31 martie 1904 – S-a născut în Moreni, jud. Dâmbovița, profesorul de teologie Nicolae Chițescu

31 martie 1904 – S-a născut în Moreni, jud. Dâmbovița, profesorul de teologie (nehirotonit) Nicolae Chițescu. Studii secundare la Liceul „Enăchiță Văcărescu” din Târgoviște și Seminarul „Central” din București, urmate de cursurile Facultății de Teologie Protestantă din Paris (1925-1930). În anul 1937 a obținut titlul de doctor în Teologie la București. A fost asistent și ulterior profesor, specializarea Teologie Dogmatică și Simbolică, la Facultatea de Teologie (1930-1948) și Institutul Teologic din București (1948-1973). Între anii 1965-1969 a ocupat funcția de prorector al acestei instituții. A participat ca delegat oficial al Bisericii Ortodoxe Române la numeroase conferințe teologice internaționale, precum și ca reprezentant în comisiile organismelor ecumenice la nivel european și mondial. Lucrări: Ioan Mihălcescu, La Theologie Symbolique au point de vue de l’ Egise Orthodoxe Orientale (traducere, 1932); Răscumpărarea în Sfânta Scriptura și în scrierile Sfinților Părinți (1937); Teologia Dogmatică și Simbolică (2 vol. 1958, coautor); între anii 1935-1940, în colaborare cu Irineu Mihălcescu și Emilian Vasilescu a publicat mai multe manuale de Religie pentru învățământul gimnazial și liceal; a publicat studii de specialitate cu o tematică variată (Revelație, dogmă, Sf. Treime, răscumpărare, eclesiologie, teologie simbolică, teologie ecumenică), recenzii, meditații și predici în publicațiile periodice bisericești („Biserica Ortodoxă Română”, „Studii Teologice”, „Ortodoxia”, „Glasul Bisericii”, „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, „Mitropolia Banatului”, „Raze de lumină”). A trecut la Domnul la 21 iulie 1991 în București.

Comentarii Facebook


Știri recente