A VIII-a ediţie a Masterclassului Internaţional de Cânt Bizantin

Anul acesta, organizatorii Masterclassului de Cânt Bizantin (MCB), care are loc în perioada 6-10 Iulie 2015 la Iaşi, au pregătit o ediţie specială, menită să pună şi mai mult în valoare cursurile practice, cu scopul unei înţelegeri mai profunde a actului interpretativ prin prisma relaţiei „dascăl-ucenic” în viziunea invitatului special, informează Ziarul Lumina.

Tema ediţiei a VIII-a va încheia ciclul celor trei ani în care sunt prezentate genurile compoziţionale bizantine. Aşadar, organizatorii propun o abordare practică, teoretică şi istorică a genului papadic alături de nume sonore ale lumii interpretative şi muzicologice psaltice, invitaţi mai vechi şi mai noi.

Invitatul special al ediţiei

Elementul de noutate de anul acesta îl reprezintă invitarea la Iaşi a renumitului protopsalt al Catedralei Mitropolitane din Neapolis (Tesalonic), domnul Panagiotis Neochoritis, care va fi însoţit de lampadarul său, Dimos Papatsalakis, precum şi de o parte a echipei de muzicieni (interpreţi vocali şi instrumentali) ai Asociaţiei „Sf. Roman Melodul”. O figură reprezentativă între interpreţii de muzică bisericească din Grecia, un dascăl în accepţiunea deplină a acestei meniri, simbol al profesionalismului exprimat cu neobişnuit de multă discreţie, păstrător fidel al tradiţiei pe filiera stilistică a maestrului său Tsamkiranis (Kavala, Grecia), Panagiotis Neochoritis propune metode de predare care au ca principiu fundamental unicitatea fiecărei persoane în parte şi personalizarea actului pedagogic în funcţie de această coordonată. Care sunt elementele ce se ascund în spatele unei singure partituri, ce secrete poate un ucenic afla de la un dascăl astfel încât un simplu tropar să devină cântare cu „stil „şi „duh”, dar şi cum trebuie structurată o lecţie pentru un avansat faţă de un începător, pentru un laic faţă de un monah, toate acestea aşteptăm să le aflăm împreună de la invitatul acestei ediţii.

Activităţile principale ale MCB 2015

Cursurile practice vor fi structurate pe două niveluri de instruire (intermediari şi avansaţi). Ele se vor desfăşura alternativ, astfel încât să permită participarea (în mod pasiv sau activ) la orice curs.

Ansamblul Mic (susţinător: protopsalt Panagiotis Neochoritis). Cursul este adresat participanţilor cu un nivel avansat de interpretare în stil psaltic a notaţiei bizantine. El reprezintă activitatea- cheie prin care dorim să asigurăm evenimentului un nivel elitist.

Ansamblul Mare (susţinător: protopsalt Panagiotis Neochoritis). Ansamblul Mare va reprezenta cursul practic unde toţi cei prezenţi vor experimenta procesul de interpretare a unor piese papadice atât în tactul pe larg, cât şi în cel potrivit sau grabnic.

Ansamblul Feminin (îndrumător: conf. univ. dr. Maria Alexandru). Surpriza de anul acesta o reprezintă invitarea la Iaşi a Corului Feminin Grec şi a dirijoarei Miriam Marinou, interpretă de muzică bizantină. Ansamblul feminin se bucură deja de un real succes, aducând în discuţie noi şi provocatoare elemente de interpretare din perspectivă feminină. Diversitatea şi aspectul practic al temelor abordate au determinat un număr în creştere al participantelor la acest curs inedit.

Cursul de paleografie muzicală (susţinător: conf. univ. dr. Maria Alexandru). În cadrul acestor întâlniri, vor fi prezentate, din perspectivă istorică, dar într-o manieră interactivă, dezvoltarea şi caracteristicile genului papadic, într-o viziune diacronică.

Cursul de kanonaki (susţinător: conf. univ. dr. Maria Alexandru). Cursul de interpretare instrumentală la kanonaki reprezintă deja o activitate emblematică a Masterclassului de la Iaşi, prin care prof. Maria Alexandru urmăreşte, pe de o parte, instruirea celor interesaţi în arta mânuirii acestui instrument străvechi, iar, pe de altă parte, educarea auzului cu sonorităţile netemperate ale universului cântărilor bizantine.

Prezentări şi conferinţe (echipa de Paleografie Muzicală a Universităţii „Aristotelis” din Tesalonic, Grupul psaltic „Floralia” al Universităţii „George Enescu” din Iaşi, diac. Cornel Coman, prep. univ. drd. Adrian Sîrbu). Cursurile practice şi teoretice vor fi îmbogăţite cu prezentări muzicologice în manieră interactivă, care vor aborda teme dintre cele mai captivante, de la exighisirea în noua notaţie a pieselor papadice, sau Reforma Hrisantică în Constantinopol şi în Principatele Române până la muzica dedicată sfinţilor militari sau efectele muzicii psaltice asupra psihicului şi spiritului uman.

În programul evenimentului, momentul liturgic cel mai important îl reprezintă slujba de Priveghere, unde cele două strane însufleţite de cursanţi vor avea ca scop, pe lângă aspectul spiritual, respectarea rânduielii muzical-liturgice în termenii cât mai autentici.

Comentarii Facebook


Știri recente