27 august 1850 – Se inaugurează la Sibiu „Tipografia Diecezană” ( mai târziu „Arhidiecezană”), prin grija mitropolitului Andrei Șaguna

„Tipografia Diecezană” din Sibiu este cea mai veche tipografie din țară care funcționează fără întrerupere. În tipografia din Sibiu, mitropolitul Andrei Șaguna tipărea: abecedare, catehisme, bucoavne, cărți de muzică, de aritmetică, de gramatică, de istorie și geografie, pentru școlile sătești – parohiale, pentru gimnazii și mai ales, pentru Seminarul Teologic din Sibiu. Se mai tipăreau: „Telegraful român”, cu apariție neîntreruptă din 1852, Calendarul diecezan, Anuarul Gimnaziului din Brașov, precum și numeroase broșuri și lucrări bisericești folositoare sufletului.

Comentarii Facebook


Știri recente