Biserica Nașterea Domnului din Betleem

Biserica Nașterea Domnului din Betleem este unul dintre cele mai importante locuri creștine de închinare. Această biserică a fost ridicată pe locul peșterii în care S-a născut Mântuitorul Hristos. De asemenea, Biserica Nașterea Domnului este și una dintre cele mai vechi biserici creștine din lume păstrate până astăzi. Biserica Nașterea Domnului din Țara Sfântă se află în partea de răsărit a orașului Betleem, la opt kilometri de orașul Ierusalim. Complexul ce o înconjoară, acoperind aproximativ 12.000 mp, include în afară de basilica propriu-zisă, o mănăstire ortodoxă, una catolică și una armeană. Nașterea Mântuitorului Hristos este relatată în Evangeliile Apostolilor Matei și Luca. Amândoi Evangheliștii afirmă faptul că Hristos S-a născut în Betleem și a crescut în Nazaret. Prima menționare a peșterii din Betleemn, cinstită drept loc al Nașterii Domnului Hristos, apare în scrierile Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, datând din jurul anului 160. El a identificat întâia oară grota ce se află sub biserică drept peștera sfântă, locul Nașterii lui Hristos. Spre întărirea acestuia vine și tradiția, cu menționările găsite în scrierile lui Origen și ale lui Eusebiu, acestea datând din secolul al III-lea. În anul 326, Sfântul Împărat Constantin și maica sa, Sfânta Elena, au hotărât ridicarea unei biserici deasupra peșterii. Această primă biserică a Nașterii Domnului, închinată la data de 31 mai 339, avea un plan octogonal și era poziționată chiar deasupra peșterii. Din această perioadă se păstrează încă bucăți impresionante și însemnate din mozaicul ce acoperea în întregime podeaua bisericii. Fericitul Ieronim a trăit și lucrat în Betleem din anul 384, iar mai apoi a fost înmormântat într-o peșteră de dedesubtul bisericii. Biserica ridicată în perioada Sfântului Constantin cel Mare a fost distrusă de către împaratul Justinian în anul 530, pentru a putea ridica, în locul ei, o biserică mult mai încăpătoare. Biserica ridicată de împăratul Justinian este cea care se vede și astăzi. De-a lungul vremii biserica a scăpat de la distrugere (fie din partea perșilor, fie din partea musulmanilor). Cruciații au cucerit Ierusalimul la data de 6 iunie 1009. Împărații Balduin I și Balduin II au fost încoronați în acest loc. Într-o atmosferă de totală înțelegere, francii și bizantinii au contribuit la redecorarea în întregime a interiorului bisericii. Această acțiune s-a întins între anii 1165-1169. Alte încercări prin care a trecut Biserica Nașterea Domnului sunt cutremurul din 1834 și incendiul din 1869, care au distrus mobilierul de lemn al peșterii. Cu toate acestea, biserica a supraviețuit tuturor încercărilor naturale sau umane la care a fost supusă.

Comentarii Facebook


Știri recente