Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

La Roma s-au desfășurat luni 10 februarie și marți 11 februarie, lucrările Consiliului Eparhial și respectiv ale Adunării Eparhiale, ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În cadrul Consiliului Eparhial au fost prezentate Darea de Seamă a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Rapoartele de Activitate ale sectoarelor, Bilanțul Financiar pe anul 2013 și Planul Financiar pe 2014.

După cum informează site-ul episcopia-italiei.it, Adunarea Eparhială a fost precedată de slujba de Te-Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, alături de membrii clerici și mireni ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (au fost prezenți sau reprezentanți, 569 din cei 585 de membri și peste 50 de preotese).

Au urmat saluturile oficiale ale reprezentanților autorităților române și italiene, după care Preasfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt de întâmpinare cu tema: „Episcopia noastră – trecut, prezent și perspective de viitor. Importanța mântuitoare a împreună-lucrării noastre.”

Dintre evenimentele din viața episcopiei, în anul 2013, amintim:

– s-au săvârșit 9545 de Botezuri și 1279 de Cununii;

– s-au săvârșit 1 sfințire de biserică și alte 9 binecuvântări de lucrări / iconostas / sau nou lăcaș de cult;

– s-au ținut conferințe, simpozioane, întruniri și alte evenimente aniversare cu referire specială la „Anul Omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena” și la Anul Comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae;

– s-a obținut în orașul Torino un teren în vederea amenajării primului cimitir ortodox român și a unui paraclis cu funcție de capelă mortuară.

Din activitatea Social Filantropică a episcopiei amintim:

– s-au dezvoltat tot mai mult diaconiile înființate în anul 2011, sub patronajul Sectorului Social al Episcopiei noastre;

– s-au trimis numeroase ajutoare către zonele defavorizare din România (peste 30 de transporturi cu haine și alimente);

– s-au susținut, cu bursă lunară, prin adopție la distanță, între ianuarie și iunie 2013, 317 copii și, între septembrie și decembrie, 480 de copii, din România, Republica Moldova și Italia.

Pentru anul 2014 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anii precedenți și alte proiecte, dintre care amintim:

– îmbunătățirea calității misiunii printre românii ortodocși din Italia, printr-o mereu mai eficientă împreună-lucrare cu preoții și mirenii din parohii și mănăstiri;

– intensificarea activității de cateheză în rândul copiilor, tinerilor și adulților, prin implicarea familiilor creștine alături de cei deja angajați în această activitate ;

– creșterea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor bolnavi, a celor din închisori, prin implicarea Comitetelor Parohiale, în frunte cu preotesele, și a tinerilor din parohii.

Comentarii Facebook


Știri recente