5 mai 1875 – A trecut la cele veșnice în București (înmormântat la Cernica), Mitropolitul Nifon (din botez Nicolae Rusailă)

5 mai 1875 – A trecut la cele veșnice în București (înmormântat la Cernica), Mitropolitul Nifon (din botez Nicolae Rusailă). Călugărit la Cernica în 1809 și hirotonit ierodiacon pentru Mitropolie, mai târziu ieromonah (1826), iconom la Episcopia Râmnicului (1827), arhimandrit (1836), stareț la Cozia (1839), vicar al Mitropoliei Ungrovlahiei (1841), hirotonit arhiereu cu titlul „Sevastias” (1843), locțiitor de episcop la Râmnic (1848-1850) și, paralel, „locțiitor al scaunului mitropolitan” (august 1849 – septembrie 1850). La 14 septembrie 1850 ales Mitropolit al Ungrovlahiei (înscăunat la 8 octombrie); la 11 ianuarie 1865 i s-a acordat titlul de „mitropolit primat al României”, păstorind până la moarte. Sub păstorirea lui s-au redeschis Seminariile eparhiale (închise în timpul Revoluției din 1848), în 1852 a înființat o tipografie a Mitropoliei, în care s-au editat aproape toate cărțile de slujbă (luată curând după aceea de stat); a refăcut cu cheltuiala sa câteva locașuri de cult: Mănăstirea Zamfira, Schitul Cetățuia din Râmnicu Vâlcea și a zidit din temelie Biserica din Letca Nouă (azi județul Giurgiu). A fost președintele Divanului Ad-hoc din București (1857) și al Adunării elective care a ales ca domn pe Alexandru Ioan Cuza (24 ianuarie 1859); a fost primul președinte al Senatului României. În timpul păstoririi lui au avut loc cunoscutele reforme bisericești ale lui Alexandru Ioan Cuza, dar n-a luat atitudine față de ele (Secularizarea, Legea sinodală, Legea pentru numirea de mitropoliți și episcopi eparhioți, Legea călugăririi); în 1872 s-a promulgat „Legea pentru alegerea de mitropoliți și episcopi și pentru constituirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”. În 1872 a înființat – din banii săi – un al doilea Seminar în București, cu 8 clase, care i-a purtat numele, până în 1948, când a fost desființat; seminarul s-a întreținut din banii lăsați de Mitropolit și din veniturile moșiei Letca Nouă.

Comentarii Facebook


Știri recente