Activități ale Sectorului exarhat al Arhiepiscopiei Bucureștilor

În anul 2012, în Arhiepiscopia Bucureștilor s-a hotărât reînființarea Mănăstirii Brebu din județul Prahova, iar obștilor monahale din mănăstirile și schiturile eparhiei li s-au adăugat 27 de viețuitori. În continuare, într-un articol din Ziarul Lumina sunt arătate o parte din activitățile Sectorului exarhat al Arhiepiscopiei Bucureștilor:

În cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor se află 43 de unități monahale: 35 de mănăstiri, 3 schituri, 3 metocuri și două stavropighii patriarhale. În cadrul acestor așezăminte, trăiesc, se roagă și își desfășoară activitatea 261 de călugări și 526 de monahii și surori, în total 787 de viețuitori în mănăstiri, schituri și metocuri. În anul 2012, obștilor monahale li s-au adăugat 27 de viețuitori care au fost închinoviați. Au fost săvârșite trei hirotonii întru ieromonah, 11 tunderi în monahism și 4 rasoforii. În luna mai 2012, Permanența Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor a hotărât reînființarea Mănăstirii Brebu, din județul Prahova, și a fost numită în ascultarea de stareță monahia Mateea Popescu, din obștea Mănăstirii Cornu din județul Prahova. Sectorul exarhat a întocmit documentația necesară acordării următoarelor ranguri și distincții: Crucea patriarhală pentru un părinte, rangul de protosinghel pentru cinci părinți și Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru doi stareți și două starețe.

Lucrări de construcție, renovare și restaurare

În anul 2012 s-au efectuat lucrări de construcție, renovare și restaurare la următoarele mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureștilor. La Mănăstirea Caraiman a fost finalizat și inaugurat Centrul cultural-pastoral „Sfânta Cruce”. La Mănăstirea Cernica s-au desfășurat lucrări de construcție la Biserica „Sfântul Nicolae” din Ostrov și la acoperișul Bisericii „Sfântul Gheorghe”. La Mănăstirea Pasărea au fost făcute ample lucrări de restaurare la biserica mare: schimbarea pardoselii, schimbarea instalației electrice, refacerea mobilierului. La Mănăstirea Suzana au fost continuate lucrările de restaurare la casa arhierească, iar la Mănăstirea Snagov a fost construit un altar de vară. La Mănăstirea Turnu s-au continuat lucrările la pridvorul bisericii, iar la Schitul Darvari a fost făcut un sistem nou de canalizare pentru apele pluviale și un sistem de degivrare pentru gheața de pe acoperiș. La Mănăstirea Radu Vodă a fost amenajat și inaugurat Centrul social-cultural „Sfântul Nectarie”, iar la Mănăstirea Ghighiu au fost continuate lucrările la noua stăreție. La Mănăstirea Christiana au continuat lucrările de construcție la noua biserică, iar la Mănăstirea Țigănești au avut loc următoarele lucrări: acoperirea bisericii cu tablă de cupru, renovarea exteriorului și construirea unui altar de vară. La Mănăstirea Ceptura s-au făcut lucrări la acoperișul bisericii și s-a construit un altar de vară.

Realizări în plan liturgic și cultural

În 2012, Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, Sectorul exarhat a organizat săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște în perioada Postului Mare la mănăstirile mari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, prilej cu care au fost duse spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Mănăstirea Radu Vodă și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon de la Mănăstirea Căldărușani. De asemenea, au fost organizate trei simpozioane cu tema „Sfântul Maslu și îngrijirea bolnavilor” la mănăstirile Radu-Vodă, Antim și Țigănești. Anul trecut au fost publicate Albumul-monografie al Mănăstirii Samurcășești-Ciorogârla, precum și minimonografii ale mănăstirilor Ghighiu și Christiana. Mănăstirea Antim din București a editat în colaborare cu acad. Gabriel Ștrempel lucrarea „Revoluțiile Valahiei”, a lui Antonie Maria del Chiaro (Editura Basilica), iar Mănăstirea Sta-vropoleos și Schitul Darvari au editat calendare bisericești cu icoane aflate în patrimoniul mănăstirii.

Noi centre la mănăstirile Caraiman și Radu Vodă

În cadrul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor au avut loc anul trecut slujbe de sfințire și inaugurarea unor noi construcții și așezăminte, care au fost săvârșite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: sfințirea locului pentru noua biserica a Mănăstirii Cornu și a noului corp de chili (8 mai 2012); sfințirea bisericii din cimitirul Mănăstirii Ghighiu (26 mai 2012); slujba de resfințire a Mănăstirii Stavropoleos (4 iunie 2012), sfințirea Paraclisului chiriarhal „Schim-barea la Față a Domnului și Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” de la Mănăstirea Caraiman, precum și inaugurarea Centrului cultural-pastoral „Sfânta Cruce”-Caraiman (20 iulie 2012); sfințirea altarului de vară de la Mănăstirea Țigănești (15 august 2012); resfințirea bisericii de la Mănăstirea Snagov (26 septembrie 2012); sfințirea Centrului social-cultural „Sfântul Nectarie” de la Mănăstirea Radu Vodă din București (25 octombrie 2012). În perioada 22-25 iulie 2012, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat vizite canonice la mănăstirile Sinaia, Caraiman, Ghighiu, Turnu, Zamfira, Suzana și Cheia din județul Prahova.

Comentarii Facebook


Știri recente