Biserica, corabia mântuitoare în furtunile veacului

Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii) Matei 14, 22-34

În vremea aceea Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea Lui pe țărmul celălalt, până ce va da drumul mulțimilor. Iar El, dând drumul mulțimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Și făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă.

Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă, și de frică au strigat. Dar el le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniți, Eu sunt; nu vă temeți! Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. El i-a zis: Vino! Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut și, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și i-a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie I s-au închinat zicând: Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și, trecând marea, au venit în pământul Ghenizaretului.

După întristarea provocată de omorârea mișelească a lui Ioan Botezătorul, Evanghelistul Matei ne spune că „Iisus a plecat singur, cu corabia, în loc pustiu” (Mt. 14, 13) ca să se roage, dar a fost aflat de mulțimile de oameni din cetăți („cinci mii de bărbați cu femeile și copiii lor”) cărora le-a vindecat bolnavii și pe care i-a hrănit către seară din cina iubirii care sporește merindele și face din puțin mult. Ucenicii, îndemnați mai întâi să hrănească ei mulțimea de oameni, după petrecerea lor minunată cu Domnul, au fost siliți de Acesta să intre în corabie și să treacă înaintea Lui pe țărmul celălalt, până ce El va da drumul mulțimilor (Mt. 14, 22). Așadar, ucenicii călătoresc cu corabia cu care Domnul a venit în pustia unde S-a rugat și apoi a hrănit și a vindecat sărmanii.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente