Biserica lui Iisus Hristos – Sfințenia și sfințirea

Sub acest titlu s-a desfășurat, în perioada 13-18 martie 2013, la Mănăstirea Drübeck din Germania, a 13-a întrunire de dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Evanghelică din Germania.

Biserica Ortodoxă Română poartă un dialog teologic oficial cu Biserica Evanghelică din Germania (Evangelische Kirche in Deutschland – EKD), la invitația acesteia, încă din anul 1979. Delegația Bisericii noastre în acest dialog a avut ca președinți de-a lungul timpului pe: Episcopul Vasile Coman al Oradiei, IPS Mitropolit Nicolae al Banatului și IPS Mitropolit Serafim al Germaniei și al Europei Centrale și de Nord, iar din membrii acestei delegații amintim pe pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, pr. prof. dr. Dumitru Popescu, pr. prof. dr. Radu Dumitru, pr. prof. Ioan Ică, pr. prof. dr. Ilie Moldovan și pr. prof. dr. Viorel Ioniță, la care s-au adăugat teologi din generația mai tânără. Fiecare întrunire din cadrul acestui dialog a dezbătut o temă aleasă împreună de cele două Biserici, iar temele discutate s-au concentrat în jurul Sfintelor Taine, apoi al Ecclesiologiei, fiind discutate până în prezent fiecare din cele patru atribute sau însușiri ale Bisericii (unitatea, sfințenia, catolicitatea/sobornicitatea și apostolicitatea), precum și unele teme legate de responsabilitatea Bisericilor în Europa de astăzi. Întrunirile celor două comisii au fost găzduite pe rând de cele două Biserici.

A 13-a întrunire de dialog

Cea de-a 13-a întrunire de dialog dintre BOR și EKD a fost găzduită de partea germană între 13 și 18 martie a.c., la Mănăstirea Drübeck din Germania. Delegația Bisericii Ortodoxe Române la această întrunire a fost formată din: IPS Mitropolit Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, președintele comisiei, pr. prof. dr. Viorel Ioniță, pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, pr. prof. dr. Ioan Vicovan, pr. prof. dr. Dorin Oancea, pr. prof. dr. Stelian Tofană, pr. prof. dr. Ioan Tulcan, pr. dr. Mircea Basarab, pr. conf. dr. Daniel Benga, pr. dr. Nicolae Dura, diac. asist. dr. Cosmin Pricop. Pe durata întâlnirii, tema a fost analizată din punct de vedere biblic, istoric, sistematic și practic. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au fost prezentate următoarele referate (în ordinea susținerii): IPS Mitropolit Serafim – „Sfințenia și sfințirea”, diac. asist. dr. Cosmin Pricop – „Sfințenia în proces. Considerații cu privire la uzul termenului sfințenie în Levitic”, pr. dr. Mircea Basarab – „Sfințenia și sfințirea în Vechiul Testament”, pr. prof. dr. Stelian Tofană – „Fundamentarea biblică a sfințeniei și a sfințirii în Noul Testament”, pr. conf. dr. Daniel Benga – „Cinstirea Sfinților în Biserica Primară”, pr. prof. dr. Viorel Ioniță – „Cinstirea Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena în Biserica Ortodoxă”, pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu – „Programele organizate de Patriarhia Română în cadrul anului cinstirii Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, precum și a comemorării a 110 ani de la nașterea și 20 de la trecerea la cele veșnice a părintelui Dumitru Stăniloae”, pr. prof. dr. Ioan Tulcan – „Sfințenia și sfințirea în teologia ortodoxă”, și pr. prof. dr. Ioan Vicovan – „Sfințenia și sfințirea în viața Bisericii Ortodoxe Române”.

După prezentarea tuturor referatelor a avut loc o discuție generală, prin care s-a încercat să se identifice punctele comune, ca și cele diferite, dintre cele două tradiții teologice cu privire la tema în discuție. O serie de aspecte comune au fost înregistrate în legătură cu sfințenia ca atribut prin excelență al lui Dumnezeu și ca însușire a Bisericii, iar sfințenia ca proces de însușire a ei de către oameni, cu ajutorul harului dumnezeiesc. În cadrul acestor discuții s-a mai constatat că și tradiția evanghelică acceptă cinstirea sfinților, deși în această tradiție sfinții nu au nici un rol de mijlocitori către Dumnezeu.

În ziua de duminică, 17 martie, ambele delegații s-au deplasat la Berlin, unde au asistat în domul din capitala germană la o slujbă festivă organizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la semnarea Concordiei de la Leuenberg, prin care Bisericile Evanghelice au intrat în comuniune cu cele reformate. La acest moment festiv au participat reprezentanți ai diferitelor Biserici, precum și ai autorităților locale și centrale germane. La finalul slujbei, cele două delegații s-au întâlnit într-o ședință de încheiere, în cadrul căreia cei doi președinți de delegații au semnat în mod formal comunicatul final. În cadrul acestei ultime ședințe, toți participanii au recomandat călduros Bisericilor lor continuarea acestui dialog de apropiere dintre cele două Biserici.

(Articol apărut în Ziarul Lumina din 26 martie 2013, redactat de diac. Cosmin Pricop pe baza Raportului oficial întocmit de pr. prof. dr. Viorel Ioniță)

Comentarii Facebook


Știri recente