5 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României: continuitate și înnoire

La 30 septembrie 2012, de ziua Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei, când Preafericitul Părinte Daniel aniversează cinci ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, după mesajele de felicitare adresate Patriarhului României, va avea loc momentul festiv care va cuprinde și lansarea albumului ‘5 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României: continuitate și înnoire’, album aniversar, în cuvinte și imagini în care sunt prezentate cele mai importante acte ale slujirii Preafericirii Sale răsfrânte în toate sectoarele de activitate ale Bisericii noastre, după cum ne informează Ziarul Lumina.

În ceasurile aniversare în care ne bucurăm și prețuim prin rugăciune și mulțumire bogăția darurilor revărsate de Preasfântul Duh asupra Bisericii noastre în cei cinci ani de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Editura BASILICA a Patriarhiei Române ne oferă un album aniversar, în cuvinte și imagini, în care sunt prezentate cele mai importante acte ale slujirii Preafericirii Sale.

Coordonat de părintele consilier patriarhal Mihai Hau, acest proiect editorial prezintă într-o formă grafică deosebită imagini vii, secvențe de viață cu valoare autobiografică pentru cel de al VI-lea Patriarh al României, dar și cu o valoare i-dentitară pentru Biserica noastră în cei cinci ai de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Daniel.

Într-o perioadă în care se încearcă recuperarea adevăratelor valori europene și chiar universale, albumul de față, realizat ca o monografie-document complexă, prezintă într-o formă sintetizată pagini de istorie, fiind reliefată într-o imagine panoramică oglinda activităților bisericești din această perioadă.

Unitare ca stil, formă și conținut, prezentările alcătuite cu dinamică slovă cărturărească și însoțite de imagini așezate cu rigoare, știință și inspirație artistică, alcătuiesc o candelă a bucuriei efortului ce rodește, o făclie ce aduce raze de lumină din istoria și viața Bisericii noastre, fiind reliefate într-o ordine sistematică și tematică începutul construirii Catedralei Mântuirii Neamului, ridicarea în rang a multor eparhii, înființarea de noi eparhii în țară și în afara țării, alegerea unor noi ierarhi, canonizarea unor noi sfinți români, vizite canonice și misionar-pastorale, dinamizarea învățământului teologic, recuperarea, conservarea și valorificarea patrimoniului bisericesc, intensificarea activităților editoriale și tipografice, amplificarea misiunii social-filantropice, precum și mediatizarea vieții bisericești prin intermediul Centrului de presă BASILICA, cooperarea misionară cu Bisericile Ortodoxe surori și cu alte Biserici, precum și alte activități din vasta activitate patriarhală. Toate acestea s-au născut prin grija pentru respectarea Tradiției ortodoxe, dar și prin vi-ziunea de gânditor, înnoitor, osârduitor și ctitor a Preafericitului Părinte Daniel, care cu multă vigoare și tenacitate organizatorică în anii de slujire patriarhală a așezat pe drumul continuității și al înnoirii activitățile Bisericii Ortodoxe Române din ultimii cinci ani (2007-2012), toate acestea mărturisind ‘eforturile Preafericirii Sale de a rândui prioritățile Bisericii Ortodoxe Române pe criterii pastorale, misionare și sociale’.

În ‘Nota editorială’ a Albumului aniversar ‘5 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel al României: Continuitate și Înnoire’ se arată că faptele slujirii Patriarhului României ‘sunt mărturia vie a anilor ce au trecut, în urma pașilor săi răsărind, din ce în ce mai mulți, trandafirii unei foarte bogate și rodnice activități în care a antrenat o mulțime de ierarhi, clerici și credincioși ai Bisericii noastre, plini de zel pastoral și misionar. Lângă ei așezăm în mod simbolic și trandafirii prețuirii și recunoștinței noastre, rugându-ne Atotmilostivului Dumnezeu să ni-L dăruiască ‘în pace, sănătos, drept învățând Cuvântul Adevărului’, spre binele Bisericii și al poporului nostru’.

Comentarii Facebook


Știri recente