23 august 2013 – Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor își serbează ziua de naștere

Preasfințitul Vincențiu Grifoni (începând din 28 iunie 2009) a fost ales în ziua de 18 iunie 2009, potrivit procedurii de alegere a ierarhilor eparhioți existentă în noul Statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, după care se conduce Biserica Ortodoxă Română din anul 2008, prin 39 voturi din cele 46 exprimate de membrii Sfântul Sinod, devenind cel de-al treilea episcop al Eparhiei Sloboziei și Călărașilor. Anterior, la 5 iunie 2009, fusese propus drept primul candidat pentru acest scaun episcopal în ședința reunită a membrilor Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Biografie

Preasfințitul Vincențiu Grifoni, episcopul Sloboziei și Călărașilor s-a născut la 23 august 1954, în București, din părinții Petru și Elena Grifoni, buni creștini ortodocși, înzestrați de Tatăl Ceresc cu trei copii, la botez primind numele de Victor.

A urmat cursurile învățământului primar, gimnazial și liceal în București, obținând diploma de bacalaureat la Liceul Matei Basarab. Între anii 1974-1978 a frecventat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, la încheierea cărora, în anul 1978, a obținut diploma de licențiat în teologie cu teza intitulată Sfinții Părinți din secolul al IV-lea, îndrumători ai vieții duhovnicești.

În perioada 1978-1983, cu o întrerupere de șase luni, când a satisfăcut serviciul militar, a funcționat în cadrul Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă din București în calitate de corector și secretar de editură, având ca responsabilitate și pregătirea publicațiilor ce urmau să apară în limba engleză.

Între anii 1983-1990 a funcționat ca redactor la Editura Mitropoliei Olteniei și a Arhiepiscopiei Craiovei, unde a desfășurat activități în domeniul publicațiilor mitropolitane și eparhiale, precum și al pregătirii altor cărți, monografii și lucrări de literatură teologică și istorică.

Simțind chemare spre viața monahală, a fost primit ca frate în obștea Mânăstirii Lainici, din Arhiepiscopia Craiovei (județul Gorj) unde, la l octombrie 1983, a fost tuns în monahism sub numele de Vincențiu.

La sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe 26 octombrie 1983, a fost hirotonit ierodiacon, iar de sărbătoarea Nașterii Domnului a aceluiași an 1983, a fost hirotonit ieromonah.

Apreciind sârguința în ascultările în care a fost rânduit, mitropolitul de pioasă amintire Nestor al Olteniei i-a acordat rangul de protosinghel, la data de 26 octombrie 1985, după care, la propunerea aceluiași înalt ierarh, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a învrednicit cu rangul de arhimandrit, la 14 iunie 1987.

În ședința Sfântului Sinod din 12 ianuarie 1994, la propunerea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod l-a ales în postul de Episcop-vicar patriarhal, cu titlul de Ploieșteanul, ridicându-l la demnitatea arhieriei.

A fost hirotonit întru arhiereu la praznicul Întâmpinării Domnului, 2 februarie 1994, în Catedrala Sfântul Spiridon-Nou din București, Paraclis Patriarhal, de către fericitul întru adormire Patriarh Teoctist, împreună cu alți ierarhi din Sfântul Sinod.

Întronizarea

Festivitatea de întronizare a avut loc la 28 iunie 2009. Preasfințitul Vincențiu este primul episcop întronizat în Catedrala episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, la ceremonie participând numeroși preoți și credincioși.

Comentarii Facebook


Știri recente