8 versete biblice pentru noul an

Versete biblice pentru noul an

Isaia 40:31
Dar cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor creşte aripi ca ale vulturului; vor alerga şi nu-şi vor slei puterea, vor merge şi nu se vor obosi.


Ioan 16:33
Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.


Filipeni 4:6
Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.


Psalmi 70:6
Că Tu eşti aşteptarea mea, Doamne; Domnul este nădejdea mea din tinereţile mele.


Pildele lui Solomon 3:5
Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta.


Romani 8:28
Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi după voia Lui.


2 Corinteni 5:17
Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi.


1 Ioan 1:9
Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea.

Comentarii Facebook


Știri recente