Adunarea episcopilor din America Centrală și de Nord

În perioada 26-28 mai, la New York a avut loc Adunarea Episcopilor Ortodocși din America Centrală și de Nord, care a luat mai multe decizii, informează goarch.org, citat de „Ziarul Lumina”, printre care s-a decis și alcătuirea unui registru al episcopilor canonici, să înființeze un comitet care să determine situația canonică a comunităților locale care nu au legături cu vreo Biserică Autocefală și să înființeze un registru al clerului canonic. De asemenea, s-a decis înființarea mai multor comitete care să preia din sarcinile adunării în probleme liturgice, pastorale, financiare, educaționale, ecumenice și legislative și înființarea unui comitet care să pregătească organizarea canonică a regiunii pe baze canonice.

Prezentăm, în cele ce urmează, mesajul Adunării Episcopale a Ierarhilor Ortodocși Canonici din America de Nord și Centrală după cum informează Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi:

‘Dăm slavă lui Dumnezeu Cel Unul în Ființă și Întreit în Persoane pentru că ne-a adus împreună la această primă Adunare Episcopală din această regiune, în New York, între 26 și 28 mai 2010, ca urmare a hotărârilor celei de a patra Conferințe Pre-sinodale Pan-ortodoxă care a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice din Chambesy, Elveția, între 6-12 iunie 2009, la invitația Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Adunați în bucuria Praznicului Rusaliilor, recunoaștem cu nevrednicie și întru smerenie chemarea noastră de a servi ca unelte și ucenici ai Sfântului Duh, care ‘ține împreună întreaga Biserică’ (tropar la Vecernia Rusaliilor).

Ne exprimăm respectul și recunoștința față de Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Autocefale care s-au întâlnit la Patriarhia Ecumenică între 10-12 octombrie 2008 pentru a-și afirma ‘poziția lor neclintită și obligația de a păstra unitatea Bisericii Ortodoxe’ (Reguli de funcționare, Chambésy, articolul 5.1a) și au subliniat voința și ‘dorința de vindecare rapidă a oricărei nereguli canonice care s-a ivit din circumstanțe istorice și necesități pastorale’ (Mesajul Primaților 13.1-2)

Ne amintim de cei care au dorit această unitate în această parte de lume și s-au străduit să depășească neregulile canonice rezultate din diverse motive, printre care și suprapunerea geografică a jurisdicțiilor. Pentru că, așa cum Domnul nostru Iisus Hristos în Sfânta Euharistie ‘se sfarmă și nu se desparte’ (Sf. Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur), așa și Trupul Său cuprinde mulți membri, dar constituie o singură Biserică.

Suntem recunoscători pentru darul unității doctrinale și liturgice pe care îl avem deja și suntem încurajați de liderii noștri, conducătorii Bisericilor Ortodoxe din întreaga lume, care au propus ‘vindecarea rapidă a oricărei nereguli canonice’, lucru după care noi tânjim în această regiune (Mesajul Primaților 13.2 ). De asemenea, suntem recunoscători pentru că ei au pus bazele unui proces care să ducă la o soluție canonică.

Suntem recunoscători Atotputernicului Dumnezeu pentru creșterea Ortodoxiei, pentru păstrarea tradițiilor noastre, precum și pentru influența comunităților noastre în această regiune. Aceasta reprezintă într-adevăr o minune și o taină.

Pe parcursul întâlnirii noastre, în conformitate cu normele de funcționare a Adunărilor episcopale promulgate de a patra Conferință Pan-ortodoxă Pre-sinodală, am instituit:

1. Înregistrarea episcopilor canonici (articolul 6.1).

2. O comisie pentru a stabili statutul canonic al comunităților locale din regiune care nu au nici o legătură cu Preasfintele Biserici Autocefale (articolul 6.2).

3. Înregistrarea clerului canonic (articolul 6.3).

4. Comitete care să continue lucrările Adunării, incluzând printre altele problemele liturgice, pastorale, financiare, educaționale, ecumenice și juridice (articolele 11 și 12).

5. O comisie pentru a planifica organizarea ortodocșilor din zonă pe o bază canonică (articolul 5.1).

În plus față de cele menționate, am convenit ca o bază de date a tuturor comunităților canonice din regiunea noastră să fie creată și păstrată de către Adunare.

Ca și Adunare Episcopală ne considerăm succesorii Conferinței Permanente a Episcopilor Ortodocși Canonici din America (SCOBA), primind toate agențiile ei, comisiile de dialog și celelalte slujiri.

În plus, la cererea oficială a ierarhilor care au jurisdicție în Canada, Adunarea va prezenta Patriarhului Ecumenic, în conformitate cu regulile de funcționare (articolul 13), o cerere de împărțire a regiunii Americii de Nord și Centrale în două regiuni distincte (Statele Unite și Canada). De asemenea, la cererea ierarhilor cu jurisdicție în Mexic și America Centrală, Adunarea va solicita ca aceste regiuni să fie incluse în Adunarea Americii de Sud.

În calitatea noastră de ierarhi ortodocși în această binecuvântată parte a lumii, ne exprimăm hotărârea de a adera și adopta reglementările propuse de Conferințele pan-ortodoxe și aprobate de către Bisericile Ortodoxe Autocefale și a face tot ce ne stă în putință, prin harul lui Dumnezeu, pentru a propune acțiuni care vor facilita rânduiala canonică în regiunea noastră.

Mărturisim atașamentul nostru la credința ortodoxă apostolică și angajamentul de a promova ‘o acțiune comună pentru a răspunde nevoilor pastorale ale creștinilor ortodocși care trăiesc în regiunea noastră’ (Chambesy, Decizia 2c). Facem apel la clerul și credincioșii noștri să ni se alăture în aceste eforturi ‘de a proteja și contribui la unitatea Bisericii Ortodoxe din regiune, în îndatoririle ei teologice, ecleziologice, canonice, spirituale, filantropice, educaționale și misionare’ (articolul 5.1) în așteptarea Sfântului și Marelui Sinod.

Adunarea Episcopală s-a încheiat cu slujirea Sfintei Liturghii vineri 28 mai 2010 la Catedrala Greacă ‘Sfânta Treime” din New York. În timpul Sf. Liturghii s-au rostit rugăciuni pentru odihna celor 11 victime ale dezastrului ecologic actual din Golful Mexic, pentru alinarea familiilor lor, pentru toți cei afectați de această catastrofă, precum și pentru toate persoanele care trăiesc în condiții de război, de persecuție, violență și opresiune.

Dintre cei 66 de ierarhi ai regiunii, următorii 55 au fost prezenți la această Adunare:

IPS Arhiepiscop Demetrios, președinte

IPS Mitropolit Philip, vicepreședinte

IPS Arhiepiscop Justinian, vicepreședinte

PS Episcop Basil, Secretar

IPS Arhiepiscop Antony, Trezorier

IPS Mitropolit Iakovos

IPS Mitropolit Constantine

IPS Mitropolit Athenagoras

IPS Mitropolit Methodios

IPS Mitropolit Isaiah

IPS Mitropolit Nicholas

IPS Mitropolit Alexios

IPS Mitropolit Nikitas

IPS Mitropolit Nicholas

IPS Mitropolit Gherasimos

IPS Mitropolit Evangelos

IPS Mitropolit Paisios

IPS Arhiepiscop Yurij

PS Episcop Christopher

PS Episcop Vikentios

PS Episcop Savas

PS Episcop Andonios

PS Episcop Ilia

PS Episcop Hilarion

PS Episcop Andriy

PS Episcop Demetrios

PS Episcop Daniel

PS Episcop Antoun

PS Episcop Joseph

PS Episcop Thomas

PS Episcop Mark

PS Episcop Alexander

IPS Mitropolit Hilarion

PS Episcop Iov

PS Episcop Gabriel

PS Episcop Peter

PS Episcop Theodosios

PS Episcop George

PS Episcop Ieronim

IPS Mitropolit Christopher

PS Episcop Maxim

IPS Arhiepiscop Nicolae

PS Episcop Ioan Casian

IPS Mitropolit Joseph

IPS Mitropolit Jona

IPS Arhiepiscop Nathaniel

IPS Arhiepiscop Seraphim

PS Episcop Nikon

PS Episcop Tikhon

PS Episcop Benjamin

PS Episcop Melchisedek

PS Episcop Irineu

PS Episcop Irinee

PS Episcop Michael

Întrunirea s-a încheiat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopiei grecești din New York’.

Comentarii Facebook


Știri recente