Adunarea Naţională Bisericească a evaluat bogata activitate a Bisericii Ortodoxe Române din anul 2014 şi a aprobat proiectele pentru anul 2015

În ziua de 4 februarie 2015, în Sala de conferinţe a Centrului Naţional pentru formarea continuă “Dumitru Stăniloae” din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale.

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc şi rapoartele Comisiilor Adunării asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014 în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-liturgică şi social-filantropică, viaţa monahală, învăţământul teologic şi predarea religiei în şcolile publice, activitatea editorial-tipografică şi mass-media, patrimoniu cultural-bisericesc, construcţiile de noi locaşuri de cult, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile interbisericeşti şi interreligioase etc.

1. Din bogata activitate bisericească desfăşurată în anul 2014, au fost evidenţiate manifestările din Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, şi eparhiile din ţară şi străinătate. În mod special au fost evidenţiate procesiunea cu moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu de la Catedrala patriarhală până la biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti la hramul istoric al Catedralei patriarhale (21 mai 2014) şi manifestările religioase şi culturale la împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfinţilor Brâncoveni (16-17 august 2014).

2. A fost apreciată continuarea Proiectului Alege şcoala!, etapa a treia, derulat de Patriarhia Română la nivel naţional cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul are ca obiectiv oferirea de șanse egale la educație pentru un număr de 1325 de elevi şi dezvoltarea de acțiuni remedial-corective pentru un număr de 318 persoane care au abandonat școala.

De asemenea, a fost remarcată activitatea editurilor Patriarhiei Române care în anul 2014 au publicat 142 de titluri, la care se adaugă reviste, calendare, broşuri, ghiduri şi pliante.

3. Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat opera social-filantropică desfăşurată de eparhiile Patriarhiei Române în anul 2014 în care au fost implicate aproape 11.000 persoane (consilieri eparhiali, inspectori eparhiali de specialitate, asistenţi sociali, cadre didactice, cadre medicale, jurişti, psihologi etc). De menţionat că aproape 9.000 dintre acestea sunt voluntari şi membri ai comitetelor filantropice. În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcţionează în prezent 785 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 158 cantine sociale şi brutării, 51 instituţii medicale şi farmacii, 85 centre de zi pentru copii, 63 centre educaţionale, 14 centre de zi pentru vârstnici, 44 centre rezidenţiale pentru vârstnici, 29 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădiniţe sociale şi after-school, 14 locuinţe protejate, 94 centre de informare, consiliere şi resurse, o instituţie de învăţământ pentru adulţi, 21 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane), 21 campusuri de tabără şi alte 117 de instituţii sociale cu specific diferit.

La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se află în derulare 576 de proiecte şi programe sociale, dintre care 430 finanţate din fonduri proprii, 53 cu finanţare publică, 36 cu finanţare externă şi 57 cu finanţare mixtă.

În anul 2014 au beneficiat de asistenţă socială de specialitate peste 39.000copii din aşezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, aproape 4.000persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 22.000persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, aproape 20.000 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturaleşi aproximativ 2.300 persoane din alte categorii sociale defavorizate.

Anul trecut eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 10.855.632,03leişiajutoare materialeîn valoare estimată de 17.230.904,66 lei.

În ansamblu, pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2014, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit peste 87.000.000 lei și peste 100.000 euro.

În plus, Biserica Ortodoxă Română a oferit Patriarhiei Antiohiei şi a Întregului Orient suma de 500 000 euro, în urma colectei desfăşurate la nivelul întregii Patriarhii Române pentru ajutorarea creştinilor din Siria şi Orientul Mijlociu, victime ale prigoanei şi violenţei.

4. În timpul şedinţei anuale a Adunării Naţionale Bisericeşti au fost subliniate eforturile Patriarhiei Române pentru continuarea lucrărilor de execuţie la Catedrala Mântuirii Neamului. Astfel, în anul 2014, au fost finalizate în proporție de 95 % lucrările de realizare a suprastructurii catedralei între cotele + 0,00 m ÷ +9,00 m, 70 % cele între cotele + 9,00 m ÷ +18,00 m și au fost demarate lucrările pentru nivelul +18.00 m ÷ +27,00 m. Toate aceste lucrări sunt recepționate din punct de vedere calitativ, iar plățile efectuate corespund stadiilor fizice.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit ierarhilor, clericilor şi credincioşilor pentru contribuţiile financiare oferite în cadrul colectei organizată în toate eparhiile ortodoxe române din ţară şi străinătate cu scopul construirii noii Catedrale patriarhale, precum şi autorităţilor administraţiei centrale şi locale de stat pentru sprijinul financiar alocat Patriarhiei Române în vederea construirii Catedralei Mântuirii Neamului în această perioadă de criză economică şi financiară.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente