25 aprilie 1668 – A trecut la cele veșnice în Târgoviște, mitropolitul Țării Românești Ștefan I

25 aprilie 1668 – A trecut la cele veșnice în Târgoviște, mitropolitul Țării Românești Ștefan I. S-a născut în 1600 în Râmești, jud. Vâlcea. „Copist” la Mănăstirea Bistrița din Oltenia, călugărit la Tismana și hirotonit preot-ieromonah, egumen al mănăstirii. În mai 1648 ales mitropolit al Țării Românești (Ungrovlahiei), păstorind până la moarte (cu o întrerupere în 1653-1655, când a fost înlăturat abuziv). A îndrumat activitatea editorială, dar mai ales acțiunea de „românizare” a slujbelor bisericești; cu îndemnul și cheltuiala lui s-au tipărit la Târgoviște trei cărți cu îndrumările de tipic în românește, dar păstrând textul slujbelor în slavonește: Pogribania preoților mireni și a diaconilor (1650), Mistirio sau Sacrament (1651) și Târnosania (1652). A rămas de la el un Slujebnic (Liturghier) arhieresc slavo-greco-român, cu miniaturi, în manuscris. A inițiat Condica Sfântă a Mitropoliei Ungrovlahiei, cu toate hirotoniile de arhierei, care continuă până azi. Este ctitorul bisericilor din Râmești și Grămești-Pietrari, în jud. Vâlcea.

Comentarii Facebook


Știri recente