24 septembrie 2012 – Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei își sărbătorește ocrotitorul spiritual

S-a născut la 16 septembrie 1971 în localitatea Lipova din județul Arad, din părinții Constantin și Joița, la botez primind numele Cristian Constantin. Școala primară a urmat-o în satul natal Chelmac (județul Arad), între anii 1978-1982. A continuat cu gimnaziul, la Școala Generală din comuna Conop (1982-1982) și cu Liceul Industrial Nr. 2 din Arad, la secția de electrotehnică (1986-1990).

Între anii 1990-1994 a urmat cursurile Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu, pe care a absolvit-o în anul 1994, prezentând lucrarea de licență cu titlul: „Rugăciunea lui Iisus în tradiție isihastă”, la catedra de spiritualitate a acestei facultăți.

Din septembrie 1994 și până în iulie 1995 a efectuat un stagiu de pregătire spirituală în Franța, în cadrul comunității „Le Verbe de Vie” din Aubazine, unde și-a îmbogățit și nivelul de cunoaștere al limbii franceze. Cu acest prilej a participat la viața liturgică a mânăstirii ortodoxe cu hramul „Schimbarea la Față” de lângă Terasson.

La 11 august 1995 a fost tuns în monahism la mânăstirea Hodoș-Bodrog din cadrul Episcopiei Aradului, de către Preasfințitul Părinte Episcop Timotei Seviciu, naș de călugărie fiindu-i Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim Joantă, al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania și Europa Centrală. În data de 13 august 1995 a fost hirotonit ierodiacon de către Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, iar la 13 decembrie 1995 a fost hirotonit ieromonah și hirotesit duhovnic de către Preasfințitul Părinte Episcop Timotei. Din septembrie 1995, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Timotei al Aradului a slujit ca ierodiacon, iar mai apoi ca ieromonah și duhovnic la mânăstirea de maici „Sfântul Simeon Stâlpnicul” din Arad-Gai.

Între anii 1997-1998 a urmat cursuri de însușire a limbii grecești moderne, după care a continuat cu studii de masterat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Atena (1998-2002), unde, sub îndrumarea Profesorului Gheorghe Patronos, a ales lucrarea cu tema „Legea Vechiului Testament în Predica de pe Munte a Domnului, în Sfânta Evanghelie după Matei (capitolele 5-7)”, la catedra de Noul Testament a facultății.

Din luna februarie a anului 1999 s-a transferat la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, continuând în paralel slujirea în cadrul acestei episcopii cu studiile din Grecia.

La cererea Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie, Întâistătătorul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, în ședința sa din 22-23 iulie 1999 i-a acordat rangul de protosinghel, fiind numit prin decizie chiriarhală și eclesiarh al Catedralei Episcopale din Giula. În 7 august 1999 a fost hirotesit întru protosinghel de Ierarhul Giulei. Ca urmare a dorinței Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie de înființare a unui schit ortodox românesc în localitatea Körösszakál (Săcalul de Criș) din județul Bihorul Unguresc, a fost numit egumen al acestui schit cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în data de 6 aprilie 2002. În ședința din 22 ianuarie 2003 a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Banatului, la propunerea Chiriarhului Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, schitul de la Săcal a fost ridicat la statut de mânăstire, iar instalarea ca stareț al mânăstirii a avut loc la Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită la Săcal de către Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie în 28 februarie 2003.

Tot la solicitarea Ierarhului Giulei i-a fost acordat rangul de arhimandrit la ședința Sfântului Sinod din 4-5 martie 2003, precum și distincția Crucea Patriarhală, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, iar hirotesia întru arhimandrit a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie la 20 aprilie 2003.

Din data de 24 ianuarie 2003 i s-a încredințat și ascultarea de Consilier administrativ-cultural al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. În această calitate a fost numit și redactor responsabil al periodicului eparhial, intitulat „Buletinul Episcopiei”, care și-a început apariția în luna septembrie a anului 2003. În cadrul acestui periodic a publicat mai multe articole, dintre care menționăm: „Noi mijlocitori la Tronul Slavei Dumnezeiești pentru Neamul Românesc”, „Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi”, „Manifestări jubiliare la șaizeci de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria”, „Zilele Creștinătății Ortodoxe Românești în Ungaria”, „Triodul”, „Nevoia de rugăciune”, „Datoria iubirii vrăjmașilor”, „Pe urmele voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt”, „Momente istorice trăite în mijlocul românilor din Bihor”, „De la Unul către Unul. Întâlnire între monahii franciscani și ortodocși la Timișoara”, „Sfântul Siluan din Muntele Athos”, „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”, „Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului” și altele. Totodată a avut bune legături și cu celelalte publicații ale românilor din Ungaria, unde a publicat câteva articole dintre care amintim: „Beszerika-Domb și vechimea românilor din Ungaria”, apărut în revista săptămânală „Foaia românească” a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și „Noi canonizări de Sfinți în Biserica Ortodoxă Română”, apărut în publicația lunară „Cronica” a Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria.

În periodicul „Altarul Banatului” a apărut traducerea din greacă modernă a articolului intitulat „A celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Damaschin, cuvânt de laudă la Adormirea Maicii Domnului”.

Cu binecuvântarea Chiriarhului a fost delegat din partea Episcopiei la diferite manifestări organizate de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, Centrul de Informare și Documentare al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria, Centrul Cultural Român de la Giula, Institutul Cultural Român de la Budapesta și Institutul de Cercetare al Românilor din Ungaria. De asemenea, a participat la diferite întâlniri ecumenice cu monahi benedictini din Ungaria (mânăstirea benedictină de la Bakonybél, abația benedictină de la Pannonhalma) sau cu monahi franciscani, la întâlniri care au avut loc la Reședința Mitropolitană din Timișoara (noiembrie 2003), sau la diferite mânăstiri franciscane din Italia (Assisi, iulie 2004 și mânăstirea San Marco in Lamis, Foggia, în octombrie 2005).

Din încredințarea Ierarhului a dezvoltat relații de prietenie cu credincioși ai celorlalte jurisdicții ortodoxe din Ungaria (tinerii din „Federația Organizațiilor Creștin Ortodoxe de Tineret din Ungaria – MORISZ, monahi și monahii de origine maghiară, participând de pildă la rânduiala tunderii în monahism a unei maici ortodoxe maghiare la mânăstirea ortodoxă sârbă de la Mesici, 14-15 februarie 2006).

În 11 martie 2007 Colegiul Electoral al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria l-a ales în funcția de episcop al acestei eparhii, alegere care a fost validată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa din 21 iunie 2007.

În data de 8 iulie 2007 a fost hirotonit și instalat ca episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae Corneanu al Banatului.

Comentarii Facebook


Știri recente