9 septembrie 1932 – s-a născut la Sibiu preotul, profesor de teologie Ică Ioan Sen.

Studii, liceale la Sibiu (1944-1951); Institutul Teologic Sibiu (1951- 1955); un an la Institutul Protestant Unic de Grad Universitar, secția evanghelică din Sibiu (1956- 1957); cursurile de doctorat – specialitatea Teologie Dogmatică și Simbolică, la Institutul Teologic Universitar din București (1958-1961), cu examenul de doctorat în 1974, cu teza Mărturisirea de credință a lui Mitrofan Kritopulos. Însemnătatea ei istorică, dogmatică și ecumenistă. A ocupat un post administrativ la Institutul Teologic din Sibiu(1961-1968); lector pentru Limbile engleză și germană (1968-1973); lector (1973) apoi conferențiar (1974-1976) pentru îndrumări misionare; profesor titular la catedra de Teologie Dogmatică și Simbolică (1976-1994) la același Institut; din 1994 transferat la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca; decanul acesteia (1996-2000). Diacon (1971), preot (1972), iconom stavrofor (1977); delegat al Bisericii Ortodoxe Române la diferite întruniri cu caracter ecumenist, care au avut loc în țară și peste hotare (membru în Comisia ortodoxă română pentru dialogul cu luteranii) și la diferite sesiuni ale Conferinței creștine pentru pace; între anii 1978-1992 a fost redactor responsabil al revistei „Mitropolia Ardealului’.

Comentarii Facebook


Știri recente