Aniversare solemnă a două Constituţii ale României

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Adunarea solemnă dedicată împlinirii a 150 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1866 şi a 25 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1991, eveniment organizat de Senatul României, Camera Deputaţilor, Curtea Constituţională şi Academia Română, la Palatul Patriarhiei, vineri, 25 noiembrie 2016.

Ne exprimăm bucuria de a găzdui la Palatul Patriarhiei Adunarea solemnă dedicată împlinirii a 150 de ani de la adoptarea Constituției din 1866 și a 25 de ani de la adoptarea Constituției din 1991 pentru a omagia pe cei care au realizat aceste două momente importante din istoria modernă și contemporană a Statului Român, legate de locul în care ne aflăm.

După cum vă este cunoscut, Palatul Patriarhiei, fostul sediu al Camerei Deputaţilor până în anul 1996, a fost construit la începutul secolului XX (1908) pe locul unei clădiri a Mitropoliei Țării Românești. În clădirea respectivă veche a fost adoptată prima Constituție a României, în anul 1866. Iar în actuala clădire, Adunarea Constituantă a votat, în anul 1991, prima Constituţie după căderea regimului comunist, prin care s-a stabilit și înfiinţarea Curţii Constituţionale a României, garantul respectării Constituției.

Între drepturile fundamentale garantate de către Constituţiile României este afirmat şi dreptul la libertatea credințelor religioase, enunţat în prezent de articolul 29 din Constituție, care afirmă și garantează explicit libertatea şi autonomia cultelor, inclusiv libertatea lor de a elabora statute proprii şi a se conduce potrivit acestora în ce priveşte organizarea şi funcţionarea lor.

Astfel, Statul și Biserica pot contribui, fiecare potrivit propriilor competenţe, la apărarea demnității persoanei umane, promovarea libertăţii şi a responsabilităţii omului, precum și la realizarea dreptăţii şi solidarităţii sociale în viaţa poporului român.

Folosim acest prilej deosebit pentru a omagia cu recunoştinţă şi preţuire memoria tuturor membrilor Adunării Constituante din anul 1991, precum și a tuturor membrilor Curții Constituționale a României trecuți din această viaţă. Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească sufletele lor în pacea și lumina vieții veșnice.

La acest ceas aniversar pentru Parlamentul României și Curtea Constituţională a României, ne bucurăm de prezența domniilor voastre în acest edificiu recent consolidat și restaurat (2014 – 2016), ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze lucrările acestei adunări solemne dedicate Constituțiilor României menţionate anterior şi să dăruiască tuturor celor prezenți sănătate, pace și bucurie, precum şi mult ajutor în toată lucrarea folositoare vieţii şi demnităţii poporului român.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente