Ashdod: Patriarhul Ierusalimului a participat la o liturghie istorică pe vestigiile unei mănăstiri de secol VI

Patriarhul Ierusalimului și clerici din Țara Sfântă au participat joi la o Liturghie în aer liber oficiată pe vestigiile unei bazilici bizantine de lângă vechea Cetate Azot (Așdod). Patriarhul a oficiat un Trisaghion, pomenind numele de pe mozaicul recent descoperit – printre ele, cel al unui episcop care a participat la două sinoade ecumenice.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Teofan de Gerasa. Numele pomenite de Patriarhul Teofil la Trisaghion au fost după cum urmează: Episcopii Iraclie, Procopie, Karos, Preoții Gaianos și Stefanos, Diaconul Maxim, Maicile Soforonia și Eufrosina, Diaconițele Severa, Teodosia și Gregoria.

La slujbă au mai participat Arhimandritul Evdochim, duhovnicul Lavrei Sfântului Sava, Egumenul Ignatios de Beit Sahour și Beit Jala, Egumenul Constantin al Mănăstirii Hozeva, Egumenul Artemios de la Haifa, Egumenul Leontie de la Rafeidia Samariei, Egumenul Marcel al Mănăstirii Sf. Gherghe din Lida și Părintele Alexander Iasevici al comunității rusofone din Beer Sheva.

După slujbă, dr. Alexander Fantalkin, profesor la Universitatea din Tel Aviv, i-a prezentat patriarhului situl arheologic. Preafericitul Părinte Patriarh Teofil a vorbit apoi, în prezența viceprimarului orașului israelian Ashdod și a arheologilor, despre valoarea inestimabilă a sitului.

„Această biserică ctitorită de Episcopul Procopie în secolul al VI-lea este o dovadă importantă că Așdod, cunoscută și sub numele de Azotos în trecut, a fost una din principalele cetăți de pe coastă în perioada bizantină”. El a amintit mențiunile cetății în Vechiul (Iosua Navi 15, 46) și Noul Testament (Fapte 8, 40).

Descoperirea acestei biserici bizantine, care este un loc sfânt important pentru creștini, „este dovada mărturiei pe care Patriarhia Ierusalimului o oferă de-a lungul secolelor despre istoria noastră sfântă. Ca cea mai veche instituție religioasă din regiune, Patriarhia întruchipează această istorie sfântă și o legitimează”,  a spus Preafericirea Sa.

Un episcop participant la Sinoadele III și IV

„Situl acesta este de o supremă valoare academică și istorică. Aici a existat o prezență creștină încă dinainte de biserica aceasta. Știm că un episcop din zonă, Siluan, a participat la Primul Sinod Ecumenic, de la Niceea, în 325. S-au găsit în această biserică inscripții cu numele Episcopului Iraclie, care a participat și la al Treilea Sinod Ecumenic, de la Efes, în 431, și la al Patrulea Sinod, cel de la Calcedon, din 451”, a afirmat Patriarhul Teofil.

„Avem aici un sit care, la fel ca cel de la Madaba și Megiddo, are puterea să atragă nu doar savanți, ci și un mare număr de turiști și pelerini. Avem un tezaur pe care trebuie să-l păstrăm și să-l facem accesibil sutelor de mii de pelerini care vin anual în Țara Sfântă. Cu o semnificație științifică și religioasă profundă, acest loc are o valoare imensă pentru orașul Ashdod și este parte din patrimoniul mondial din Țara Sfântă”, a continuat Patriarhul Ierusalimului.

Mozaicul de la Ashdod. Foto: Facebook / University of Tel Aviv

În situl arheologic s-au descoperit și mormintele unor femei pe care inscripțiile le atestă ca având slujire de diaconițe.

„Aceasta ne confirmă existența acestei slujiri în Biserica timpurie. În plus, s-au descoperit și morminte de martiri, ceea ce dovedește că locul a servit pentru adunările liturgice ale credincioșilor încă dinainte de secolul al IV-lea”, a spus patriarhul, subliniind că descoperirea va atrage numeroși pelerini din toate colțurile lumii.

„Conservarea și dezvoltarea acestui sit va consolida bunele relații dintre Statul Israel și Patriarhia Ierusalimului, și, pe cale de consecință, și cu lumea creștină în general și cu cea creștin-ortodoxă în particular, cum ar fi cu popoarele Greciei, Ciprului, Rusiei, României, Bulgariei, Serbiei, Georgiei și altora”, a spus Preafericitul Părinte Teofil.

Un potențial uriaș pentru turismul religios

Conservarea și accesibilizarea sitului pentru savanți și pelerini va face din el „o mărturie vie despre istoria acestui vechi oraș și va promova coexistența pașnică, toleranța și respectul reciproc”, a mai spus patriarhul, adăugând că Patriarhia Ierusalimului se angajează să sprijine și să asiste această lucrare.

„Fie ca acest loc să fie deopotrivă o sursă de cunoaștere și de înnoire spirituală pentru generațiile viitoare”, a încheiat Preafericirea Sa.

Ruinele vechii cetăți Așdod, la sud de actualul oraș israelian Ashdod. Credit: Haaretz / Kobi Refaeli

Gazda și organizatorul evenimentului a fost Arhiepiscopul Aristovoulos de Madaba, care a oferit la final fructe, băuturi răcoritoare și grâu fiert tuturor participanților.

Cetatea Așdod (Azot), ale cărei vestigii au fost recent descoperite,  este reprezentată în faimosul mozaic al bisericii bizantine de la Madaba, Iordania (sec. VI).

Arheologii cred că vestigiile ei se întind sub dunele de nisip de la sud de orașul Ashdod de azi.

Bazilica lângă ale cărei vestigii s-a slujit joi pare să fi fost locașul de închinare al unei mănăstiri de la începutul isihasmului.

„[Cu harul lui Dumnezeu (sau Hristos)], s-a făcut această lucrare din temelii sub [păstorirea lui] Procopius, preasfințitul nostru episcop, în luna Dios a celui de al treilea indiction, anul 292″

O cercetătoare de la Universitatea Ebraică estimează că anul menționat în inscripția votivă de mai sus, găsită în sit, corespunde anului 539 d.Hr. Săpăturile continuă.

Foto credit: Patriarhia Ierusalimului (deschidere)

Comentarii Facebook


Știri recente