Biserica Parohiei «Sfinții Apostoli Petru și Pavel» din Buzău și-a cinstit ocrotitorii

Biserica Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Buzău și-a cinstit, miercuri, 29 iunie 2016, ocrotitorii. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui mare număr de credincioși. Potrivit tradiției, a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru ctitorii sfântului locaș, mutați la Domnul. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul al Eparhiei, informează Dragoş Olteanu, putătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

În cuvântul de învățătură rostit la sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul a vorbit despre viața și chemarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel de a fi următori ai Mântuitorului Iisus Hristos și mărturisitori ai Lui în lume.

Biserica a rânduit pomenirea celor doi Sfinți Apostoli, împreună, pentru faptul că au suferit moarte martirică în aceeași zi, dar mai ales pentru asemănările dintre ei în ceea ce privește devotamentul slujirii lui Hristos, curajul propovăduirii Evangheliei, curăția inimii și zelul misionar. Renunțând la toate ale lumii, s-au identificat cu Hristos și au semănat în sufletele oamenilor credința cea mântuitoare, pe care au apărat-o cu prețul vieții. Astăzi, îi cinstim, în chip deosebit, pe corifeii Apostolilor, dar pentru că toți ucenicii Domnului sunt importanți, Biserica a rânduit ca a doua zi să fie dedicată întregului colegiu apostolic. După alegerea lui Matia, în locul lui Iuda Iscarioteanul, celor doisprezece li s-a adăugat, prin pronia cerească, un al treisprezecelea Apostol, în persoana Sfântului Pavel, fostul persecutor al primilor creștini, cu numele de Saul din Tars. Este interesant faptul că, în iconografia ortodoxă (de pildă, în icoana Înălțării Domnului), chipul său este zugrăvit alături de ceilalți ucenici ai Domnului, deși, la momentul respectiv, nu-L cunoscuse încă pe Domnul Hristos; convertirea sa pe drumul Damascului avea să se petreacă, ceva mai târziu, după întemeierea Bisericii. Se pare că pictorii din primele veacuri creștine – care erau și teologi, nu doar artiști – inspirați de Dumnezeu, au dorit să arate că Pavel fusese ales de Dumnezeu, înainte de a fi fost chemat la apostolie, pentru misiunea sfântă de propovăduire a Evangheliei la neamuri. Sfinții Apostoli Petru și Pavel rămân în conștiința dreptcredincioșilor creștini drept cele mai elocvente exemple de slujire misionară a Mântuitorului Hristos. De aceea, se cuvine să cercetăm atât Sfânta Scriptură a Noului Testament, cât și cărțile în care se face vorbire despre ei, pentru a contura, cât mai corect, profilul spiritual al acestor doi mari Apostoli, cărora le datorăm identitatea noastră de creștini, a spus Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

Locașul de cult al Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Buzău a fost ridicat între anii 2003-2009, prin strădania preotului paroh, Dumitru Bălan, ajutat de enoriași și de alți creștini cucernici și generoși. Pictura bisericii a fost sfințită în data de 29 iunie 2014, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sărbătorită la Catedrala voievodală din Buzău – Basilica.ro – Agenția de presă a Patriarhiei Române

Comentarii Facebook


Știri recente