Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Luni 04 februarie și marți 05 februarie 2013 s-au desfășurat la Roma lucrările Consiliului Eparhial și respectiv ale Adunării Eparhiale, ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

În cadrul Consiliului Eparhial au fost prezentate Darea de Seamă a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Rapoartele de Activitate ale sectoarelor, Bilanțul Financiar pe anul 2012 și Planul Financiar pe 2013.

Adunarea Eparhială a fost precedată de slujba de Te-Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, împreună cu membrii clerici și mireni ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (au fost prezenți sau reprezentanți, 522 din cei 538 de membri), după cum se preecizează într-un comunicat emis de Departamentul de informare și Mass Media al Episcopiei Ortodoxe Române A Italiei.

Membrii Adunării Eparhiale au luat act de realizările deosebite înfăptuite în anul 2012, la patru ani și cele nouă luni de la începuturile episcopiei și de la alcătuirea aparatului administrativ eparhial.

Dintre evenimentele din viața episcopiei :

– s-au săvârșit 10.535 de Botezuri și 1401 de Cununii

– s-au săvârșit 6 sfințiri de biserici și / sau de altar, iconostas sau piatră de temelie

– s-a tipărit ediția din 2012 a Calendarului Tuturor Sfinților de peste an, și locurile din Italia unde pot fi cinstite moaștele lor, care cuprinde vieți de sfinți tămăduitori, îngrijită de obștea Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Roma

– s-au ținut conferințe, simpozioane, întruniri, congrese aniversări cu referire specială la „Anul Omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor”.

Din activitatea Social Filantropică a episcopiei amintim:

– s-au dezvoltat tot mai mult diaconiile înființate în anul 2011, sub patronajul Sectorului Social al Episcopiei noastre

– s-au trimis ajutoare către zone defavorizare din România (peste 25 de tone de haine și îmbrăcăminte și 12,5 de tone de alimente organizate în 30 de transporturi)

– s-au susținut, cu bursă lunară, peste 300 de copii din România și familiile lor.

Pentru anul 2013 s-a propus continuarea tuturor proiectelor începute în anul 2012, dar și alte proiecte cum ar fi:

-intensificarea misiunii printre românii ortodocși din Italia, printr-o pastorală de proximitate

-intensificarea activității de cateheză la copii, tineri și adulți și de formare teologică a clerului

-intensificarea activității sociale pentru venirea în sprijinul celor săraci, a celor din închisori, a celor din spitale, etc.

Comentarii Facebook


Știri recente