Bucurii duhovnicești în Cetatea Băniei

Clerul, credincioșii, monahii și monahiile din Mitropolia Olteniei au sărbătorit sâmbătă, 27 iulie, cinci ani de la înscăunarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu în demnitatea de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei. Sărbătoarea a fost marcată prin săvârșirea Sfintei Liturghii, la altarul Catedralei mitropolitane „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, după cum ne-a transmis Diac. Ioniță Apostolache. Evenimentul duhovnicesc s-a desfășurat sub pronia Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, al cărui praznic a fost sărbătorit în această zi.

„Avem nădejde că porțile iadului nu au cum să ne biruiască”

Prezent în mijlocul clerului și mirenilor în această zi aniversară, IPS Părinte Mitropolit a oficiat slujba Sfintei Liturghii, la Catedrala „Sfântul Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, părintele profesor Ioan Picu Ocoleanu, consilier administrativ în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, a luat cuvântul adresând Părintelui Mitropolit cuvenitele urări de bine, sănătate și pace, în numele preoților și credincioșilor olteni. „Avându-vă pe Înaltpreasfinția voastră păstor al nostru, conducător sacerdotal și spiritual al întregii suflări ortodoxe din Oltenia, cunoscându-vă bărbăția duhovnicească, avem nădejde la Bunul Dumnezeu că porțile iadului nu au cum să ne biruiască. Astăzi este un binecuvântat prilej de bucurie. Prăznuim împreună cinci ani de când ne arhipăstoriți. De aceea, ne dorim din tot sufletul ca aceste întâlniri să fie întru mulți și fericiți ani de acum în acolo”, a spus pr. Ocoleanu.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate!”

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, IPS Părinte a vorbit despre viața și minunile Sfântului Mare Mucenic Panltelimon. „În Biserica noastră sunt multe daruri, așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Dumnezeu a revărsat din belșug asupra neamului omenesc din darul Său cel bogat. De la El avem «toată darea cea bună și tot darul de sus». Părintele luminii dă lumină neamului omenesc. Părintele milostivirii dă milostivire neamului omenesc. Părintele îndurării dă sănătate tuturor celor care au trebuință prin oameni. Așa a vrut Bunul Dumnezeu, ca harul Său să nu se reverse numai direct de la Dânsul, ci, în chip deosebit, să se dea prin oameni, ca legătura și comuniunea să fie desăvârșite. Cu toții avem ocazia ca astfel să stăm împreună și să ne completăm reciproc. De aceea avem atât nevoie unii de alții, pentru a completa neputințele acestei existențe. De aceea, Părintele Ceresc a trimis în lume pe Apostoli, pe Prooroci, pe mucenici, pe cuvioși, pentru ca noi toți să ne împărtășim din darurile Sale cele bogate. Astfel, darul vindecărilor și facerii de minuni a fost dat de Dumnezeu unor oameni aleși, între ei numărându-se și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, a spus IPS Irineu. În încheiere, Mitropolitul Olteniei a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru împlinirea cu bine a acestui frumos soroc, binecuvântându-i pe toți cei prezenți. „Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate! Pentru preoți, pentru călugări și călugărițe, pentru credincioșii și credincioasele noastre, pentru râvna lor și pentru dragostea cu care, de fiecare dată, ne înconjoară la Sfânta Liturghie. De aceea, ne rugăm Preabunului Împărat să vă dea tuturor sănătate și pace în suflete și în viață”, a încheiat IPS Părinte Mitropolit.

În semn de aleasă bucurie pentru această binecuvântată aniversare, cei prezenți i-au dăruit IPS Părinte Mitropolit buchete de flori. Bucuria a fost împărtășită de Mitropolitul Olteniei care a oferit preoților și diaconilor împreună-slujitori câte un exemplar din volumul II al lucrării „Experiențe mistice la Părinții Orientali”, proaspăt realizat în variantă audio-book, la Editura „Mitropolia Olteniei.

Comentarii Facebook


Știri recente