A fost sfințită pictura bisericii Parohiei vrâncene Câmpuri II

Luni, 20 iunie 2016, în ziua de prăznuire a Sfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit pictura bisericii Adormirea Maicii Domnului din Parohia vrânceană Câmpuri II. Locașul de cult a fost ridicat în perioada 2004-2010, fiind împodobit cu pictură între anii 2013-2016.

Numeroși credincioși din localitate și din împrejurimi au participat la slujba de sfințire a picturii și a icoanelor din catapeteasmă, precum și la Sfânta Liturghie, săvârșită de chiriarh, alături de un sobor de preoți și diaconi, în biserica parohială. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul, după cum ne-a precizat Dragoş Olteanu, Consilier mass-media şi purtătorul de cuvânt al Eparhiei.

Credința creștină se întemeiază pe dogma Sfintei Treimi, a arătat Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură.

Noi credem într-un singur Dumnezeu, unic în ființă, dar întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Fiecare din cele trei Persoane deține ființa dumnezeiască întreagă, iar ipostasurile dumnezeiești se află într-o relație de iubire reciprocă, pe care o numim comuniunea intertrinitară; prin pogorârea Duhului Sfânt asupra Ucenicilor Mântuitorului Hristos în ziua Cincizecimii – când a luat ființă, în chip văzut, Biserica creștină – comuniunea de iubire a Persoanelor Sfintei Treimi s-a împărtășit și se împărtășește continuu tuturor celor ce alcătuiesc Trupul tainic al lui Hristos, până la sfârșitul veacurilor.

Capul Bisericii este Însuși Domnul Iisus Hristos, Care Se află permanent la cârma acestei corăbii mântuitoare ce înaintează, prin oceanul învolburat al istoriei, spre Eshaton. Dumnezeu-Tatăl este Proniatorul, adică Cel Ce veghează de Sus asupra Bisericii,  iar Duhul Sfânt, Sfințitorul prin excelență al oamenilor și al creației întregi, întărește în credință și dă putere tuturor celor care, acceptându-L pe Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat, împlinesc Evanghelia Sa și nu se îndepărtează de Biserica cea adevărată, adică de Ortodoxie. Începând cu acea binecuvântată zi a Cincizecimii, Duhul Sfânt ne ajută să rămânem uniți în dreapta credință, să biruim ispitele și necazurile vieții, dar mai ales, ne împărtășește harul Său sfințitor, prin Sfintele Taine ale Bisericii, începând cu Botezul și continuând cu celelalte lucrări sfinte, săvârșite de slujitorii Bisericii, ierarhi și preoți, așa cum a rânduit Hristos, înainte de a Înălțarea Sa la ceruri, a subliniat Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh, Ivan Cornel, a fost hirotesit iconom stavrofor, în semn de apreciere a activității sale pastorale și administrative desfășurate în cei nouă ani de slujire preoțească. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a primit din partea parohiei o icoană a Maicii Domnului.

Comentarii Facebook


Știri recente