Alba Iulia: A fost sfinţită o cruce monument în curtea catedralei de 100 de ani

Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei a sfinţit duminică o cruce monument în curtea Catedralei Reîntregirii. Slujba a fost prilejuită de împlinirea unui secol de la aşezarea pietrei de temelie pentru edificiul bisericesc.

Catedrala, cu hramul Sfânta Treime, a fost construită cu sprijinul Casei Regale a României, după planurile arhitectului Victor Ștefănescu. Lucrările au început în 28 martie 1921 și au fost finalizate la mijlocul lunii septembrie 1922. În data de 8 octombrie a avut loc sfințirea lăcaşului de cult.

Crucea sfinţită de Arhiepiscopul Irineu poartă denumirea de Crucea Bucuriei.

„Modelul crucii este format din două brațe care se intersectează perpendicular în centrul unui cerc perfect, această structură oferind variate interpretări teologice de o frumusețe spirituală aparte și de o profunzime teologică axată pe trăirea liturgică” se menţionează pe site-ul epahial.

Arhiepiscopia prezintă şi semnificaţia teologică:

Cei mai mulți teologi și istorici de artă văd în această reprezentare imaginea Soarelui care întruchipează simbolic, ca în troparul praznicului Crăciunului, întruparea Logosului divin sau nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, numit „Soarele dreptății” și „Răsăritul cel de sus”.

 Într-o abordare mult mai bogată din punct de vedere teologic și liturgic, această formă de cruce are o sublimă tâlcuire în cheie euharistică. Brațele stilizate ale crucii ne ilustrează destul de limpede imaginea potirului care, de asemenea, este folosit pentru Sfânta Împărtășanie.

Conform Arhiepiscopiei, în fiecare an, în prima duminică din luna mai va fi organizată o procesiune la crucea de marmură amplasată pe esplanada din fața ansamblului Catedralei Reîntregirii.

Vor fi oficiate rugăciuni pentru „ferirea pământului și florei de intemperii și calamități naturale, pentru un climat prielnic holdelor, livezilor și vegetației în general și pentru creșterea și buna rodire a culturilor de orice fel spre folosul și hrana oamenilor și animalelor”.

În curtea Catedralei din Alba Iulia a avut loc în data de 15 octombrie 1922 ceremonia de încoronare a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei

Comentarii Facebook


Știri recente