Asociația Vasiliada în sprijinul a 150 de copii din județul Dolj

Asociația Vasiliada participă alături de Fundația „Copii în Dificultate” București, C.J.R.A.E Argeș și Școala Gimnazială nr. 1 Voluntari, județul Ilfov, la implementarea proiectului „Să sprijinim elevii să învețe experimentând – program pentru pregătirea elevilor și dobândirea competențelor cheie care să le asigure succesul școlar și participarea viitoare pe piața muncii”, a precizat Gabriela Popescu de la Biroul de presă al Arhiepiscopiei Craiovei.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 14 luni și are ca principale obiective: dobândirea și dezvoltarea competențelor care să asigure integrare optimă școlară a copiilor aflați în dificultate; sprijinirea elevilor din grupul țintă în scopul susținerii școlarizării acestora; dezvoltarea și furnizarea serviciilor de informare, pregătire și consiliere pentru părinți în scopul înțelegerii importanței educației pentru dezvoltarea copilului, precum și rolului lor în educația copiilor; dezvoltarea parteneriatului școală -comunitate, în special cu mediul antreprenorial în vederea facilitării pregătirii și integrării pe piața muncii a elevilor din grupul țintă; dezvoltarea competențelor pentru toate categoriile de personal implicate în furnizarea de servicii alternative în educație;

Proiectul va asigura accesul la educație pentru un număr de 400 de elevi cu vârste cuprinse între 3 si 16 ani, oferind totodată și programe de formare și perfecționare profesională pentru 60 de cadre didactice și alte categorii de personal care acordă servicii educaționale alternative, precum și informare, pregătire și consiliere pentru 200 de părinți.

În județul Dolj, activitățile proiectului se vor desfășura în cadrul a 3 centre sociale ale Asociației Vasiliada, din Craiova, Lipovu și Filiași. În cadrul acestor centre, cel puțin 150 de copii vor beneficia de servicii socio-educative, precum: servicii de educație remedială, terapie ocupațională, consiliere psihologică, orientare școlară dar și consiliere socială și mediere, în vederea dezvoltării unei relații armonioase între copii și părinții acestora.

Proiectul „Să sprijinim elevii să învețe experimentând – program pentru pregătirea elevilor și dobândirea competențelor cheie care să le asigure succesul școlar și participarea viitoare pe piața muncii” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”. D.M.I 1.1.”Acces la educație și formare profesională inițială de calitate.

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopia Canadei: Conferințele Postului Mare, online

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei vă invită la seria de întâlniri duhovnicești „Conferințele Postului Mare 2021 – «Prin ușile pocăinței spre bucuria Învierii»”. Întâlnirile vor fi transmise online (via Zoom/Facebook) în primele cinci duminici ale…