A douăsprezecea Evanghelie de la Denia din Sfânta şi Marea Vineri

A douăsprezecea Evanghelie de la Denia din Sfânta şi Marea Vineri(Matei capitolul 27, 62-66): „Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii și fariseii la Pilat, Zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viață: După trei zile Mă voi scula. Deci, poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină și să-L fure și să spună poporului: S-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. Pilat le-a zis: Aveți strajă; mergeți și întăriți cum știți. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra.”

Comentarii Facebook


Știri recente