Biserica parohială din Argetoaia – județul Dolj, la ceas aniversar

Credincioșii din localitatea doljeană Argetoaia au venit duminică, 6 octombrie, în număr mare pentru a sărbători împlinirea a 200 de ani de existență a bisericii parohiale închinate Sfântului Ierarh Nicolae. Bucuria duhovnicească a fost sporită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească înconjurat de un sobor de preoți si diaconi, după cum a precizat Gheorghe Cioiu.

După cum aflăm din pisania de pe frontispiciul bisericii, printre ctitorii care au ostenit la ridicarea sfântului locaș, într-un loc de un pitoresc deosebit, situat la granița județelor Dolj și Mehedinți, se află la loc de cinste cunoscuta familie Argetoianu. Construită în 1813, documentele descoperite în arhivă specifică chiar data de 6 octombrie ca dată de finalizare a lucrărilor, biserica a fost sfințită trei ani mai târziu, în 1916, de către PS Sofronie, Episcop al Eparhiei Râmnicului Noului Severin. Ultima renovare a fost finalizată în anul 2008, biserica fiind resfințită la 24 mai, același an, de către PS Gurie, pe atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei. Lucrările de renovare și consolidare au fost coordonate de părintele paroh Dumitru Nistor, cel care a primit duminică o Gramată chiriarhală de mulțumire și apreciere din partea Mitropolitului Olteniei pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă desfășurată în cei 16 ani de păstorire a credincioșilor din Parohia Argetoaia.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a subliniat bucuria duhovnicească pe care o trăiește alături de credincioșii din Argetoaia la acest moment aniversar.

„Este o zi deosebită pentru Parohia Argetoaia care sărbătorește două secole de existență a sfântului locaș de rugăciune, un moment de rememorare și de pomenire a tuturor celor care s-au ostenit și au contribuit la ridicarea acestei biserici. La ceas aniversar, se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să reînodăm timpul care s-a scurs în acești 200 de ani, pentru a deveni contemporani cu ctitorii care au ridicat Casă lui Dumnezeu și pentru a-i pomeni la Sfânta Liturghie nu ca pe niște oameni vrednici ai istoriei, ci ca pe niște oameni care sunt prezenți cu noi astăzi la Sfânta Liturghie, știut fiind că Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, nu ai celor morți.”

În continuare Mitropolitul Olteniei a tâlcuit pericopa evanghelică duminicală (Luca 7, 11-16), care relatează despre minunea învierii fiului văduvei din Nain. „Evanghelia acestei duminici ne învață că Mântuitorul Iisus Hristos este Învierea și Viața. El este Acela care poate să poruncească sufletului să se întoarcă în trupul mort. Și dacă El îl înviază pe tânărul din Evanghelie, în mod cert ne va învia și pe noi, pentru că Dumnezeu ne-a creat pentru viață și nu pentru moarte. Pe de altă parte, Mântuitorul este cel care ridică suferințele, înlătură durerea. Dacă dorim ca suferințele pe care le purtăm datorită păcatelor noastre să fie înlăturate din viața noastră trebuie să alergăm la Mântuitorul Iisus care ne va izbăvi de tot necazul și de toată greutatea ce apasă pe sufletul nostru. Pentru aceasta e nevoie să venim la Biserică unde îl găsim pe doctorul sufletelor noastre și, cu inimă curată, să îI cerem ajutorul. Astfel, Mântuitorul ne va porunci, precum tânărului din Evanghelie: Ție îți poruncesc, scoală-te! Și așa vom fi sculați din lenevirea, din uitarea, din îndărătnicia noastră, iar dacă sufletul este trezit la adevărata viață, întreaga noastră existență capătă un nou sens, fără suferință, fără lacrimă și suspin. Reținem așadar că Dumnezeu este prezent permanent în viața noastră. El ne știe durerea și osteneala, știe când și ce trebuie să ne dăruiască spre folosul și mântuirea noastră. E necesar numai să-I respectăm poruncile și să ne rugăm Lui, așa cum ne învață în rugăciunea Tatăl nostru. Și avându-L permanent în rugăciune pe Tată ceresc să alergăm la Casa lui care este Biserica. Numai astfel vom putea aștepta cu inima curată pe Mântuitorul Iisus Hristos, spre a ne bucura împreună cu El în Împărăția cea veșnică a cerurilor”, a spus IPS Irineu.

Comentarii Facebook


Știri recente