Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală

Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală a organizat cea de-a treia întâlnire anuală a tuturor ierarhilor membrii, adică a tuturor episcopilor canonici activi din această regiune. Întâlnirea a avut loc între 10 – 12 septembrie 2012 la hotelul O’Hare Hilton din Chicago, Illinois. La întâlnire au fost prezenți 43 de episcopi.

Prima sesiune plenară a fost deschisă în dimineața zilei de luni și a început cu o rugăciune, urmată de cuvântul președintelui Adunării, IPS Demetrios, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecești și Exarh al Patriarhiei Ecumenice.

IPS Arhiepiscop Demetrios a exprimat regretul tuturor celor prezenți pentru pierderea Mitropolitului Constantin al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene din SUA, care a adormit în Domnul în timpul scurs de la ultima reuniune a Adunării. De asemenea a amintit absența a doi ierarhi, de curând retrași din scaunul episcopal, Mitropolitul Maximos din Pittsburgh și Mitropolitul Jonah din Washington, DC. În continuare a adresat un cuvânt de bun venit noilor episcopi care s-au adăugat Adunării din mai 2011, data ultimei întâlniri: PS Sevastianos, episcop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecești, PS Episcopi Anthony, John și Nicholas ai Arhiepiscopiei Antiohiene, PS Episcop Daniil al Episcopiei bulgare, PS Episcop Alexandru al Bisericii Ortodoxe din America și PS Episcop, de curând hirotonit, Pankratij al Mitropoliei din Mexic.

IPS Arhiepiscop Iustinian, administratorul parohiilor Patriarhiei Moscovei din SUA și al doilea vice-președinte al Adunării, a adresat și el un cuvânt ierarhilor prezenți, amintind de a 200-a aniversare de la înființarea celui mai sudic așezământ rusesc în America de Nord, Fort Ross în California, cu capela creștin-ortodoxă închinată Sfintei Treimi.

Odată cu înregistrarea juridică a Adunării, unul dintre elementele principale de pe ordinea de zi a fost adoptarea Statutului. A fost prezentat un proiect de către Comitetul provizoriu pentru alcătuirea Statutului, care lucrează în legătură cu Comitetul pentru probleme juridice. După discuții legate de conformitatea Statutului, atât cu legea civilă cât și cu cea de drept canonic, Statutul a fost aprobat în unanimitate de episcopi.

IPS Mitropolit Methodios de Boston, președintele Comitetului pentru probleme canonice, a făcut o propunere pentru o listă completă a tuturor clericilor ortodocși din regiunea noastră, în conformitate cu Articolul 6 din Regulamentul de Funcționare (documentele de la Chambesy). Acest lucru ar completa listele deja existente ale episcopilor, parohiilor, comunităților monahale și școlilor teologice ale Adunării.

Al doilea element, care a ocupat întreaga agendă de marți a Adunării, a fost organizarea canonică a Bisericii din Statele Unite ale Americii. IPS Arhiepiscop Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, președintele Comitetului pentru Planificare Canonică Regională, a prezentat rezultatele investigației Comitetului privind problemele principale implicate. Ierarhii prezenți au fost rugați să discute între ei probleme importante despre viitoarea structură a Bisericii din America de Nord, modele de administrare, organizarea ei din punct de vedere geografic, precum și relația cu Bisericile Mame. Acest lucru s-a petrecut atât în plenul Adunării, cât și în grupuri mai mici. În acest proces continuu, conceput pentru a pregăti un plan care să fie prezentat viitorului Mare Sinod Pan-Ortodox, a existat un consens din partea tuturor episcopilor în ceea ce privește respectarea normelor canonice ale Bisericii și rezolvarea tuturor anomaliilor canonice din America de Nord, astfel încât mărturia și misiunea Bisericii lui Hristos să fie întărită și sporită.

Președintele Adunării, IPS Arhiepiscop Demetrios, a subliniat faptul că acestă lucrare nu se referă la rezolvarea greșelilor din trecut. Situația canonică actuală din America de Nord, inadecvată, a fost creată datorită imigrației din Lumea Veche și a diferitelor circumstanțe istorice. Această lucrare trebuie privită ca o dezvoltare pozitivă și necesară pentru Ortodoxia din SUA. Adunarea a încurajat Comitetul pentru Planificare Canonică Regională să își continue lucrarea și să continue ferm discuțiile legate de această problemă. Cu toate că Adunarea a înțeles că este imposibil să se prevadă un interval de timp definit, ea a recunoscut că este de datoria episcopilor să aibă un plan elaborat pentru a fi prezentat Sfintelor Biserici Autocefale.

Toate dezbaterile Adunării au fost caracterizate de discuții sincere și deschise, de dragoste frățească și prietenie între episcopi.

Adunarea a aprobat un buget pentru anul următor care pune accentul principal pe lucrarea diferitelor comitete și a Secretariatului. A fost adoptat un plan privind relațiile cu agențiile și organizațiile susținute de fosta SCOBA (Conferința Permanentă a Episcopilor Ortodocși Canonici din America), precum și îndrumări importante care reglementează delegarea de autoritate juridică și financiară în cadrul Adunării. A fost anunțat faptul că un audit extern va fi efectuat de către Adunare la sfârșitul acestui an calendaristic.

În a doua zi a întâlnirii, cu prilejul aniversării a 11 ani de la atacurile teroriste asupra Statelor Unite, ierarhii s-au adunat la Catedrala Ortodoxă Sârbă Sfânta Înviere din Chicago unde s-au rugat împreună în cadrul Sf. Liturghii, prăznuind Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul (după calendarul vechi), împartășindu-se în unitatea Euharistiei, prin primirea comună a Sfântului Trup și Cinstitului Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos, care este Capul Bisericii și singura sursă de unitate. La Sf. Liturghie au slujit Pr. Radovan Jakovljevic ajutat de diaconul Nikolaj Kostur, slujba fiind prezidată de PS Episcop Longin al Bisericii Ortodoxe Sârbe. După Sf. Liturghie, IPS Arhiepiscop Demetrios a prezidat slujba parastasului pentru cei care și-au pierdut viața în atacurile teroriste menționate și au fost înălțate rugăciuni de milostivire pentru supraviețuitorii și familiile tuturor celor care au murit în acea zi.

Adunarea Episcopilor a publicat și un mesaj către credincioși:

Iubiților noștri creștini ortodocși din America de Nord și Centrală:

Voi sunteți lumina lumii. (Matei 5, 14)

Iubiți frați și iubite surori întru Domnul,

Noi, membrii Adunării Episcopilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală, adunați la Chicago pentru a treia întâlnire anuală între 10 – 12 septembrie 2012, vă salutăm cu dragoste părintească și dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu cel în Treime.

Patruzeci și trei de ierarhi s-au întâlnit, întru unitatea credinței noastre ortodoxe, deplin responsabili unii față de alții și față de Biserică, ca și Trup al lui Hristos. Unii dintre frații noștri ierarhi au lipsit datorită bolii sau pierderii unui membru al familiei. Înțelegem chemarea noastră de a drept învăța cuvântul adevărului lui Dumnezeu ca cea mai importantă datorie față de Domnul Iisus Hristos și sfânta Sa Biserică.

Îl pomenim în rugăciune pe fratele nostru de curând trecut la Domnul Mitropolitul Constantin de Irinoupolis, întâiul ierarh al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene a SUA. Veșnică lui pomenire!

Recunoaștem încercările ce se află în fața noastră și înțelegem responsabilitatea ce o avem unul față de altul, astfel ca misiunea noastră comună și mărturia să fie binecuvântate de Dumnezeu.

Reafirmăm angajamentul față de deciziile și așteptările Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale și a Conferințelor Preconciliare Pan-Ortodoxe în efortul de a păstra și adânci unitatea Ortodoxiei, de a promova activitatea pastorală comună, de a oferi o mărturie comună în regiunea noastră și de a depăși anomaliile canonice.

Unitatea noastră s-a arătat în slujirea Sf. Liturghii și participarea la Sf. Euharistie cu ocazia sărbătorii Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul (stil vechi), ca și în pomenirea, împreună cu frații noștri americani, a pierderii a mii de cetățeni nevinovați acum 11 ani, pe 11 septembrie 2001, și în rugăciunea pentru odihna sufletelor lor.

Între punctele de pe agenda de lucru au fost lucrarea secretariatului Adunării, a celor 13 comitete și 14 agenții și organizații susținute de Adunare. Mulțumim lui Dumnezeu pentru spiritul pozitiv de colaborare care a prevalat în timpul lucrărilor Adunării și ne bucurăm de importantul progres deja realizat pe multe planuri prin lucrările extinse ale comitetelor.

În mod particular, discuțiile s-au centrat pe Statutele Adunării și lucrarea Comitetului pentru planificare canonică regională. Această ultimă lucrare constituie preocuparea principală a Adunării în efortul de a întări cooperarea ortodoxă, de a oferi o mărturie comună ortodoxă și de a promova normalizarea canonică în regiune. Ierarhii au petrecut cea mai mare parte a celei de-a doua sesiuni concentrațiasupra acestui subiect extrem de important prin prezentări, deliberări și rapoarte.

Adunați la Chicago, ne folosim de acest prilej pentru a vă încuraja pe toți, poporul lui Dumnezeu, în această lume dominată de egoism, îndepărtare de Dumnezeu și imoralitate. Vă chemăm pe toți, creștini ortodocși, să fiți credincioși chemării de a fi lumina lumii.

Noi recunoaștem presiunile enorme sociale de a ne conforma standardelor societății, dar vă îndemnăm să stați neclintiți și să țineți predaniile pe care le-ați învățat (2 Tes. 2, 15) astfel ca făclia să nu fie pusă sub obroc, ci în sfeșnic (Mt. 5, 15) pentru ca toți să vadă. Practica dreaptă să ne fie pe măsura credinței drepte ortodoxe. De aceea:

• Trebuie să salvăm taina cununiei în conformitate cu voința lui Dumnezeu pentru o unire sfântă între bărbat și femeie și pentru sfințenia familiei ca și nucleu fundamental al unei societăți sănătoase. Pentru aceasta subliniem necesitatea participării familiei la slujbe, în special la Sf. Liturghie duminicală.

• Trebuie să luptăm pentru eliminarea violenței de orice fel împotriva celor nevinovați, în special împotriva femeilor și a celor nenăscuți. Chemăm la responsabilitate persoanele, instituțiile și guvernele pentru a asigura bunăstarea fiecărui cetățean.

• Trebuie să ne opunem risipei și egoismului care domină societatea noastră de consum mărturisind că cetatea noastră este în ceruri (Fil. 3, 20), pentru ca mărturia noastră să fie caracterizată de dragoste și milă, de generozitate și filantropie, ca daruri ale lui Dumnezeu care iubește pe tot omul.

În cele din urmă, ne rugăm pentru frații și surorile noastre care suferă în diferite feluri asuprire și persecuție în vechile Patriarhii ale Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei și Ierusalimului, ca și în Balcani și în întreaga lume. Suntem întristați de pierderea Ambasadorului SUA în Libia Christopher Stevens și a echipei sale. Condamnăm orice formă de violență în numele religiei și denunțăm orice expresie de intoleranță religioasă.

Și Însuși Domnul păcii să vă dăruiască vouă pace totdeauna și în tot chipul. Harul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți. (2 Tes. 3, 16, 18)

IPS Arhiepiscop Demetrios, președinte

IPS Arhiepiscop Justinian, al II-lea vicepreședinte

IPS Arhiepiscop Antony, trezorier

PS Episcop Basil, secretar

IPS Mitropolit Iakovos

IPS Mitropolit Methodios

IPS Mitropolit Athenagoras

IPS Mitropolit Isaiah

IPS Mitropolit Alexios

IPS Mitropolit Nicholas

IPS Mitropolit Savas

PS Episcop Ilia

PS Episcop Daniel

PS Episcop Sevastianos

PS Episcop Pankratij

IPS Arhiepiscop Joseph

PS Episcop Antoun

PS Episcop Thomas

PS Episcop Alexander

PS Episcop John

PS Episcop Anthony

PS Episcop Nicholas

IPS Mitropolit Hilarion

IPS Arhiepiscop Kyrill

IPS Arhiepiscop Gabriel

PS Episcop Peter

PS Episcop George

PS Episcop Longin

PS Episcop Mitrophan

PS Episcop Maxim

IPS Arhiepiscop Nicolae

PS Episcop Ioan Casian

IPS Mitropolit Joseph

PS Episcop Daniil

IPS Arhiepiscop Nathaniel

IPS Arhiepiscop Nikon

IPS Arhiepiscop Tikhon

IPS Arhiepiscop Benjamin

PS Episcop Melchisedek

PS Episcop Michael

PS Episcop Alexander

PS Episcop Irineu

PS Episcop Mark

Comentarii Facebook


Știri recente

Săptămâna în imagini: 20 – 26 mai 2024

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt sărbătoriți cu mare evlavie în lumea ortodoxă, fiind considerați ocrotitorii creștinilor și ai Bisericii. Cu această ocazie, multe biserici din întreaga lume și-au sărbătorit hramul, una dintre ele fiind…