Adunare Eparhială la Alba Iulia

La Alba Iulia a avut loc, pe 18 iunie, ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, informează „Ziarul Lumina”.

Momentul a fost precedat de slujba de Te Deum, oficiată de Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. În cuvântul adresat participanților, IPS Arhiepiscop Irineu a subliniat faptul că a face parte din acest organism este un titlu de noblețe, iar această noblețe îl obligă pe fiecare membru să-L reprezinte pe Hristos în lume cu demnitate și cu responsabilitate. Alegerile au fost organizate în cele zece colegii electorale din protopopiatele arhiepiscopiei. În cadrul lor, conform prevederilor Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, delegații consiliilor parohiale au votat mirenii și preoții care vor alcătui înaltul for de conducere eparhial. El este format din treizeci de membri cu o viață morală și religioasă ireproșabilă, dintre care douăzeci de mireni și zece clerici. Adunarea eparhială este aleasă la fiecare patru ani și reprezintă organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale din Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei. Președintele Adunării este IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Alegerea noilor reprezentanți în Adunarea eparhială de la Alba Iulia are ca scop bunul mers al vieții și activității bisericești din județele Alba și Mureș, precum și dinamizarea lucrării pastorale și misionare din această zonă.

Comentarii Facebook


Știri recente