30 martie 1995 – A trecut la cele veșnice în Sibiu preotul și profesorul de teologie Simion Radu

30 martie 1995 – A trecut la cele veșnice în Sibiu preotul și profesorul de teologie Simion Radu. Studii la Școala normală „Andrei Șaguna” din Sibiu, cu diferență de liceu și bacalaureat; studii superioare la Academia teologică „Andreiană” din Sibiu (1927-1931), licența la Cernăuți (1935), doctoratul la Institutul Teologic Universitar din București (1949); licențiat al Facultății de Litere și Filosofie a Universității din Cluj-Sibiu (1944), cadru didactic la școli și gimnazii din Codlea – Brașov, Hațeg, Cristurul Secuiesc, Sighișoara, Sibiu (1931-1950); asistent – pentru secția sistematică – la Institutul Universitar din Sibiu (1951-1952); bibliotecar și funcționar administrativ (1955-1958). Apoi spiritual-asistent la același Institut (1958-1969), deținut politic (1952-1953). Lucrări: Evanghelia și democrația, încercare critică și orientare socială (1945); Iubirea creștină și realitatea socială; studii în rev. „Mitropolia Ardealului”: Taina mântuirii în revelația Cincizecimii (1957); Despre ecumenismul creștin, importanța și realizarea Iui în istorie (1970); Pentru o tematică creștină a necrologurilor (1972).

Comentarii Facebook


Știri recente