Biografiile a 24 sfinți iconari publicate într-un volum la Editura Cuvântul Vieții

Volumul Viețile Sfinților iconari este cea mai recentă apariție la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Avându-l ca autor pe Părintele Diacon Dan Cozea, lucrarea prezintă viețile a 24 de sfinți cunoscuți în istoria Bisericii Ortodoxe pentru icoanele și bisericile pictate de-a lungul vieții lor.

Volumul beneficiază de un aport semnificativ imagistic prin includerea desenelor realizate de Dna Camelia Munteanu, pictor bisericesc autorizat, și este realizat în condiții grafice excepționale.

În Nota introductivă a volumului, Părintele Dan Cozea afirmă următoarele:

„O lectură atentă a vieților sfinților iconari arată că iconografia este o chemare specială a lui Dumnezeu și o slujire în Biserică, nedespărțită de viața duhovnicească. Efortul personal al iconarului are două axe: cea a însușirii tehnicii sau artei iconografiei și cea a curățirii de patimi a sufletului. În viața Sfântului Alipie Iconarul se spune că «a reușit ca în viața lui să îmbine, în mod desăvârșit, lucrul mâinilor cu lucrarea duhovnicească, fără să dea mai multă importanță picturii în dauna rugăciunii și a petrecerii în Domnul»”.

„Hagiografia și imnografia dau mărturie despre faptul că pe măsură ce se curățau de păcat și dobândeau virtuțile, iconarii primeau de la Dumnezeu harul de a întipări în icoane expresia tuturor virtuților și harismelor, pe care sfinții zugrăviți le dobândiseră în timpul vieții lor pământești. După perioade lungi de nevoință, ajungând la vederea duhovnicească a lumii și la contemplarea lui Dumnezeu, mâna iconarului reușea să se supună inimii în care sălășluia Domnul și putea transpune în icoane, prin linie și culoare, rodul contemplației”.

„Legătura dintre viața duhovnicească a iconarului și iconografie, așa cum o găsim exprimată în viețile sfinților iconari, poate fi o chemare și un model pentru toți cei care se îndeletnicesc cu zugrăvirea icoanelor și bisericilor. Lor le dedicăm această smerită carte”.

Lucrarea poate fi achiziționată în librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Sectorul Cultural și Comunicații Media

Comentarii Facebook


Știri recente