8 citate remarcabile din opera teologică a Sfântului Grigorie de Nyssa

Un citat surprinde mai mult de 1000 de cuvinte. Vă recomandăm opt citate din opera teologică a Sfântului Grigorie de Nyssa, pomenit în 10 ianuarie, care vă pot conduce spre un restart sau progres al vieţii duhovniceşti la început de an.


„Sfânta Euharistie este începutul îndumnezeirii noastre”.


„Fiecare din noi este pictorul propriei vieţi. Sufletul nostru este ca o pânză; virtuţile sunt culorile; Iisus Hristos este modelul pe care trebuie să-L pictăm”.


„Făcătorul de pace este cel care dă pacea altuia, însă n-ar putea-o împărtăşi cineva altuia dacă n-ar avea-o el însuşi”.


„Deci aceia sunt fericiţi, cei care nu se lasă prinşi cu repeziciune în mişcările pătimaşe ale sufletului, ci se adună în ei înşişi prin raţiune, aceia care-şi slăbesc pornirile cu frâul raţiunii nu-şi lasă sufletul să fie purtat înspre neorânduială”.


„Mila este împreună-pătimirea iubitoare cu cei chinuiţi de dureri”.


„Dacă ai primit pe Dumnezeu în tine şi te-ai învrednicit să fii fiu al Lui, atunci arată că în tine se află Cel Ce te-a născut”.


„Viaţa veşnică şi veselia negrăită din ceruri o dăruieşte harul Duhului, dar vrednicia de a primi darurile şi de a se bucura de har o dă dragostea de osteneli a credinţei”.


„Cel ce doreşte a se face casnicul cuiva trebuie să ia prin imitare chipul aceluia al cărui casnic se face. Drept aceea, e de trebuinţă ca şi aceea care doreşte să fie mireasa lui Hristos să se facă, după putere, asemenea frumuseţii lui Hristos prin virtute. Căci nu se poate uni cu lumina niciodată cel ce nu se luminează de lumina aceea”.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente