Al VI-lea Congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, la Arad

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, va fi organizat în perioada 21-23 septembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, al VI-lea Congres al Facultăților de Teologie din cadrul Patriarhiei Române, manifestare academică la care vor participa reprezentanți ai tuturor Facultăților și departamentelor de Teologie Ortodoxă din cuprinsul țării. Genericul sub care se va desfășura această manifestare se intitulează: Teologie și misiune. Rolul Facultăților de Teologie în contextul misiunii parohiale.

Programul Congresului va începe Duminică, 21 septembrie, cu primirea invitaților și oficierea unui Te-Deum în Capela Facultății. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul dirijorilor masteranzi ai Facultății de Teologie din Arad. După aceasta, în Aula Facultății va avea loc întâlnirea informală a participanților, unde se vor conveni detaliile organizatorice, constituindu-se și comisia de redactare a documentului final al întâlnirii.

Luni, 22 septembrie, începând cu ora 9, în sala de conferințe a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, va avea loc deschiderea oficială a lucrărilor Congresului. Va fi transmis mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, după care vor fi rostite cuvintele de salut din partea: Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, Preasfințitului Varlaam Ploieșteanul, Episcop-Vicar Patriarhal, D-lui Conf. dr. Adrian Lemeni, Consilier Patriarhal, D-nei Prof. dr. Lizica Mihuț, Președintele Consiliului Academic al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Părintelui Prof. Dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, precum și a oficialităților locale ale orașului, prezente la deschiderea lucrărilor Congresului, parteneri în organizarea manifestării.

În plenul adunării, PC. Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja de la Facultatea de Teologie din Arad și președintele Senatului Universității „Aurel Vlaicu”, va susține referatul cu tema Direcții ale misiunii Bisericii astăzi. Rolul Facultăților de Teologie Ortodoxă. Conferința va fi urmată de un scurt concert susținut de corul bărbătesc al dirijorilor masteranzi ai Facultății.

În cadrul primei secțiuni a Congresului, care se va desfășura sub genericul Dimensiunea misionară a Teologiei Ortodoxe în contemporaneitate, vor fi susținute următoarele referate: PC. Pr. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, va prezenta referatul Misiunea Facultăților de Teologie Ortodoxă în context contemporan. În continuare PC. Pr. Prof. dr. Aurel Pavel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, va prezenta tema Formarea tinerilor misionari. O prioritate a învățământului teologic ortodox, iar PC. Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, va susține referatul intitulat Importanța transmiterii etosului ortodox în contextul culturii și mass-mediei contemporane. Moderatorul acestei secțiuni va fi părintele PC. Prof. Dr. Viorel Ioniță de la Facultatea de Teologie din București. Referatele prezentate vor fi urmate de dezbateri.

În prima parte a după-amiezii, participanții la Congres vor fi oaspeții Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, la palatul Arhiepiscopal, unde vor lua și masa de prânz.

Partea a doua a după-amiezii, se va desfășura în sala de conferințe a Hotelului Continental din Arad, unde va avea loc cea de-a doua secțiune a lucrărilor Congresului. În cadrul acestei secțiuni, sub genericul Rolul Facultăților de Teologie Ortodoxă în contextul misiunii parohiale: priorități, provocări și perspective, vor susține referate PC. Prof. Dr. Gheorghe Pietraru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași – Facultatea de Teologie și parohia – o relație necesară în vederea intensificării misiunii Bisericii, PC. Lect. Dr. Daniel Buda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu – Strategii misionare privind revitalizarea vieții parohiale într-o societate secularizată și PC. Lect. Dr. David Pestroiu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București – Dinamizarea vieții parohiale prin misiunea Facultăților de Teologie: exigențe, oportunități și limite. Această a II-a secțiune va fi moderată de PC. Prof. Dr. Ștefan Buchiu, după susținerea referatelor urmând dezbateri.

Apoi va urma întâlnirea Directorilor Școlilor Doctorale din cadrul Facultăților de Teologie Ortodoxă din România.

În paralel se va desfășura și prima etapă a Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, timp în care ceilalți participanți la Congres vor vizita obiective istorice din municipiul Arad

Marți, 23 septembrie, se va desfășura în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, cea de-a treia secțiune a lucrărilor Congresului, sub genericul Aspecte practice privind organizarea și buna desfășurare a procesului de pregătire academică și formare duhovnicească în Facultățile de Teologie Ortodoxă. Calitatea procesului de învățământ în Facultățile de Teologie Ortodoxă. Discuții asupra situației actuale și perspective. Secțiunea aceasta va fi moderată de Preasfințitul Dr. Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și Conf. Dr. Adrian Lemeni, Consilier Patriarhal. În cadrul acestei secțiuni, vor fi dezbătute următoarele teme: stadiul implementării hotărârilor ultimului Congres al Facultăților de Teologie Ortodoxă de la Mănăstirea Nicula (Cluj Napoca); prezentarea precizărilor referitoare la învățământul teologic universitar din protocolul semnat între Patriarhia Română, Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte; regulamentul cadru de organizare și funcționare a Facultăților/Departamentelor de Teologie Ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române; actualizarea disciplinelor teologice și clasificarea lor unitară; actualizarea temelor pentru cursurile preoțești; aspecte practice privind: desfășurarea procesului de învățământ, formarea duhovnicească a studenților, disciplina studenților, cercetarea științifică: lucrări colective, cursuri, manuale, dicționare, etc., noutăți și precizări privind normele și reglementările ARACIS, integrarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în procesul de cercetare științifică.

După această ultimă secțiune a Congresului va avea loc cea de-a doua întrunire a Colegiului Decanilor.

Cea de-a șasea întâlnire a Congresului Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română se va încheia la amiaza acestei zile cu prezentarea, analiza și aprobarea Documentului final al lucrărilor Congresului.

În ziua de 23 septembrie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Dr. Daniel Ciobotea și a Înaltpreasințitului Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, va sosi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad și Grupul Internațional de lucru asupra Învățământului Teologic Ortodox (QUOTE). La finalul lucrărilor Congresului va avea loc o primă dezbatere a acestui grup. Acesta va rămâne la Arad până joi, 25 septembrie, analizând starea învățământului teologic de la noi și posibilitățile de colaborare între instituțiile teologice din diferite țări, precum și a modului în care aceștia pot contribui la sporirea dinamicii și misiuni teologiei românești.

Nădăjduim într-o bună reușită a acestor manifestări academice, care să contribuie la o dezvoltare sănătoasă a învățământului teologic românesc. Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, aflată în continuitatea tradiției teologice și academice de două secole de aici, contribuie și prin această manifestare la afirmarea și fructificarea valorilor duhovnicești și academice ale spiritualității ortodoxe românești.

(Articol realizat de Pr. Dr. Lucian Farcașiu și Pr. dr. Filip Albu)

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…