Bilanțul Arhiepiscopiei Dunării de Jos în anul 2012

În cele ce urmează după cum ne-a transmis Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos redăm principalele aspecte ale slujirii bisericești în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2012, privind educația religioasă, misiunea creștină, slujirea socială și grija pentru patrimoniul sacru din Eparhie,:

Aspecte cultural-educațional

La Seminarul Teologic predau 25 cadre didactice, clerici (8) și laici (17) și sunt înmatriculați 210 elevi. La specializările Teologie – Didactică și Teologie – Asistență socială, cât și la cursurile de masterat în teologie din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie – Galați sunt înscriși, în anul universitar 2012-2013, 122 de studenți și 54 masteranzi.

În școlile publice din cuprinsul Eparhiei în anul școlar 2011-2012 au predat Religia 302 profesori. Programul catehetic „Hristos împărtășit copiilor” s-a desfășurat în 357 de parohii, numărul total al copiilor participanți fiind de 5.019. La Concursul național „Copilul învață iubirea lui Hristos”, copiii de la grupele catehetice din 150 de parohii au realizat miniproiecte filantropice, iar în cadrul Programului „Alege Școala!” sunt înscrise 182 de parohii, cu un număr de 1638 beneficiari.

La Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos – acreditată în anul 2012 de CNCCIS în clasa C – au apărut 6 volume și s-au publicat 8 broșuri în colecția „Liturgica” și 4 în colecția „Misionaria”.

Aspecte pastoral-misionare

Activitatea misionară s-a concretizat prin efectuarea a 389 de asistențe la slujbă în parohiile din subordine. 43 de misionari protopopești au coordonat peste 1.100 de slujbe și vizite misionare. Programul dedicat Anului omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor a fost marcat prin: oficierea în sobor de 7 preoți a peste 850 de Sfinte Masluri în parohii și organizarea a 45 de caravane medicale, peste 1.900 de credincioși beneficiind de consultații medicale și medicamente gratuite; rostirea la fiecare Sfântă Liturghie a rugăciunilor speciale din Liturghier pentru cei bolnavi; prezentarea și aprofundarea prin predici și cateheze a învățăturii de credință ortodoxă cu privire la Taina Sfântului Maslu.

Evenimentele anului 2012 au fost mediatizate prin mijloacele de comunicare și publicistice ale Eparhiei și Patriarhiei Române în peste 120 de articole, știri și reportaje.

Sprijinirea economică a activităților eparhiale

Cele patru conturi eparhiale înființate în anul 2011, pentru sprjinirea financiar-economică a activităților liturgice, pastoral-misionare, educațional-catehetice, filantropice și edilitare:

1. „Păstorul cel Bun și Milostiv” – pentru preoții și familiile acestora, care întâmpină dificultăți materiale – s-au acordat ajutoare în valoare de 43.995 lei pentru 35 clerici, iar 11 preoți nou-hirotoniți au primit câte 1.000 lei.

2. „Râvna Casei Tale, Doamne…” – pentru unitățile de cult care întâmpină dificultăți la derularea lucrărilor de șantier – constituit din cota de 40% a colectei F.C.M. – ajutoare pentru 17 subunități (parohii și mănăstiri), în valoare totală de 564.016 lei.

3. „Tinerețe și credință” – 1.846 beneficiari (tineri merituoși, seminariști și studenți), valoarea totală a ajutoarelor fiind de 73.671 lei; la aceștia se adaugă și 20 studenți beneficiari ai Bursei „Arhiepiscopul Casian”, în valoare de 22.800 lei.

4. „Ajută-ți aproapele” – în anul dedicat Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor, din acest cont au beneficiat de ajutoare financiare 783 persoane, valoarea totală a acestora fiind de 100.625 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate din fondurile Centrului Eparhial prin cele patru conturi este de 805.107 lei.

Aspecte social-filantropice

La Așezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare din Galați, prin Centrul Rezidențial sunt asistate 35 de tinere cu vârste cuprinse între 12 și 21 de ani și, prin Centrul multifuncțional de servicii sociale „Speranța”, sunt asistați 110 copii. Serviciile sociale acordate copiilor de către Eparhie în parteneriat cu Consiliul Local Galați se ridică la suma de 658.899 lei. Așezământul socio-medical „Sf. M. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat oferă servicii socio-medicale, de masă și cazare, precum și spații pentru organizarea de conferințe, simpozioane, seminarii etc. Aici au beneficiat de tratamentele medicale un număr de 165 de vârstnici, valoarea acestor servicii ridicându-se la suma de 154.000 lei. Totodată au fost realizate și investiții pentru construirea noului corp al clinicii medicale, costurile acestora ridicându-se la valoarea de 119.750 lei.

Cele trei cabinete medicale din județul Galați și cele două din județul Brăila au oferit servicii specifice gratuite unui număr de 2.800 pacienți, în valoare de 114.897 lei. De asemenea, în Eparhie funcționează două grădinițe parohiale, beneficiari fiind 55 de copii, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 14.093 lei. Prin cele 26 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 636.480 lei, unui număr de 1026 beneficiari. În cadrul centrelor multifuncționale de servicii sociale, două pentru copii proveniți din familii sărace și unul pentru bătrâni a fost acordată asistență unui număr de 180 persoane (120 copii și 60 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 559.410 lei. Au fost continuate cele 24 de programe sociale eparhiale permanente, valoarea ajutoarelor ridicându-se la 1.057.835 lei, beneficiare fiind 50.196 persoane.

La acestea se mai adaugă filantropia realizată prin Fondul chiriarhal „Episcopul Chesarie cel blând și milostiv” – ajutoare speciale pentru 415 persoane cu risc social, în valoare de 41.998 lei. Prin Fondul filantropic al Catedralei Arhiepiscopale au beneficiat de sprijin financiar 237 persoane (4.410 lei).

Valoarea totală a activităților social-filantropice desfășurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2012, prin intermediul ajutoarelor acordate de către Centrul eparhial, protoierii, parohii, așezăminte sociale, precum și prin parteneriatele cu alte instituții locale este de 3.925.101 lei, numărul total al beneficiarilor, la nivel de eparhie, fiind de 69.869 persoane.

Aspecte patrimoniale și de construcții bisericești.

Au fost demarate lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a Palatului episcopal – Muzeul istoriei, culturii și spiritualității creștine de la Dunărea de Jos, lucrare ce se va realiza cu fonduri de la Uniunea Europeană. S-au continuat susținut lucrările de restaurare a vechii biserici de la Mănăstirea Măxineni, ctitorie a domnitorului Matei Basarab. De asemenea, s-au continuat lucrările la capela Centrului social medical pentru persoane de vârsta a III-a „Sf. Mc. Pantelimon” – Lacu Sărat. La ora actuală pe teritoriul întregii eparhii sunt în desfășurare 344 de șantiere: 128 șantiere de reparații și consolidări, din care 89 biserici, 2 clopotnițe, 7 case parohiale și 30 șantiere de pictură ; 116 șantiere construcții din nou, din care 61 biserici, 34 clopotnițe și 30 șantiere de pictură; 12 șantiere mănăstirești; case sociale: 41 praznicale și 37 parohiale; 10 alte lucrări de construcții. Ponderea procentuală a surselor de finanțare fiind următoare : 37,23% contribuții de la Centrul eparhial, FCM credincioși, și sponsori; 3,56% – Ministerul Culturii- Programul național de restaurare; 6,42%- Secretariatul de Stat pentru Culte; 7,79%- Consilii județene; 45 %- Primării.

Proiecte pentru anul 2013

– programarea și pregătirea cursurilor de îndrumare pastorală, liturgică, misionară și catehetică a slujitorilor, pe protopopiate;

– programarea întrunirilor cântăreților bisericești pentru permanenta reflectare a cântării bisericești la strană și formarea de coruri cu elevii în cadrul proiectelor catehetice naționale „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege școala!”;

– îmbunătățirea calității catehezei în cadrul slujbelor misionare și a slujbei Vecerniei în toate parohiile, cu scopul aprofundării dreptei credințe și al evidențierii concrete a slujirii și contribuției Bisericii la viața educațională, cultural-patrimonială și filantropică în binele credincioșilor;

– susținerea și dezvoltarea centrelor de slujire social-filantropică în Eparhie;

– evidențierea patrimoniului sacru, arheologic și istoric la Dunărea de Jos din timpul Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena;

– organizarea de colocvii, conferințe și simpozioane cu invitarea specialiștilor de pe plan zonal, național și internațional;

– implicarea școlilor teologice, a preoțimii și a cadrelor universitare în programul sinodal închinat cinstirii memoriei părintelui profesor Dumitru Stăniloae;

– publicarea de studii, monografii și broșuri pentru a ilustra aspecte ale vieții creștine de ieri și de azi, la Dunărea de Jos;

– pregătirea obiectelor de patrimoniu pentru organizarea Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Dunării de Jos, în Palatul Episcopal.

Comentarii Facebook


Știri recente