„Arătaţi o vieţuire vrednică de Cel ce locuieşte în voi“

Taina Botezului reprezintă poarta de intrare într-o nouă viaţă. Omul vechi moare, iar făptura cea nouă, renăscută întru Hristos prin lucrarea harului Duhului Sfânt, începe viaţa dumnezeiască la care a fost chemată. Haina cea albă a celui botezat simbolizează curăţia sa sufletească şi puritatea cu care trebuie să îşi trăiască viaţa de acum înainte. Având în vedere că majoritatea covârşitoare a botezurilor au loc la o vârstă fragedă, este de datoria naşilor şi a părinţilor să-l introducă mai târziu pe neofit în mediul propice dezvoltării sale duhovniceşti, aşa cum putem observa şi din textele Catehezelor baptismale ale Sfântului Ioan Gură de Aur.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente