25 februarie 2012 – Preasfințitul Sofronie aniversează 5 ani de arhipăstorire în scaunul de Episcop al Oradiei

În data de 25 februarie 2012 se împlinesc cinci ani de când, răspunzând chemării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Colegiului Electoral Bisericesc din 13 februarie 2007, Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec a fost întronizat ca Episcop al Oradiei, pornind cu multă nădejde și responsabilitate pe acest drum al misiunii arhierești, în binecuvântatul ținut al Bihorului, în slujirea „cu timp și fără de timp” a lui Dumnezeu și a oamenilor, după ce vreme de opt ani slujise cu râvnă sfântă pe românii ortodocși din Ungaria, ca prim Arhipăstor al acestora.

Între principalele realizări din cei cinci ani de arhipăstorire menționăm: înființarea unei noi Episcopii, pentru credincioșii ortodocși din județul Sălaj, cu sediul la Zalău (2007), înființarea Liceului Teologic Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea (2007) și apariția revistei Liceului „Spes Orthodoxiae” (2009), consolidarea Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Oradea, care a primit ca patron spiritual pe vrednicul de pomenire Episcopul Dr. Vasile Coman al Oradiei (2009), ampla lucrare de construcție de noi biserici, revigorarea vieții monahale prin înființarea de noi așezăminte monahale, grija pentru sporirea numărului monahilor și păstrarea și valorificarea patrimoniului monastic. Un prilej de mare bucurie pentru Ierarh, cler și popor a fost revenirea Episcopiei Oradiei în jurisdicția canonică a Mitropoliei Ardealului, hotărâtă de Adunarea eparhială a Episcopiei Oradiei în ședința anuală din 28 ianuarie 2012, și consfințită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința de lucru din 16-17 februarie 2012.

Sub purtarea de grijă a Preasfinției Sale, în ultimii cinci ani în Eparhia Oradiei au fost sfințite 39 de pietre de temelie pentru noi biserici, au fost târnosite 32 de biserici, iar 37 au fost resfințite, fiind hirotoniți 96 de preoți și diaconi. La începutul anului 2012, în Episcopia Oradiei există un număr de 440 de unități bisericești, 471 de lăcașuri de cult, deservite de 460 de clerici, care păstoresc peste aproximativ 358.000 de credincioși ortodocși. De asemenea, funcționează 5 mănăstiri, 8 schituri și 2 metocuri, în care viețuiesc un număr de 137 de monahi și monahii.

În mod deosebit, Preasfințitul Sofronie a fost preocupat de impulsionarea lucrărilor de construcție de la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea, în ciuda perioadei economice dificile lucrările înaintând constant, actualmente fiind în lucru placarea exterioară și finisajele interioare de tencuire.

O atenție sporită a acordat Preasfinția Sa continuării, multiplicării și diversificării serviciilor social-filantropice din Eparhie prin înființarea de noi așezăminte sociale și crearea unei rețele sociale de tip sucursale sub umbrela Asociației Filantropia Oradea a Episcopiei Oradiei, un număr de 2.300 persoane beneficiind direct de servicii sociale diverse.

Un moment semnificativ în viața Eparhiei Oradiei din acest răstimp a fost reprezentat de vizita istorică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 17-21 septembrie 2010, încununare a manifestărilor organizate pe parcursul anului 2010 cu prilejul aniversării jubileului celor 90 de ani de la reînființarea Episcopiei Oradiei.

Dacă în cei cinci de ani de arhipăstorire în Bihor s-a concentrat cu maximă atenție asupra laturii administrative, pastoral-misionare și social-filantropice, Preasfințitul Părinte Sofronie nu a neglijat nici latura culturală și educațională. La inițiativa și cu binecuvântarea Preasfinției Sale, Episcopia Oradiei a organizat în acești ani numeroase conferințe, simpozioane, întruniri, aniversări, expoziții cu caracter cultural, teologic, științific, istoric și educativ, dintre care unele, precum cele legate de aniversarea, în anul 2011, a 20 de ani de la înființarea Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, de amploare internațională. Începând din anul 2008, în lunile de vară, s-au organizat, la Mănăstirea Izbuc, tabere de creație religioasă și spiritualitate ortodoxă pentru copii și tineri, sub genericul ,,Împreună să ne cunoaștem tradiția și valorile creștine”. Ierarhul a făcut importante donații de carte bibliotecii eparhiale, bibliotecii Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, bibliotecii Liceului Teologic Ortodox din Oradea și bibliotecii Universității din Oradea. În anul 2010, la inițiativa Preasfinției Sale a luat ființă Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), care desfășoară o bogată activitate misionară, culturală, educațională și filantropică.

Pentru întreaga activitate pe tărâm bisericesc și cultural, în anul 2008, Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad, i-a conferit Preasfințitului Părinte Sofronie titlul academic Doctor Honoris Causa, ca un omagiu adus personalității bisericești, teologice și culturale de excepție a Preasfinției Sale. Decernarea acestui titlu reprezintă, după cum spunea Chiriarhul însuși la acel moment, ,,o dovadă a recunoașterii Bisericii din care fac parte dar și o recunoaștere a valorilor creștine, ca valori generatoare de stabilitate și de pace pe continentul european”.

Comentarii Facebook


Știri recente