Arhiepiscopia Sucevei: Au fost reînființate mănăstirile Ițcani și Bălinești

În ședința Permanenței Consiliului Eparhial de joi a fost decisă restabilirea vieții monahale la Mănăstirile Ițcani și Bălinești și înființarea Schitului Arbore, anunță Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Ițcani va redeveni mănăstire de maici, așa cum a fost între secolele XIV-lea şi XVIII-lea, iar Bălinești va fi reînființat ca schit de maici şi aşezat sub ascultarea Mănăstirii Dragomirna.

Ctitorită în 1502, pe locul unui vechi aşezământ monahal, Biserica Arbore va deveni schit de călugări şi va fi aşezat sub ascultarea Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. În localitatea suceveană mai există două biserici ortodoxe: Sfânta Treime (1912) și Sfântul Gheorghe (2010).

Deciziile se înscriu în programul de restabilire a vieții monahale în vechile așezăminte bucovinene închise în perioada anexării Bucovinei de Imperiul Habsburgic, precizează eparhia. Până în prezent, au fost redeschise mănăstirile Solca, Pătrăuți și Ilișești.

Mănăstirea Ițcani

Numită în vechime Mănăstirea lui Iațco, aşezământul monahal este menționat pentru prima dată în anul 1395, fiind ctitoria boierului Iațco.

În anul 1639, în vremea domniei lui Vasile Lupu, monahia Nazaria și fiica ei, Anghelina, au construit o biserică nouă. În pronaosul bisericii se află nouă lespezi funerare, datate între 1510 și 1590, păstrate din vechea biserică.

În 1776, mănăstirea a fost desființată, fiind transformată în biserică parohială.

În 2004, Biserica din Ițcani a fost inclusă în Lista monumentelor istorice din județul Suceava.

Schitul Bălinești

Biserica „Sfântul Nicolae” din Bălinești a fost ctitorită de marele logofăt Ioan Tăutu între anii 1494-1499 în satul Bălinești, astăzi în comuna Grămești, județul Suceava.

Biserica a suferit în decursul timpului mai multe profanări. Turcii i-au dat foc în incursiunile lor, producând degradări ale picturii și ale zidurilor. Biserica a fost multă vreme fără acoperiş.

În 1721 a fost reparată de Episcopul Calistru de Rădăuți împreună cu starostele Dimitrie Macri de Cernăuți. Au refăcut acoperișul, ușa, mobilierul și au construit o scară de acces la clopotniță. Episcopul Calistru a transformat biserica în mănăstire de maici.

La începutul secolului al XIX-lea, obștea a fost aşezată sub ascultarea Mănăstirii Văratec. În anul 1864, odată cu secularizarea averilor mănăstirești, moșia Bălinești a fost împărțită, iar mănăstirea s-a desființat.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Bălinești a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015.

Schitul Arbore

Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din Arbore a fost construită în anul 1502 de hatmanul Luca Arbore, pe locul unui vechi schit, conform tradiției păstrată în zonă.

În secolul al XX-lea s-au efectuat lucrări de restaurare, în perioadele 1909-1914, 1936-1937, 1955-1956 și 1965-1970.

Ansamblul bisericii Arbore a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015.

În anul 1993, UNESCO a inclus Biserica Arbore pe lista patrimoniului cultural mondial, în grupul Bisericile pictate din nordul Moldovei.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Comentarii Facebook


Știri recente