Binecuvântări arhiereşti la Moneasa, Buhani şi Dezna

În Duminica a 4-a după Ru­sa­lii, fiind şi ziua de ajun a săr­bătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Înaltprea­sfin­ţitul Părinte Timotei, Ar­hie­piscopul Aradului, a efectuat o vizită pastorală la Schitul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din staţiunea Mo­nea­sa, unde a slujit Sfânta Li­turghie, înconjurat de un so­bor de ieromonahi şi preoţi de mir.

Chiriarhul Aradului a fost întâmpinat aici de părintele protos. David Ionescu, stareţul schitului, şi de pr. Alexandru Botea, protopopul Sebişului, care a rostit un frumos cuvânt de bun venit pe meleagurile de pe Valea Deznei. În cuvântul de învăţătură cu titlul „Îndeletnicire şi vrednicie”, în baza citirilor scripturistice ale duminicii (Rom. 6; Matei 8), adresat pelerinilor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei arată că fiecare profesiune îşi dovedeşte reuşita când este practicată cu cinste spre folosul colectiv şi satisfacţia personală, ca împlinire spre bine. Pildă este sutaşul, care prin credinţa dovedită prin faptă bună şi adevărată virtute s-a bucurat de recunoaşterea celor din jurul său. Mântuitorul Însuşi îi preţuieşte credinţa lucrătoare prin umanitarismul ce îl apropie de învăţătura biblică. Cetele sfinţilor militari, ca şi ale tuturor celor aleşi, s-au dovedit purtătoare ale unui război nevăzut, spiritual împotriva răutăţilor şi pentru aşezarea în lume a ordinii şi păcii universale, a subliniat chiriarhul arădean.

Schitul a luat ființă în anul 2009, la inițiativa și cu purtarea de grijă a chiriarhului, așeză­mân­tul monahal având și misiunea de a asigura asistență religioasă și de a fi locaș de reculegere credincioșilor ortodocși care vizitează cunoscuta stațiune de la poalele munților Codru Moma, pe tot parcursul anului.

Vizite pastorale în parohii

La întoarcere, Înaltpreasfinţia Sa a vizitat parohiile din vecinătate, şi anume: Parohia Moneasa, spre a aduce mulţumire părintelui Ioan Suba, aflat în prag de pensionare, pentru toată munca depusă timp de aproape 40 de ani în slujba acestei parohii, şi Parohia Buhani, unde a apreciat în mod deosebit lucrarea desfăşurată în cadrul comunităţii de tânărul preot Valentin Herbei. În după-amiaza zilei, chiriarhul a poposit la Parohia Dezna, unde a vizitat noua biserică parohială, în construcție, dând îndrumări preotului paroh Radu Bătrân în vederea impulsionării ritmului de edificare a sfântului locaș. După aceasta, Înaltpreasfinţia Sa, înconjurat de un sobor de preoţi, a săvârşit slujba Vecernei în biserica parohială.

Întrucât hramul bisericilor parohiei, şi anume al celei monument istoric, cât şi al celei noi în construcţie, este „Pogorârea Sfântului Duh”, chiriarhul a vorbit celor prezenţi în număr însemnat despre Biserică drept instituţie şi totodată locaş al lui Dumnezeu, îndemnând la ducerea la îndeplinire a celor dorite de întreaga obşte parohială, care s-a dovedit jert­felnică în cadrul menţionat. Părintele paroh a mulţumit Înalt­preasfinţitului Părinte Timotei pentru recomandările date şi pentru toată părinteasca purtare de grijă pe care o arată faţă de întreaga comunitate de la Dezna.

Comentarii Facebook


Știri recente