26 de traducători bisericești în 260 de cuvinte

În 2019 Biserica Ortodoxă Română și-a omagiat traducătorii de cărți bisericești în frunte cu Patriarhii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu.

Așadar, în acest an cinstim memoria traducătorilor textului sfânt al Scripturii, de la primii traducători în limba română ai Evangheliilor, diaconul Coresi (cca. 1515 – cca. 1583) şi Filip Moldoveanul, la Sfântul Simion Ştefan, Mitropolitul Ardealului (1643-1656), şi ieromonahul Silvestru, egumen al Mănăstirii Govora, autorii traducerii Noului Testament de la Alba Iulia (1648), la Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708), fraţii Radu şi Şerban Greceanu şi Mitrofan, fost Episcop de Huşi (cca. 1640-1702), traducătorii Bibliei lui Şerban Cantacuzino.

În secolul al XIX-lea, s-a afirmat ca mare traducător al Bibliei Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna, tipărind Biblia de la Sibiu (1856-1858).

În secolul al XX-lea, s-au distins în activitatea de traducere a textului biblic preoţii Gala Galaction şi Vasile Radu, Constantin Comiţescu, Ioan Mircea, Nicolae Petrescu şi Dumitru Radu şi arhimandritul Bartolomeu Anania, viitor Mitropolit al Clujului, care a realizat diortosirea integrală a textului Bibliei.

Îi comemorăm în acest an şi pe traducătorii scrierilor patristice, post-patristice şi ale lucrărilor teologilor moderni: pe Mitropoliţii Veniamin Costachi al Moldovei (1803-1842, cu întreruperi), Grigore Dascălul (1823-1834) şi Iosif Gheorghian (1886-1893, 1896-1909) ai Ţării Româneşti, care au continuat vechea tradiţie de traducere şi tipărire a scrierilor patristice, impulsionată de şcoala de traducători de la Neamţ organizată de Sfântul Paisie Velicikovski (1722-1794).

În secolul al XX-lea, o impresionantă activitate de traducere a scrierilor patristice au desfăşurat preoţii profesori universitari Dumitru Fecioru (1905-1988), Teodor Bodogae (1911-1994) şi Dumitru Stăniloae (1903-1993), precum şi preotul Olimp Căciulă (1905-1979), profesor la Seminarul Nifon din Bucureşti.

Foto credit: BBC

Comentarii Facebook


Știri recente