Activitatea Sectorului Învățământ și activități cu tineretul în 2012

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a desfășurat în anul 2012 numeroase activități legate de învățământul teologic superior și preuniversitar și de învățământul religios (ora de religie) și a implementat o serie de proiecte educaționale pentru copii și tineri.

În cursul anului trecut, Sectorul Învățământ și activități cu tineretul a coordonat activitatea didactică la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București (1204 studenți și 247 masteranzi și doctoranzi, 68 cadre didactice), la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București (197 elevi și 24 profesori) și la Seminarul Teologic „Sfânta Filofteia” – Mănăstirea Pasărea (97 eleve și 13 profesori), precum și activitatea a 765 profesori de religie (504 titulari și 261 suplinitori) din cele 868 unități de învățământ preuniversitar din București, Ilfov și Prahova.

Între activitățile cu tinerii desfășurate de Sectorul Învățământ și activități cu tineretul se numără: organizarea și desfășurarea la nivel eparhial (6 septembrie) și mitropolitan (2 octombrie) a concursului „Lăudați pe Domnul”; finalizarea primei etape a proiectului „Alege școala!” și premierea câștigătorilor (20 mai); implementarea proiectului catehetic-misionar săptămânal; organizarea programului „Serile catehetice” în Biserica „Sfânta Ecaterina”, adresat elevilor de liceu și tinerilor din parohii; Simpozionul național „Hristos împărtășit copiilor” (11-13 septembrie); „Serile filocalice”, conferințe organizate de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), în perioada 15-28 noiembrie.; pregătirea preoților din parohii pentru implementarea proiectului „Calea mântuirii”.

În cursul anului trecut, Sectorul Învățământ și activități cu tineretul a desfășurat trei proiecte educaționale. Proiectul „Copiii – solidari în fața suferinței”, desfășurat cu elevi din clasele I-VIII și derulat în colaborare cu Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a implicat 10 profesori de religie, 40 de voluntari și 140 de elevi. Aceștia au vizitat aproximativ 600 de copii din 4 spitale și 5 centre de plasament, cărora li s-au împărțit cadouri în valoare de 18.000 lei. Cel de-al doilea proiect se numește „Cu aproapele în suferință” și a fost desfășurat în colaborare cu Liceul Teoretic „Marin Preda” din București, având ca grup-țintă elevii din clasele IX-XII din unitățile de învățământ din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor. Al treilea proiect, intitulat „Pelerinajul – călătorie spre vindecarea bolilor sufletești”, a fost desfășurat în colaborare cu Sectorul Exarhat. O primă acțiune din cadrul proiectului a avut loc în perioada 3-4 august 2012, la Mănăstirea Crasna, județul Prahova, cu un grup de 40 de tineri de la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” – Titan, Protoieria III Capitală.

Pentru anul în curs, Sectorul Învățământ își propune activități precum: organizarea ediției jubiliare a spectacolului „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”; organizarea, la nivel eparhial și mitropolitan, a Concursului național „Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naștere și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice”; organizarea și desfășurarea, la nivel eparhial și mitropolitan, a concursului „Lăudați pe Domnul”; continuarea proiectelor „Copiii – solidari în fața suferinței” și „Cu aproapele în suferință”; realizarea unui nou proiect misionar, adaptat specificului Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena, și implementarea proiectului catehetic-misionar „Cateheze pentru viață”.

Comentarii Facebook


Știri recente