300 de ani de la resfinţirea Bisericii „Sfinţii Apostoli“

Parohia „Sfinţii Apostoli” din Protopopiatul Sector 5 Capitală a organizat ieri, 10 iulie, la biserica parohială, conferinţa „300 de ani de la restaurarea și resfințirea Bisericii «Sfinții Apostoli», în timpul domniei lui Ștefan Cantacuzino (10 iulie 1715 – 10 iulie 2015)”. Au participat istorici, arheologi, preoţi şi enoriaşi, iubitori de cultură, informează Ziarul Lumina.

Conferința a fost precedată de Sfânta Liturghie şi slujba Parastasului pentru ctitorii bisericii Parohiei „Sfinţii Apostoli”, săvârşite de preoţii slujitori. La finalul slujbei de pomenire, pr. paroh Nicolae Iordăchescu a subliniat semnificaţiile evenimentului aniversar al parohiei, amintind şi de amplele lucrări realizate după anul 2007, dar şi de cele care vor urma, în special la pridvorul locaşului de cult, pentru ca la sărbătoarea hramului de anul viitor să aibă loc şi slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinţii Apostoli”.

În continuare, prof. univ. dr. Radu-Ștefan Vergatti, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, a vorbit despre istoria Bisericii „Sfinţii Apostoli”. Profesorul Vergatti a precizat că „începuturile acestei biserici cu totul deosebite sunt ascunse în negură, deocamdată, deoarece cercetările arheologice, făcute în 1956 de regretatul prinţ Gheorghe Cantacuzino, n-au dat la iveală decât puţine din tainele acestui locaş de cult”. Fiind o biserică domnească, restaurarea ei era o datorie, a mai spus profesorul Radu-Ștefan Vergatti, de aceea, domnul Ştefan Cantacuzino a reuşit să o restaureze, ca în data de 10 iulie 1715 să fie resfinţită. În prelegere au mai fost menţionate modificările structurii interioare a bisericii, restaurările realizate de-a lungul celor 300 de ani, precum şi valoarea nepreţuită a picturii româneşti reliefată în protretele votive.

Al doilea invitat al conferinţei a fost lect. univ. dr. Ștefan Ionescu-Berechet, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, care a prezentat mărturii istorice despre monumentul ecleziastic bucureştean şi a schiţat câteva ipoteze, pe baza unor hrisoave, cu privire la istoria locaşului de cult, referitoare la: numele Bisericii „Sfinţii Apostoli”, care mai înainte de secolul al XIX-lea era cunoscută sub numele „Mănăstirea Târnovo” sau „Mănăstirea Arhimandritului din Bucureşti”; ctitorii Bisericii „Sfinţii Apostoli” şi statutul de stavropighie patriarhală, mai întâi a Patriarhiei de Târnovo şi apoi a Patriarhiei de la Constantinopol, după ce oraşul Târnovo a fost cucerit de turci. De asemenea, lect. Ionescu-Berechet a punctat şi anumite momente importante din istoria locaşului de cult, precum temele diferite ale icoanelor catapetesmei şi scenelor iconografice, datarea stratului actual al picturii la anul 1843, salvarea bisericii de la distrugere din anul 1885.

Evenimentul aniversar s-a încheiat cu sesiunea de discuţii şi întrebări din partea participanţilor, moderată de pr. George Jambore, slujitor la Biserica „Sfinţii Apostoli” şi organizator al conferinţei.

Comentarii Facebook


Știri recente