Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Marți, 3 februarie, și miercuri, 4 februarie 2009, la Reședința episcopală din Roma s-au desfășurat lucrările Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În cadrul Consiliului Eparhial au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor, Darea de seamă pe anul 2008 și Planul Financiar pe 2009. Lucrările Adunării Eparhiale au fost precedate de slujba de Te-Deum săvârșită de către Preasfințitul Părinte Siluan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

A urmat Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2008 pe diferitele sectoare ale administrației eparhiale, prezentat de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

Cei peste 170 de membri prezenți ai Adunării Eparhiale au luat act de amploarea pe care a luat-o activitatea aparatului administrativ eparhial și de bogata activitate desfășurată deja în cele șase luni (din 18 iunie) de când s-a constituit.

În partea a doua a întrunirii s-a prezentat spre dezbatere și aprobare Statutul juridic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei care apoi se va supune, spre analiză și validare, Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în vederea concretizării procesului de recunoaștere juridică de către statul italian.

În cadrul ședinței s-au făcut și numeroase recomandări pastorale și administrative pentru o mai bună desfășurare a activităților sectoarelor și a parohiilor.

Dintre realizările anului 2008 și proiectele aprobate pentru anul 2009 menționăm:

– înființarea Adunării Tinerilor Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, «Nepsis» – Italia (6 decembrie 2008), având ca oblăduitor pe Sf. Voievod Neagoe Basarab;

– înființarea Editurii Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei: « Sf. Maxim Mărturisitorul» ;

– înființarea Centrului de Pelerinaje al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei « Sf. Dionisie Exiguul » ;

– Proiectul social de sensibilizare cu privire la integritatea și unitatea familiei intitulat: « Salvați Familia ! » (se va desfășura în colaborare cu Ambasada României în Italia și Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun) ;

– Proiect de descoperire, cunoaștere și păstrare a valorilor tradiționale ale culturii și civilizației românești, pentru păstrarea identității și pentru promovarea imaginii României în Italia (în colaborare cu Complexul Muzeal ASTRA din Sibiu).

DEPARTAMENTUL DE INFORMARE ȘI MASS MEDIA AL

EPISCOPIEI ORTODOXE ROMNE A ITALIEI

Comentarii Facebook


Știri recente