Bucurie pentru românii din Spania. Sâmbătă a fost oficiată prima Liturghie în Catedrala Ortodoxă românească din Madrid (VIDEO)

Prima Sfântă Liturghie în Catedrala Ortodoxă românească din Madrid a fost oficiată sâmbătă de un sobor de ierarhi. Construcţia noii Catedrale episcopale a început în februarie 2012. 

Soborul de ierarhi a fost format din:

  • IPS Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale,
  • IPS Policarp, Mitropolitul grec al Spaniei și Portugaliei și Exarh al Mării Mediterane,
  • PS Ignatie, Episcopul Hușilor,
  • PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei,
  • PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei,
  • PS Marc Nemțeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale.

Alături de ierarhi au slujit preoți și diaconi veniți din România, Spania, Portugalia și Franța.

La slujbă au asistat: Cardinalul Arhiepiscopiei Catolice de Madrid, don Carlos Osoro Sierra, și Arhiepiscopul Bisericii Siriene Ortodoxe – Vicariatul spaniol, IPS Nicolas Matti Abd Alahad, precum şi numeroşi credincioşi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de corala mixtă a Catedralei din Madrid atât în limba română, cât și în limba spaniolă.

În omilia rostită, Mitropolitul Iosif a vorbit despre importanţa lăcaşurilor de cult în viața comunităților.

Pentru început, Înaltpreasfinţia Sa a apreciat că lucrările la Catedrala episcopală din Madrid au fost finalizate până la stadiul de pictură, iar începând cu acest moment Sfânta Liturghie va fi oficiată în fiecare duminică şi sărbătoare.

În a doua parte a omiliei expuse, IPS Iosif a explicat însemnătatea propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu în întreaga lume:

Mântuitorul instaurează o Împărăție a schimbării (metanoia), a venirii în sine, a vindecării omului care este hrănit cu Pâinea care Se pogoară din Cer și care Se oferă așa cum a frânt-o El. Mântuitorul nu a ţinut nimic pentru Sine din ceea ce a avut. El ne-a dat totul nouă, adică Împărăția Sa.

Vorbind despre Biserică, Mitropolitul a evidenţiat că aceasta este semnul Împărăţiei lui Dumnezeu printre noi. Păstorul, episcopul sau preotul, este cel care hrăneşte poporul lui Dumnezeu din pâinea cerească înlăuntrul a ceea ce este aici pe pământ pregustarea Împărăţiei lui Dumnezeu, adică Biserica.

Dumnezeu, care lucrează în chip minunat, a lucrat și în acest proiect prin oameni de bine, care s-au ostenit în toți acești ani să ducă la bun sfârșit lucrările de construcție ale ansamblului Catedralei de la Madrid, astfel atât autoritățile române, prin Guvernul României, și instituțiile românești din diaspora, cât și autoritățile spaniole au contribuit decisiv la proiectarea, demararea și avansarea lucrărilor de construcție care se apropie încet-încet de final, a adăugat IPS Iosif.

În finalul predicii sale, Părintele Mitropolit a mai menţionat: Fericiţi sunt toţi cei ce propovăduiesc şi îşi dăruiesc viaţa pentru a fi trimişii lui Dumnezeu în lume pentru a arăta şi a vorbi despre această Împărăţie în faptă şi în cuvânt.

Din partea autorităților române au participat: Ministrul pentru românii de pretutindeni, doamna Andreea Păstârnac; Secretarul de Stat pentru culte, domnul Victor Opaschi; Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Spaniei, doamna Gabriela Dancău; Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica Portugheză, doamna Ioana Bivolaru; Consulii generali ai Consulatelor României în Regatul Spaniei și alți atașați și reprezentanți ai autorităților române în Peninsula Iberică.

Din partea autorităților spaniole la eveniment au fost prezenţi: Directorul General de Cooperare Juridică Internațională și Relații cu Cultele în cadrul Ministerului de Justiție, domnul Javier Herrera, și sub-directorul aceluiași Departament, domnul Jaime Rosselló Granados, oficialităţi locale și regionale din comunitatea de Madrid.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei a mulţumit tuturor ostenitorilor și binefăcătorilor Catedralei de la Madrid, oferind reprezentanților Statului Român, principalul ctitor al acestei catedrale, reprezentanților autorităților spaniole, arhitecților catedralei și celorlalți ostenitori clerici și laici: Diplome de Excelență și Recunoștință, Icoane și cărți.

Domnul Secretar de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, a primit din partea Preasfinției Sale Diploma de Excelență, însoțită de recunoștință și mulțumiri pentru implicarea directă a domniei sale și sprijinul consistent oferit până acum pe parcursul lucrărilor desfășurate la ansamblul Catedralei de la Madrid.

În cuvântarea rostită, domnul Victor Opaschi a accentuat importanța finalizării acestui proiect care reprezintă expresia vie a credinței și culturii românești în diaspora din Spania, arătând că prin această susținere Guvernul României și-a făcut doar datoria de a fi aproape de românii din diaspora.

De asemenea, PS Timotei a adus mulțumiri domnului George Becali pentru sprijinul financiar acordat construirii Catedralei ortodoxe române din Madrid.

Părintele Teofil Moldovan, cel care a obținut terenul pentru construirea Catedralei, împreună cu doamna preoteasă Lucreția, au primit din partea Chiriarhului locului Diploma de Excelență, iar din partea Consiliului parohial al parohiei Preasfânta Fecioară Maria din Madrid calde mulțumiri, urări de bine și un minunat aranjament floral ca semn de aleasă prețuire.

În cuvântarea sa, Părintele Teofil a evocat jertfa parohiei din Madrid în lungul ei drum misionar și în demersurile privitoare la obținerea terenului și construirea acestei catedrale.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a oferit Părintelui Alexandru Tothăzan, inginer-arhitect responsabil al Episcopiei cu lucrările Catedralei, Crucea Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, ca semn de aleasă prețuire și cinstire pentru toată dăruirea și dragostea investite în acest proiect.

Arhiepiscopul catolic de Madrid, don Carlos Osoro Sierra, a primit din partea Preasfințitului Părinte Timotei un dar și mulțumiri pentru buna relaționare și sprijinul oferit de Biserica Romano-Catolică parohiilor ortodoxe din Spania în lucrarea lor misionară.

În încheiere, Preasfinția Sa a adresat mulțumiri tuturor preoților și credincioșilor care s-au implicat în construirea Catedralei din Madrid și tuturor celor prezenți la eveniment.

Piatra de temelie pentru noua catedrală episcopală a fost aşezată de Patriarhul Daniel în 18 aprilie 2010.

În timpul ceremoniei religioase, Părintele Patriarh a spus că prin sfințirea locului noii biserici, se circumscrie, așadar, un spațiu sacru al comuniunii dintre om și Dumnezeu, dintre cer și pământ, ca loc pentru „casa lui Dumnezeu” și „poarta Cerului”.


Cuvântul Patriarhului Daniel la slujba de sfințire a locului unde se va construi Catedrala românească din Madrid


Potrivit statisticilor oficiale, în Spania trăiesc peste 900.000 de români.

Foto Credit: Estudio Bianca

Comentarii Facebook


Știri recente