4 martie 1977 – A trecut la cele veșnice în București muzeograful, istoricul de artă și profesorul Corina Nicolescu

4 martie 1977 – A trecut la cele veșnice în București muzeograful, istoricul de artă și profesorul Corina Nicolescu. Studii liceale la Călărași și București, urmate de cele universitare la București, finalizate prin obținerea licenței în Istoria artei și Arheologie românească, bizantină și orientală. În perioada 1949-1970 a activat în cadrul Muzeului de artă al României, întâi ca muzeograf, apoi ca șef de secție. Doctor în istorie (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, 1970) și conferențiar la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu”, unde a activat până la tragicul său sfârșit. Membră activă a mai multor societăți și instituții științifice: „Asociația de studii orientale”; „Comitetul național al Asociației de studii bizantine”; „Comitetul național al Asociației internaționale de studii sud-est europene”. „Asociația slaviștilor”. Cercetările sale au vizat majoritatea domeniilor artei vechi românești, contribuind la extinderea ariei de interpretare a arhitecturii, ceramicii, icoanelor, țesăturilor, costumelor, artei metalelor. Lucrări: „Istoria costumului de curte în Țările române. Sec. XIV-XVIII” (1970); „Icoane vechi românești” (1971); „Moștenirea artei bizantine în România” (1971); „Arta metalelor prețioase în România” (1973); „Ceramica românească tradițională” (1974, în colaborare cu Paul Petrescu). A publicat numeroase studii în revistele SCIA – Seria Artă Plastică, „Revue Roumaine d’ histoire de L’ Art – Serie Beaux-Arts”, „Arhitectura”, „Arta”, „Revista muzeelor” și în periodicele de specialitate străine.

Comentarii Facebook


Știri recente