7 iulie 1938 – S-a născut în Satu Nou de Sus, județul Maramureș, arhiepiscopul Vasile Costin

7 iulie 1938 – S-a născut în Satu Nou de Sus, județul Maramureș, arhiepiscopul Vasile Costin. Studii la Seminarul Teologic din Cluj (1954-1959), la Institutul Teologic din Sibiu (1959-1963), cursuri de doctorat – disciplina Liturgică – la Institutul Teologic din București (1963-1966); studii de specializare la Facultatea de Teologie a Universității din Atena și la Institutul de Arheologie Coptă din Cairo (1967-1972), doctoratul în Teologie la Atena în martie 1972, echivalat la București în 21 martie 1974. Documentarist la Sectorul Relații Externe Bisericești al Patriarhiei Române (1969), secretar eparhial (1972-1973) și Vicar administrativ al Episcopiei Oradiei (1973-1975); hirotonit diacon necăsătorit, preot, tuns în monahism la Mănăstirea Izbuc (1974) și hirotesit arhimandrit; superior al Așezămintelor românești din Ierusalim și reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului (1975-1979). A fost ales Episcop Vicar patriarhal (10 decembrie 1979) cu titlul „Târgovișteanul” (hirotonit la 20 ianuarie 1980); rector al Institutului Teologic Universitar din București (16 noiembrie 1982-1 august 1988). La 3 septembrie 1991 a fost ales Arhiepiscop al Târgoviștei, Eparhie nou-înființată (instalat la 22 septembrie 1991). Ca Arhiepiscop, s-a preocupat de organizarea Eparhiei, de restaurarea și construirea unor Biserici, iar pe plan teologic-misionar a înființat Seminarul și Facultatea de Teologie din Târgoviște. A făcut parte din delegațiile Bisericii noastre care au vizitat alte Biserici Ortodoxe (Patriarhia Ecumenică în 1974 și 1978, Biserica Rusă în 1980), a participat la a doua Conferință presinodală pregătitoare a Sfântului și marelui Sinod panortodox (Chambesy, 1982), la a șasea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Vancouver, 1983) și altele. A trecut la Domnul pe data de 29 octombrie 1999 în București, având mormântul în Catedrala arhiepiscopală din Târgoviște.

Comentarii Facebook


Știri recente