Binecuvântarea Sfintei Cruci de la Ierusalim

Astăzi soseşte la Bucureşti, pentru a participa la hramul Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, care aduce spre închinare un fragment din Lemnul Sfintei Cruci încadrat într-o icoană a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Cu acest prilej, Preafericirea Sa ne-a îm­păr­tăşit câteva gânduri pe care doreşte să le pună la inimă românilor şi ne-a vorbit despre misiunea Patriarhiei Ierusalimului de a împărtăşi tuturor din moştenirea spirituală a Locurilor Sfinte.

Preafericirea Voastră, în contextul vizitei pe care o săvârşiţi în Patriarhia Ro­mână, de sărbătoarea Sfân­tului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucu­reş­­­ti­lor, Vă rugăm să le trans­miteţi cititorilor noştri un cuvânt de binecuvântare!

De la Locurile Sfinte, acolo unde este izvorul Jertfei Dom­nului nostru Iisus Hristos, vă transmitem harul Preasfântului Mormânt, care este mărturia fizică şi plină de viaţă a Învierii lui Iisus, Începătorul şi De­să­vârşitorul credinţei noastre, Care „pentru bucuria pusă înainte-i a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta Tronului lui Dum­nezeu“ (Evrei 12, 2). Este vorba despre aceeaşi cruce pe care şi Sfântul Cuvios Dimitrie a purtat-o, în timpul vieţii sale, din iubire pentru Hristos, iar aceasta este o adevărată binecuvântare pentru întreaga Biserică Orto­doxă, dar mai ales pentru poporul român.

Vizitaţi România pentru prima oară, în calitate de Pa­triarh al Ierusalimului. Ce aşteptări aveţi de la vi­zi­ta pe care o efectuaţi acum?

Ne aşteptăm ca această vi­zită să contribuie la întărirea iubirii frăţeşti a adevărului mântuitor al Evangheliei lui Hristos, pe care noi toţi, ortodocşii, îm­preună îl împărtăşim şi îl predicăm.

Patriarhia Ierusalimului are o misiune cu totul specială, de a împărtăşi tuturor celorlalte Biserici Ortodoxe Auto­ce­fale din moştenirea spirituală a Locurilor Sfinte. În con­diţiile actuale dificile, cum se desfăşoară pelerinajele în Israel, Iordania şi Palestina?

Este adevărat că Patriarhia Ierusalimului, mama tuturor Bisericilor, a fost binecuvântată de Pronia Dumnezeiască, încre­dinţându-i-se păstrarea şi slujirea la Locurile Sfinte. Ea săvârşeşte aceasta în numele întregii creştinătăţi, dar mai ales al Bisericii Ortodoxe celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică. Provocarea noastră constă în aceea că Locurile Sfinte, care au fost binecuvântate de Sângele mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos, reprezintă destinaţia pelerinilor care tânjesc după revigorarea spirituală „în acelaşi chip în care cerbul doreşte izvoarele apelor“ (Psalmi 41, 1).

Cei mai mulţi creştini orto­docşi îşi doresc să se închine la Locurile Sfinte, despre care au citit în Biblie, şi să par­ticipe la slujbe în Bi­se­rica Sfântului Mormânt. Cum reuşeşte Patriarhia Ie­ru­salimului să organizeze aceste slujbe, pentru toţi doritorii?

O parte indispensabilă a misiunii Patriarhiei Ierusalimului constă în menţinerea şi promo­varea Locurilor Sfinte ca fiind locuri de rugăciune şi venerare, adică locuri unde se săvârşeşte zilnic Dumnezeiasca Liturghie şi unde credincioşii au acces liber. În ceea ce priveşte organizarea, trebuie să avem în vedere faptul că pelerinii par­tici­panţi la Dumnezeiasca Litur­ghie erau sprijiniţi încă din perioada primelor pelerinaje la Locurile Sfinte. Patriarhia Ieru­sa­limului are un departament special care se ocupă de organizarea practică şi tehnică a participării credincioşilor la sfintele slujbe din biserici. În zilele noastre, majoritatea Bisericilor Orto­doxe au înfiinţat birouri care promovează pelerinajele la Locurile Sfinte. Pe lângă acestea, mai există şi birouri care promovează aşa-numitul „turism religios“.

Multe grupuri de pelerini români vizitează Locurile Sfinte, pe tot parcursul anului. Cum i-aţi sfătui pe aceştia să petreacă acest timp binecuvântat al pelerinajului?

Sfatul nostru pentru pelerini este ca grupurile să fie conduse de clerici, indiferent de rangul acestora, iar pelerinii să fie în le­gătură cu Patriarhia prin bi­rourile ei şi să ţină seama de expe­rienţa pelerinilor din celelalte Biserici Ortodoxe, astfel încât pelerinajul lor să împle­tească vizitarea Locurilor Sfinte cu partici­parea la Dumnezeiasca Euharistie, în cadrul Litur­ghiilor săvârşite la diferite Lo­curi Sfinte. În plus, pelerinii ar fi bine să aibă mai mult timp liber atunci când vizitează Ieru­sa­li­mul, pentru a simţi pe deplin atmosfera duhovnicească de acolo.

Biografie

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea este cel de-al 141-lea Patriarh al Ierusalimului, ales ca Patriarh în data de 22 august 2005. Născut în 1952 în localitatea Gargaliani din regiunea Messinia, Peloponez, Grecia, a primit la botez numele Ilie. În anul 1970, după absolvirea Şcolii Patriarhiei Ierusalimului, a fost tuns în monahism de către Patriarhul Benedict al Ierusalimului, primind numele de călugărie Teofil. La 1 iulie al aceluiaşi an a fost hirotonit diacon de către Arhiepiscopul Vasile al Iordanului. În următorii ani a slujit la Biserica Învierii şi s-a numărat printre diaconii Patriarhului Benedict. A urmat Facultatea de Teologie la Atena, iar în anul 1978 a primit rangul de arhimandrit. A studiat în Anglia, la Universitatea din Durham, iar în 1986 a fost numit secretar al Sfântului Sinod al Patriarhiei Ierusalimului. A reprezentat Patriarhia Ierusalimului la mai multe întâlniri internaţionale.

În perioada 1991-1996 a fost egumen al Mănăstirii Ortodoxe din Cana Galileii. În 1997 a fost reprezentantul Bisericii Ierusalimului în Qatar, iar în anul 2001 a fost numit reprezentantul Bisericii Ierusalimului la Moscova.

După întronizarea ca Patriarh al Ierusalimului, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea s-a implicat activ în procesul de restaurare a clădirilor Patriarhiei, dar şi în îmbunătăţirea vieţii spirituale a păstoriţilor din cuprinsul Patriarhiei Ierusalimului.

Titulatura oficială a Patriarhului Ierusalimului este „Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Sfintei Cetăţi a Ierusalimului şi al întregii Palestine, al Siriei, Arabiei şi al Ţinuturilor de dincolo de Iordan, al Canei Galileii şi al Sfântului Sion“.

Sursa: www.ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente