22 iulie 1951 – S-a născut în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Patriarhul României, s-a născut la data de 22 iulie 1951 în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, fiind al treilea copil în familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea.

Școala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobrești, iar gimnaziul, în localitatea Lăpușnic (1962-1966), județul Timiș. În perioada 1966 începe cursurile liceale în orașul Buziaș, pe care le continuă în municipiul Lugoj, Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).

După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), unde obține și Diploma de licență în teologie (specializarea Noul Testament).

În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, Secția Sistematică, sub îndrumarea Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae; își continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umaniste din Strasbourg (Franța, 1976-1978) și doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Romano-Catolică (Germania, 1978-1980).

În 15 iunie 1979 își susține teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité, VII, p. 424. Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputați profesori francezi, Gerard Ziegwald și André Benoit, și a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universității din Strasbourg.

O formă extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, și a fost susținută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar din București, sub titlul Teologie și spiritualitate creștină. Raportul dintre ele și situația actuală.

În urma examenului oral și a susținerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim. Cu acest prilej Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae afirma că: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are în fața sa un candidat bine pregătit, bine informat și mai ales pătruns de dorința și râvna de a trăi o viață teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învățătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în așa fel încât să poată răspunde și întrebărilor omului de azi, dar să rămână și preot adevărat. Cu o preoțime fără cultură teologică și fără trăirea demnității și misiunii sublime a preoției, se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică”.

La 6 august 1987 intră în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria cu numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie. În ziua de 15 august 1987, cu ocazia hramului Mănăstirii Putna a fost hirotonit ieromonah de către Patriarhul Teoctist. La 16 octombrie 1988, cu prilejul resfințirii Mănăstirii Sihăstria, Preafericitul Părinte Teoctist i-a acordat rangul de protosinghel, iar mai târziu pe cel de arhimandrit.

A fost numit Consilier patriarhal pentru sectorul „Teologie contemporană și dialog ecumenic” (1 septembrie 1988-1 martie 1990); în paralel, conferențiind la catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din București. În 12 februarie 1990 ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul „Lugojanul”, fiind hirotonit la 4 martie 1990.

La 7 iunie 1990 a fost ales arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei (instalat, 1 iulie 1990). În această slujire a reactivat, chiar din toamna anului 1990, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, cu mai multe secții, la care a predat Teologia Dogmatică, începând din 1992 până în 2007. În anii următori a înființat mai multe seminarii teologice liceale: Mănăstirea Agapia (1991), Botoșani (1992), Dorohoi (1993), Iași (1995), Piatra Neamț (1996) și școli teologice sanitare post-liceale la Piatra Neamț (1993) și Iași (1994); de asemenea a creat mai multe instituții cu profil cultural, între care: Academia Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamț” în Mănăstirea Neamț (1993), Centrul mitropolitan de cercetări T.A.B.O.R. (1994), Centrul cultural-pastoral „Sf. Daniil Sihastrul” de la Durău (1995), Biblioteca ecumenică „Dumitru Stăniloae” din Iași (1995), Institutul cultural-misionar „Trinitas” (editură, tipografie și radio) de la Mănăstirea Golia din Iași (1997), Centrul de conservare și restaurare a patrimoniului religios „Resurrectio” (1998), toate înzestrate cu clădiri noi, moderne, cu aparatură corespunzătoare. A îndrumat tipărirea a zeci de lucrări teologice, manuale pentru învățământul teologic universitar, cărți de îndrumare pentru credincioși, vieți de sfinți etc. A dat un nou profil revistei mitropolitane, care apare, din 1990, sub numele Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Teologie și viață, revistă de gândire și spiritualitate; a inițiat buletinul oficial Candela Moldovei. S-au înființat noi mănăstiri și mai ales schituri, pe tot cuprinsul eparhiei, încât astăzi Arhiepiscopia Iașilor are peste o sută de așezări monahale , cele mai multe cu biserici și clădiri noi. Sub îndrumarea sa s-au zidit și sfințit zeci de biserici noi, în Iași și în alte orașe, dar mai ales în parohii rurale; cele vechi au fost restaurate și pictate. De asemenea, a înființat la Iași mai multe instituții cu profil social-caritativ, între care: Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ortodocși din România (1993), Cabinetul stomatologic „Sf. Pantelimon” Iași (1993), Departamentul social-caritativ „Diaconia” (1994), Dispensarul policlinic „Sf. Apostoli Petru și Pavel” (1998), Centrul de diagnostic și tratament „Providența” (2000), Centrul de educație și informare medicală „Providența II” (2002), Fundația „Solidaritate și speranță” (2002), Institutul social-caritativ „Diaconia” (2003), cantine pentru săraci la Iași, Pașcani, Dorohoi, Hârlău etc. Este un susținător activ al unor asociații creștine ortodoxe: a studenților (ASCOR), a tineretului (LTOR), a femeilor (SNFOR), a intelectualilor (FOR) etc. Implicat în acțiuni liturgice și pastorale, îndeosebi prin aducerea unor moaște de sfinți la Iași, mai ales din Grecia; a contribuit direct la canonizarea a 18 sfinți moldoveni: Sf. Domnitor Ștefan cel Mare, Cuviosul Daniil Sihastrul, Sfinții mitropoliți Varlaam și Dosoftei, o serie de cuvioși călugări din mănăstirile Moldovei. Prăznuirea Cuvioasei Parascheva, la 14 octombrie, a devenit o adevărată sărbătoare a întregii Moldove, care adună la moaștele ei sute de mii de pelerini. Inițiator a numeroase simpozioane cu profil teologic și istoric și serbări comemorative, unor pelerinaje la Muntele Athos, Grecia, Constantinopol, Ierusalim.

În calitate de mitropolit al Moldovei și Bucovinei a reprezentat Biserica noastră la zeci de întruniri ecumenice (de pildă, a condus delegația română la cea de-a VII-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra, în Australia, 1991), ori a făcut parte din delegațiile sinodale conduse de patriarhul Teoctist care au vizitat alte Biserici creștine (de pildă, la Ierusalim, în 2000, la Vatican și în Italia, în 2002); ca membru în Comitetul executiv și central al Consiliului ecumenic, a participat la diverse sesiuni ale acestora; vicepreședinte al celei de a XI-a Adunări generale a Conferinței Bisericilor Europene (Graz, 1997), membru sau președinte de onoare a diferite organizații nonguvernamentale.

La 12 septembrie 2007, ales Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 30 septembrie 2007 (Foto 10). În această nouă slujire, a inițiat o serie de acțiuni menite să revigoreze viața bisericească din toată Patriarhia Română: noul Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (aprobat de Sf. Sinod la 28 noiembrie 2007), înființarea Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române („Trinitas TV”, „Radio Trinitas”, Agenția de știri „Basilica”, Ziarul Lumina – primul cotidian creștin din România, cu subredacțiile Lumina de Duminică și Vestitorul Ortodoxiei – Biroul de Presă al Pa¬triarhiei Române – Foto 11); înființarea Editurilor Basilica și Trinitas ale Patriarhiei Române și Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei; pregătirea lucrărilor de zidire a noii catedrale patriarhale din București („Catedrala mântuirii neamului”); inițierea următoarelor proiecte editoriale: noua ediție sinodală a Sfintei Scripturi și ediția jubiliară a Liturghierului (2008), o nouă ediție ilustrată iconic a Sfintei Evanghelii; noua ediție a Filocaliei române (în 12 volume); reînființarea comisiei patristice Părinți și Scriitori Bisericești (2008), inițierea redactării Enciclopediei Ortodoxiei Românești; inițierea unei Istorii a monahismului ortodox român, sub egida Patriarhiei Române și a Academiei Române ș.a. Profesor la Catedra de Teologie Pastorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea din București (din 2007).

Activitatea sa misionar-pastorală, culturală și ecumenică a fost apreciată de numeroase instituții culturale și de Președinția României, care i-au conferit Ordinul „Serviciul Credincios”, în rang de mare cruce (2000); Ordinul „Steaua României” (2007 – Foto 12) ; doctor „honoris causa” al Universității catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – SUA (2003), al Universității de Arte „George Enescu” din Iași (2006), al Universității „Lucian Blaga” – Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” (29 noiembrie 2008), al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (30 noiembrie 2008), al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad (5 decembrie 2008), al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (6 decembrie 2008), al Institutului Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris-Franța (9 iulie 2009), al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița (13 septembrie 2010), al Universității din Oradea (18 septembrie 2010), al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (15 octombrie 2010 – Foto 13). Membru al Academiei Internaționale de Științe Religioase – Bruxelles (2000); membru de onoare al Academiei Române (19 decembrie 2007).

FUNCȚII ȘI ONORURI:

• 1980-1988 – Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva, și profesor asociat la Geneva și Fribourg în Elveția;

• 1988 (1 septembrie) – Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic”;

• 1988 – Conferențiar la catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar din București;

• 1990 (4 martie) – Ales și hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei;

• 1990 ( 7 iunie) – Ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei;

• Din 1992 – Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Al.I. Cuza” – Iași;

• Reprezentant al Comisiei Sinodale Naționale pentru Educația Religioasă (București);

• Președinte al Comisiei Teologice și Liturgice a Sfântului Sinod al BOR (fostă comisie pentru învățământ);

• Membru și membru de onoare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (București);

• Președinte de Onoare al Societății „Cultura fără frontiere”, 1990.

• Membru al Comitetului Executiv și Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-1998);

• Membru al Prezidiului și Comitetului Central al Conferinței Bisericilor Europene (din 1990);

• Vicepreședinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinței Bisericilor Europene (Graz, 1997).

• Member of Honour for the special aid granted to the Cultural Foundation Panellinion, Iași, 5 iunie 1999.

• Membru titular al Academiei Internaționale de Științe Religioase de la Bruxelles (2000);

• Din 2007 – Profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București

• 12 septembrie 2007 – Ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române de către Colegiul Electoral Bisericesc

DISTINCȚII ȘI TITLURI:

• Diploma de Onoare a Societății Cultural-Bisericești „Mitropolitul Silvestru” (Cernăuți 5 februarie 1992);

• Diploma în Relații Internaționale acordată de Institute for International Relations and Intercultural Studies, pentru contribuția de prim rang la promovarea păcii și prosperității în lume, prin respect frățesc si dreptate socială (Alabama A&M University, 25 mai 1996).

• Academician al World Peace Academy, ca semn al recunoașterii contribuției sale la idealul comunicării și angajării ferme în rezolvarea problemelor pe calea negocierii, acordată de International Association of Educators for World Peace, United Nations &UNESCO, 23 iulie 1996.

• Premiul „Emanuel Heufeder”, Mănăstirea Niederaltaich, Germania, 3 mai 1998.

• Medalia comemorativă „150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu” pentru contribuția deosebită adusă la promovarea operei eminesciene, acordată de Președintele României, Emil Constantinescu, 12 ianuarie 2000.

• Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce acordat de către Președintele României, Emil Constantinescu, București, 2000.

• Premiul ecumenic al Institutului „Sf. Nicolae” din Bari, Italia, 26 ianuarie 2002.

• Premiul „Pro Humanitate” acordat de Fundația Europeană pentru Cultură „Pro Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002.

• Doctor Honoris Causa al Universității Catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – S.U.A., 2003.

• Senator de onoare al Universității „Dunărea de Jos”, Galați, 2003.

• Cetățean de onoare al Municipiului Botoșani, 23 aprilie 2003.

• Diploma de Cetățean de Onoare al Municipiului Lugoj, 24 octombrie 2005.

• Membru de onoare al Colegiului „Coriolan Brediceanu” Lugoj, 24 octombrie 2005.

• Doctor Honoris Causa al Universității de Arte „George Enescu” din Iași – 14 ianuarie 2006.

• Diploma de Membru de onoare al Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România, Iași, 28 septembrie 2006.

• „Medalia de aur” și „Diploma aniversară” din partea Institutului Român pentru Drep-turile Omului din București, Iași, 17 iunie 2007.

• Ordinul Național Steaua României în Grad de Mare Cruce, București, 30 septembrie 2007.

• Membru de onoare al Academiei Române, 19 decembrie 2007.

• Premiul „Opera Omnia” pentru întreaga activitate științifică, misionară și publicistică, acordat cu ocazia celei de a XVI-a ediții a Târgului de carte Librex , Iași, 2008.

• Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga”,sâmbătă, 29 noiembrie 2008,

• Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,duminică, 30 noiembrie 2008.

• Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu”din Arad, vineri, 5 decembrie 2008.

• Doctor Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, sâmbătă, 6 decembrie 2008.

• Cetățean de onoare al orașului Galați, duminică, 3 mai 2009.

• Diploma de Protector al Fundației „Pro Oriente”, Viena, Biblioteca Națională a Austriei, Sala de Onoare – Prunksaal, 15 iunie 2009.

• Cetățena de onoare al Municipilui Timișoara, 4 iulie 2009.

• Cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț, 5 iulie 2009.

• Doctor Honoris Causa al Institutului de Teologie Ortodoxă „Saint Serge” din Paris, 9 iulie 2009.

• Cetățean de onoare al Municipiului Făgăraș, 17 august, 2009.

• Cetățean de onoare al Municipiului Bacău, 13 septembrie 2009.

• Cetățean de onoare al Minicipiului Baia Mare, 12 decembrie 2009.

• Cetățean de onoare al Județului Caraș Severin, 12 septembrie 2010.

• Doctor Honoris Causa al Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, 13 septembrie 2010

• Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea, 18 septembrie 2010

• Doctor Honoris Causa al Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 15 octombrie 2010.

• Premiul Ad honorem acordat de Primăria Iași, 15 octombrie 2010.

• Cetățean de Onoare al Orașului Mizil, 29 mai 2011.

ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE ȘI CULTURALE:

Fondator de instituții:

• Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (Iași, 1990);

• Seminarul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” (Agapia, 1991);

• Seminarul Teologic Ortodox (Botoșani, 1992);

• Seminarul Teologic Ortodox (Dorohoi, 1993);

• Școala Teologico-Sanitară Post-Liceală (Piatra Neamț, 1993);

• Academia Laică „Sf. Ioan de la Neamț” (Mănăstirea Neamț, 1993);

• Școala Teologico-Sanitară Post-Liceală (Iași, 1994);

• Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. (Iași, 1994);

• Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru” (Durău, 1995);

• Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae” (Iași, 1995);

• Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile” (Iași, 1995);

• Seminarul Teologic Ortodox (Piatra Neamț, 1996);

• Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” (Iași, 1997;

• Institutul Cultural-Misionar TRINITAS. Editură, tipografie și stație de radio (Iași, 1997);

• Centrul de Conservare și Restaurare a Patrimoniului religios „Resurrectio” (Iași, 1998);

• Trinitas TV – Post de Televiziune Creștin (Iași, 2007).

București:

• Centrul de Presa Basilica al Patriarhiei Române ce cuprinde Radio Trinitas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agenția de știri Basilica și Biroul de Presă al Patriarhiei Române (București, 2007);

• Centrul de Pelerinaj al Patriarhiei Române (București, 2008);

• Editurile Basilica și Trinitas ale Patriarhiei Române (București, 2008);

• Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei (București, 2008);

Fondator de publicații:

• Vestitorul Ortodoxiei, Periodic de informație bisericească, teologie și spiritualitate al Patriarhiei Române (București, 1990);

• Teologie și Viață, Revistă de gândire și spiritualitate – fosta revistă Mitropolia Moldovei și Sucevei (Iași, 1991);

• Candela Moldovei, Buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (Iași, 1992);

• Ziarul Lumina, primul cotidian creștin din România (Iași, 2005);

• Vestitorul Ortodoxiei, Revistă de informație bisericească a Patriarhiei Române, serie nouă (București, 2008);

• Studia Basiliana, colecție dedicată anului comemorativ-omagial Sfântul Vasile cel Mare și tuturor Sfinților Capadocieni, a Editurii Basilica a Patriarhiei Române.

Inițiator al unor ample lucrări de cercetare:

• Reînființarea colecției Părinți și Scriitori Bisericești, în cadrul Editurii Basilica a Patriarhiei Române (București, 2009);

• Publicarea primei ediții a Enciclopedia Ortodoxiei Românești (București, 2010)

• Elaborarea lucrării Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi în colaborare cu Academia Română (2010)

Organizator de simpozioane, colocvii, congrese, expoziții:

IAȘI

• Prima întâlnire monahală din Arhiepiscopia Iașilor (5-6 septembrie 1990);

• Simpozion național „Sf. Cuvios Paisie de la Neamț” (Mănăstirea Neamț, 1994);

• Simpozionul „Armata și Biserica – instituții fundamentale ale unității și continuității românești” (Iași, 1996);

• Simpozionul „Dimensiunea dialogului interconfesional” (Durău, 1999);

• Comitetul Central al Conferinței Bisericilor Europene (Iași, 2000);

• Simpozionul internațional „Iluminism și isihasm” (Durău, 2001);

• Colocviul științific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600” (Iași, 2001);

• Consultarea internațională „Autoritate și învățătură autoritativă” a Comisiei „Credință și Constituție” – Consiliul Ecumenic al Bisericilor – CEB – Geneva (Durău, 2002);

• Colocviul național de presă „Biserica în mass-media și mass-media în Biserică” (Durău, 2003);

• Simpozionul „Preot Dumitru Stăniloae – teolog al Ortodoxiei ecumenice” (Iași, 2003);

• Simpozionul internațional „Drepturile omului – dimensiune spirituală și acțiune civică” – Patrimoniul cultural mondial. Drepturi și responsabilități – organizat în colaborare (Iași, 3-5 mai 2004);

• Patrimoniul religios al României – permanență spirituală europeană. Cursurile de perfecționare a ghizilor și muzeografilor din muzeele bisericești – organizat în colaborare (Mănăstirea Neamț, 19-26 septembrie 2004);

• „Dezvoltarea rurală în România – un nou început” – Conferința internațională dedicată agriculturii – organizat în colaborare (Durău, 4-5 octombrie 2004);

• Simpozion interconfesional „Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu într-o lume schimbătoare” (Iași, 6 octombrie 2004);

• Simpozionul național „Monumentul, tradiție în viitor”, ediția a VI-a (Iași, 7-9 octombrie 2004);

• Cea de-a XII-a întrunire a Comisiei mixte de Dialog Ortodox – Luteran (Durău, România, 7-13 octombrie 2004);

• Salonul național de carte (Iași, 12 octombrie 2004);

• Simpozionul internațional „Aspecte ale vieții spirituale în Europa de sud-est din preistorie până în perioada medievală” – organizat în colaborare (Iași, 18 octombrie 2004);

• Simpozionul Ecumenic Internațional „Hristos în mijlocul nostru: valoarea vieții litur¬gice pentru societatea de astăzi” (Durău, 9-13 mai 2005);

• Simpozion internațional iudeo-creștin „Viața – dar divin și responsabilitate umană în tradițiile iudaică și creștină” (Iași, 15-19 mai 2005);

• Simpozionul internațional „Contacte etnice și interferențe culturale la nordul și vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre” – Aula Academiei Române (Iași, 13 iunie 2005);

• Simpozionul „Biserică și Stat în România și Europa de Est astăzi” – în colaborare cu Centrul de Studii Postcomuniste „St. Francis Xavier” University din Canada (Iași, 5-6 octombrie 2005);

• Expoziția de fotografie și icoană „Lumina de la Răsărit” – în colaborare cu Insitutul Polo¬nez din București (Iași, 19 ianuarie 2007);

• Conferința anuală a Academiei Internaționale de Genealogie „O istorie familială peste frontiere” – în colaborare cu mai multe instituții (Iași, 9-13 mai, 2007);

• Simpozionul „Dialogul dintre teologie și filosofie” – în colaborare cu Ministerul Culturii și Cultelor (Durău, 15-16 mai, 2007);

• Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală și acțiune civică” (Iași, 15-17 iunie 2007).

• Conferința „Agricultura ecologică, o alternativă sfântă și salvatoare” (Iași, 4 mai 2007);

• Seminarul „Probleme actuale privind conservarea și reabilitarea clădirilor cu valoare istorică” (Iași, 18 mai 2007);

• Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală și acțiune civică” (Iași, 15-17 iunie 2007);

BUCUREȘTI

• Simpozionul „Semnificația Războiului de Independență din 1877 pentru popoarele ortodoxe din Balcani”, București, sala Conventus a Palatului Patriarhiei (21 octombrie 2008);

• Simpozionul „Sfântul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite în Sfânta Liturghie”, București, Aula Magna-Teoctist Patriarhul (23 octombrie 2008);

• Expoziția „Biblia și Liturghia”, Palatul Patriarhiei, Sala Europa Christiana (28 Octombrie 2008);

• Simpozionul „Violența în familie și consecințele ei sociale” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Palatul Patriarhiei (11-12 decembrie 2008);

• Simpozion tematic consultativ „Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală și culturală”, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (București, 15 decembrie, 2008);

• Simpozionul Internațional „Demnitate și justiție pentru toți” Palatul Patriarhiei sâmbătă (13 decembrie 2008);

• Simpozionul aniversar „Întâlnire în lumina Învierii” desfășurat cu ocazia implinirii a 10 ani de la vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea în România”, Palatul Patriarhiei (București, 7 mai 2009);

• A III-a ediție a Simpozionului „Dialogul dintre teologie și filosofie” cu tema „Semnificația universului și valoarea vieții umane – o cale necesară de a înțelege viața” (București, 14-15 mai 2009);

• Consultația cu tema „Asistența social la nivel local” – în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericii (București, 18 mai 2009);

• Al II-lea Simpozion tematic consultativ „Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului : arhitectură, structură, utilitate cultuală și culturală”, Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (București, 26 iunie 2009);

• Al II-lea Congresul național „Hristos împărtășit copiilor”, Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, județul Brașov (1-3 septembrie 2009);

• Sesiunea de comunicări științifice cu tema „Creștinismul românesc și organizarea bisericească în sec. XIII-XIV”, Așezământul Sf. Pantelimon din Stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila (28-29 septembrie 2009);

• Congresul Internațional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare, București, Palatul Patriarhiei (1-4 noiembrie 2009);

• Conferința Internațională pentru promovarea dialogului în domeniul incluziunii sociale (București, 17-18 noiembrie 2009);

• Simpozion de prezentare a principiilor de proiectare a noii Catedrale patriarhale, București, Palatul Patriarhiei – Aula Magna „Teoctist Patriarhul” (9-10 decembrie 2009);

• Al III-lea Congresul național „Hristos împărtășit copiilor” (2 septembrie 2010);

• A IV-a ediție a Congresului Național al Facultăților de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, Sala „Conventus” a Palatului Patriarhiei (27-28 septembrie 2010);

• Conferința cu tema „Platforma globală pentru reflecție teologică 2010. Unitate și misiune astăzi: mărturii și opinii venite de la cei marginalizați”, organizată la Palatul Patriarhiei în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericilor (6 octombrie 2010).

Inițiator, sprijinitor și coordonator de programe sociale, culturale și educative:

Iași

• Consolidarea și restaurarea Catedralei Mitropolitane din Iași inițiată în 1995;

• Înscrierea orașului Iași în programul internațional de pelerinaj „Pilgrim 2000”, alături de alte orașe din Europa (2000);

• Excursie de studii în Grecia efectuată de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași (2001);

• Pelerinaj de studii la Constantinopol și în Asia Mică, efectuat de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași (2003);

• Pelerinaj la Muntele Athos al unui grup de călugări de la Mănăstirea Sihăstria și de la Catedrala Mitropolitană din Iași;

• Patrimoniul religios al României – permanență spirituală. Cursuri de perfecționare a ghizilor și muzeografilor din muzeele bisericești, Mănăstirea Neamț (19-26 septembrie 2004);

• Cursuri de limba engleză eclezială la Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae” – Iași;

• Program de Dezvoltare și Finanțare Rurală, Iași (2005);

• Pelerinaj în Țara Sfântă și Egipt al unui grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași (februarie 2006);

• „Hristos împărtășit copiilor” – proiect catehetic internațional în parteneriat cu organizația World Vision (2006);

• Cursul de pregătire a personalului din muzeele religioase din România, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Cultelor, Iași (19 iunie-1 iulie 2006);

• Constituirea Consiliului misionar Consultativ al Arhiepiscopiei Iașilor – Centrul Eparhial Iași (17 iunie 2006);

• „Pentru îmbelșugarea roadelor pământului”. Programe în agricultură și silvicultură, pentru dezvoltarea și susținerea activității economice din cadrul mănăstirilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – Mănăstirea Bistrița (23 iunie 2006);

• Curs de pregătire a preoților pentru accesarea de fonduri europene, în colaborare cu Centrul Regional de Dezvoltare Rurală – Iași (2-6 octombrie 2006);

• Excursie de studii în Egipt și Iordania efectuată de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași (februarie 2007);

• Protocol de cooperare al BOR cu Guvernul României, în domeniul incluziunii sociale, în special pentru ajutorarea persoanelor defavorizate (2 octombrie 2007).

București

• Concurs coral „Tineri lăudați pe Domnul!” pentru formațiile corale ale seminariilor și facultăților teologice ortodoxe din Mitropolia Munteniei și Dobrogei (2008);

• Proiectul național „Hristos împărtășit copiilor”- program de cateheză a copiilor în fiecare parohie (2008);

• Procesiune cu icoane de Duminica Ortodoxiei (2009);

• Proiectul socio-educațional „Alege școala”, cu scopul prevenirii și combaterii abandonului școlar, în colaborare cu World Vision;

• Proiectul „Intreprinderi sociale pentru integrarea socială a foștilor deținuți”, în colaborare cu Federația Filantropia și Administrația Națională a Penitenciarelor;

• Proiectul „Integrare pe piața muncii pentru persoanele traficate”;

• Lansarea primei Enciclopedii a Ortodoxiei Românești, 9 februarie 2010;

• Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Primăria Sectorului 2 din Municipiul București, privind construcția de biserici, restaurarea unor lăcașe de cult precum și desfășurarea unor activități sociale (16 iunie 2010);

• Program social și pastoral în vremuri de criză economică (7 iulie 2010);

• Măsuri de sprijinire a familiilor preoților din parohiile sărace (7 iulie 2010);

• Proiectul „Rețea teritorială de furnizori creștini de servicii sociale – parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale”, colaborare cu Federația Filantropia și Organizația Internațională pentru Caritate Creștin Ortodoxă-IOCC;

• Proiectul socio-educațional „Alege școala”, extins la nivel național cu scopul prevenirii și combaterii abandonului școlar, în colaborare cu World Vision (1 septembrie 2010);

• Proiectul „Împreună pentru servicii sociale mai bune” de către Federația Filantropia și IOCC (10 noiembrie 2010).

ACTIVITĂȚI SOCIAL-CARITATIVE

Fondator de instituții:

În calitate de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei

• Cabinetul stomatologic „St. Pantelimon”, Iași (1993);

• Asociația Medicilor și Farmaciștilor Ortodocși din România, Iași (1993);

• Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iași (1994);

• Cantine pentru săraci la Iași, Pașcani, Dorohoi, Hârlău (1993-1995);

• Asociația creștină „Pelerinul”, Iași (1996);

• Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru și Pavel”, Iași (1998);

• Centrul de diagnostic și tratament „Providența”, Iași (2000);

• Fundația „Solidaritate și Speranță”, Iași (2002);

• Centrul de educație și informare medicală „Providența II”, Iași (2002);

• Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iași (2003);

• Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamț”, Mănăstirea Neamț (2004);

• Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăușeni (2005);

În calitate de Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

• Centrul de studii biblice și pelerinaje „Sf. Ioan Iacob” din cadrul Așezământului Românesc de la Ierihon;

• Central „Sf. Dionise Exiguul” din Calabria, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei;

• Centrul de Studii Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Teologie, Spiritualitate, Cultură) la Paris, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris (în cadrul Reprezentanței Patriarhiei Române la Bruxelles);

• Centrul Pastoral-Misionar și de asistență socială „Gyula”, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria;

• Centrul socio-medical „Sf. Spiridon-Vechi”, București, 16 mai 2009;

• Proiectul socio-educațional „Alege școala”, cu scopul prevenirii și combaterii abandonului școlar (20 iunie 2009);

• Centrul social-pastoral „Sfânta Maria” Techerghiol;

• Baza de odihnă și tratament balnear „Sf. Pantelimon” Techirghiol;

• Centrul de Pelerinaj „Sf. Ap. Pavel”;

• Agenția de Turism „Pelerinul”;

• Agenția de Turism „Basilica Travel”.

Susținător activ al:

• Asociației Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR);

• Frăției Ortodoxe Române (FOR);

• Societății (Naționale) Ortodoxe a Femeilor din România (SNFOR) în prezent (SFOR);

• Ligii Tineretului Ortodox Român (LTOR).

ACTIVITĂȚI LITURGICE ȘI MISIONARE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

I.

a) Aducerea moaștelor unor sfinți și a unor relicve sfinte la Iași și în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

• 1992 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos (Grecia);

• 1996 – moaștele Sfântului Apostol Andrei, Patras (Grecia);

• 2000 – moaștele Sf. M. Mc. Gheorghe, Livadia (Grecia);

• – moaștele Sf. Ierarh Vasile cel Mare și Sf. Grigorie Teologul, București;

• 2001 – Brâul Maicii Domnului, Volos (Grecia – Foto 14);

• 2002 – moaștele Sf. Ioan Casian, Marsilia (Franța – Foto 15);

• 2003 – moaștele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Tesalonic;

• 2004 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Panaghia Soumela, Veria (Grecia);

• 2005 – moaștele Sf. Apostol Pavel, Veria;

• 2006 – moaștele Sf. Nectarie din Eghina (Grecia);

• 2007 – moaștele Sf. Ioan Gură de Aur, Meteora (Grecia).

b) Aducerea moaștelor unor sfinți la București și în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Munteniei și Dobrogei

• 2008 – a reluat tradiția Pelerinajului de Florii, în marile orașe din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștiului (Foto 16);

• – moaștele Sf. Apostol Pavel, Veria (Grecia);

• – moaștele Sf. Sofronie, Patriarhul Constantinopolului;

• 2009 – moaștele Sf. Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei (locul);

• – moaștele Sf. Grigorie de Nyssa, Veria (Grecia);

• – moaștele Sf. Grigorie de Nazianz, Viena (Austria);

• 2010 – fragment din lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos – Drama (Grecia – Foto 17).

II.

• 2007 – A pus piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii Neamului, cu hramurile Sf. Ap. Andrei și Înălțarea Domnului (Foto 18);

• 2007-2008 – Restaurarea Catedralei Patriarhale;

• 2009 – Ridicarea unor episcopii (care) la rangul de arhiepiscopie;

• 2009 – Înființarea episcopiei Devei și Hunedoarei, cu reședința în municipiul Deva și cu jurisdicția în județul Hunedoara.

III.

• Programul Nici un sat fără biserică și casă parohială;

• A înființat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri și schituri, 5 protopopiate și a inițiat și susținut construirea a peste 250 biserici noi.

IV. Vizite irenice, pastorale si canonice

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Albei Iulia (29 noiembrie-1 decembrie 2008);

• Vizita canonică în Episcopia Aradului, Ienopolei, Hălmagiului și Hunedoarei (4-6 decembrie 2008);

• Vizite pastorale în Episcopia Sloboziei și Călărașilor (26 aprilie, 29 iunie 2009);

• Vizită irenică la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, Turcia (27 mai-2 iunie, 2009);

• Vizită pastorală la Salzburg și Viena, Austria (12-16 iunie 2009);

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Timișoarei (3-6 iulie, 2009);

• Vizita canonică la Paris, Franța (9-17 iulie, 2009);

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Tomisului (20 iulie 2009);

• Vizita canonică în Mitropolia Ardealului (17-24 august, 2009);

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Sibiului (16-21 august 2009);

• Vizită canonică în Episcopia Covasnei și Harghitei (22-23 august 2009);

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Iașilor (7-12 septembrie 2009)

• Vizită canonică în Episcopia Romanului și Bacăului (12-13 septembrie 2009);

• Vizita canonică în Mitropolia Munteniei și Dobrogei (26-28 septembrie 2009);

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (8 noiembrie 2009);

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Râmnicului (13-15 noiembrie 2009);

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Sibiului (28-29 noiembrie 2009);

• Vizită canonică în Episcopia Maramureșului și Sătmarului (11-13 decembrie 2009);

• Vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei (16-21 aprilie 2010);

• Vizită canonică în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei (17-20 septembrie 2010);

• Vizita canonică în Mitropolia Moldovei și Bucovinei (13-17 octombrie 2010);

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Râmnicului (12-14 noiembrie 2010);

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, Franța (9-13 aprilie 2011)

• Vizită oficială la Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg (11-13 aprilie 2011

• Vizită canonică în Arhiepiscopia Vadului, Felecului și Clujului (4-5 iunie 2011).

2. Aniversări și comemorări în Mitropolia Moldovei și Bucovinei

• 1992 – Proclamarea canonizării Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuți, Sf. Cuv. Daniil Sihastrul de la Voroneț, Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț, Sf. Cuv. Antipa Atonitul de la Calapodești;

• 1992 – 350 de ani de la Sinodul de la Iași (1642);

• 1997 – Jubileul Mănăstirii Neamț – 500 de ani de la sfințirea bisericii „Înălțarea Domnului” (Moment UNESCO);

• 2000 – Jubileu – 2000 de ani de creștinism (Pelerinaj internațional la Iași);

• – Jubileul Mănăstirii Bistrița – 600 de ani de existență;

• 2001 – Colocviul „600 de ani de la recunoașterea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de către Patriarhia Ecumenică” în 1401;

• – 360 de ani de la aducerea la Iași a moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva;

• 2002 – Colocviul „360 de ani de la Sinodul de la Iași (1642)”;

• – Proclamarea canonizării Sf. Ierarh Petru Movilă;

• 2003 – Momentul aniversar „1690 de ani de la Edictul de la Milan (313)”;

• – Colocviul „280 de ani de la trecerea la cele veșnice a Voievodului Dimitrie Cantemir”;

• – 100 de ani de la nașterea și 10 ani de la trecerea la cele veșnice a Pr. prof. Dumitru Stăniloae;

• 2004 – 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare;

• 2005 – Proclamarea canonizării Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei;

• – Proclamarea canonizării Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona;

• 2007 – Proclamarea canonizării Mitropolitului Varlaam al Moldovei.

3. Aniversări si comemorări în Patriarhia Română

2008

• Proclamarea canonizării Cuvioșilor Dionisie Exiguul, Voievodului Neagoe Basarab al Țării Românești și Mitropolitul Iachint de Vicina;

• Proclamarea Anului Sfintei Scripturi și a Sfintei Liturghii;

• 130 de ani de la Războiul de independență (1877-1878);

• Proclamarea canonizării a 9 sfinți nemțeni: Cuv. Ioan de la Râșca și Secu, Simeon și Amfilohie de la Pângărați, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, Iosif și Chiriac de la Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Iosif de la Văratec;

• Înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie al III-lea, patriarhul Constantinopolului.

2009

• Proclamarea „Anului comemorativ-omagial al Părinților capadocieni: Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (†379) și a Sfântului Grigorie de Nazianz (†389). Vizită frățească la Patriarhia Ecumenică și în Capadocia – Turcia (27 mai-2 iunie);

• Proclamarea „Duminicii Părinților și Copiilor”, în prima duminică după 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului;

• 150 de ani de la Unirea Principatelor, împreună cu Președinția României și Academia Română;

• trecerea în rândul sfinților a martirilor năsăudeni Atanasie Todoran, Vasile din Zagra, Grigorie din Telciu și Vasile din Mocod;

• Proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, a Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel;

• Duminica migranților români, sărbătorită la 15 august, începând cu anul 2009.

2010

• Proclamarea Anului Omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Românești: 1685 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325-2010); 125 de ani de la Recunoașterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885-2010);

• Proclamarea Canonizării Cuviosului Ioanichie cel Nou de la Muscel-Argeș;

• Aniversarea a 85 de ani de la ridicarea la Rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române, 4 februarie 2010;

2011

Proclamarea Anului omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română

Proclamarea canonizării Cuviosului Irodion, duhovnicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica – 1 mai 2011, la Mănăstirea Lainici

2012

Proclamarea Anului omagial al Sfântului maslu și al îngrijirii bolnavilor.

PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, CONGRESE ȘI CONFERINȚE

• Al III-lea Congres Ortodox al Europei Occidentale, Amiens (Franța), 1977;

• Întrunirea Comisiei „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericii (C.E.B.), consacrată problemei Filioque, Klingenthal-Strasbourg (Franța), 1978;

• Seminarul Studenților Creștini, Bossey (Elveția), 1980;

• Conferințele internaționale organizate de secția „Biserică și Societate” a C.E.B., cu tema „Credința, știința și viitorul”.

• Wellesley College, 1980;

• Massachusetts Institute of Tehnology, Cambridge (S.U.A.), 1980;

• Conferința din cadrul Întrunirii Ecumenice de la Academia Catolică din Freiburg im Bresgau (R.F.G.), 1981;

• A II-a Conferință pregătitoare a Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, Chambésy (Elveția), 1982;

• A IV-a Adunare Generală a C.E.B., Vancouver (Canada), 1983;

• Congresul „La Fraternité Orthodoxe”, Paris (Franța), 1988;

• Conferință la Institutul Teologic „St. Serge” din Paris (Franța), 1988;

• Seminar ecumenic ținut la Facultățile de Teologie evanghelice Matanza și Santiago de Cuba (Cuba), 1988;

• Simpozionul organizat de Seminarul „St. Vladimir” din New York, la aniversarea a 50 de ani de existență (S.U.A.), 1988;

• Conferința „Semnificația și importanța icoanei în Ortodoxie”, Göteborg (Suedia), 1988;

• Reuniunea Comitetului Executiv (C.E.) al C.E.B., Geneva (Elveția), 1989;

• Vizita la Patriarhia Moscovei, împreună cu un grup de profesori de la Bossey/Geneva (Elveția), 1989;

• Lucrările Comisiei Programului pentru educație teologică a C.E.B., Djakarta (Indonezia), 1989;

• Consultația pentru învățământul teologic ecumenic, New York (S.U.A.), 1989;

• Conferință la Biblioteca română din New York, unde a prezentat ediția jubiliară a Bibliei de la București, 1688-1988 și cea a Noului Testament de la Belgrad (1648-1988), (S.U.A.), 1989;

• Consultație interortodoxă a C.E.B., Academia Ortodoxă, Creta (Grecia), 1989;

• Reuniunea Comisiei „Credință și Constituție”, Paris (Franța), 1989;

• A XXX-a Aniversare a Institutului Ecumenic Catolic al Universității din Münster (R.F.G.), 1990;

• Simpozionul „Spațiul eclesial ca loc interior și expresie a tradiției”, Brăila, 6-7 octombrie 1990;

• Al IV-lea Festival Internațional „Syndesmos” al Tineretului Ortodox, Macri (Grecia), 1991;

• A VII-a Adunare a C.E.B. de la Canberra (Australia), 1991;

• Întrunirea Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Române de la Constantinopol (Turcia), 1992;

• Seminarul ortodox internațional „Teologie și spiritualitate ortodoxă”, Iași (România), 1992;

• Comisiile de lucru ale C.E.B., Evian (Franța), 1992;

• Reuniunea Comisiei „Credință și Constituție” a C.E.B., Boston (S.U.A.), 1992;

• Conferința Internațională a rectorilor, organizată de UNESCO, Sinaia (România), 1992;

• Întrunirea Grupului de lucru al C.E.B. de la Strasbourg (Franța), 1993;

• Al VIII-lea Congres al Ortodoxiei Occidentale, Blanchenberge (Belgia), 1993;

• Consiliul General al Bisericii, Geneva (Elveția), 1993;

• Simpozion Internațional „Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț”, Mănăstirea Neamț, 1994;

• Lucrările Comitetului Central al C.E.B., Johannesburg (Africa de Sud), 1994;

• Conferința „Conducerea religioasă în societatea laică”, Ierusalim (Israel), 1994;

• Întrunirea ecumenică a C.E.B., Iași (România), 1994;

• Seminarul Internațional „Tineretul Ortodox și Ecologia”, Academia ortodoxă „Sfântul Ioan de la Neamț” (România), 1994;

• Seminarul Internațional „Spiritualitate pentru timpurile noastre”, Iași (România), 1994;

• Ședința C.E. al C.E.B., București (România), 1994;

• Lucrările Grupului pregătitor pentru cea de a II-a reuniune ecumenică europeană, Geneva (Elveția), 1994;

• Lucrările Grupului pregătitor pentru cea de a II-a reuniune a Bisericilor europene de la Graz, Geneva (Elveția), 1995;

• Conferința pregătitoare pentru a II-a întâlnire a Bisericilor europene, Assisi (Italia), 1995;

• Întâlnirea Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe cu prilejul împlinirii a 1900 de ani de la scrierea Apocalipsei a Sf. Ioan Evanghelistul, Patmos (Grecia), 1995;

• Comitetul pregătitor pentru a II-a Adunare Ecumenică Europeană, Graz (Austria), 1995;

• Întâlnirea Comitetului pregătitor pentru a II-a Adunare Ecumenică Europeană, St. Gallen (Elveția), 1996;

• Adunarea Creștină Europeană de la Graz (Austria), 1997;

• Lucrările C.E. al C.E.B., Geneva (Elveția), 1997;

• Lucrările Comitetului Central al Conferinței Bisericilor Europene (C.C. al C.B.E.) Nyborg (Danemarca), 1998;

• Seminarul „Mișcarea ecumenică în secolul XX. Rolul teologiei în concepția și viața ecu-menică din România”, Iași (România), 1998;

• Simpozion Internațional privind problema purcederii Duhului Sfânt, Viena (Austria) – 1998;

• Întâlnire inter-ortodoxă, Damasc (Siria), 1998;

• Sinod panortodox (Bulgaria), 1998;

• Întrunirea Internațională „Oameni și Religii”, București (România), 1998;

• Simpozionul „Dimensiunea dialogului interconfesional”, Durău (România), 1999;

• Întâlnirea Prezidiului Conferinței Bisericilor Europene, Barcelona (Spania), 1999;

• Întrunirea Comitetului comun al C.C.E.E. – C.B.E., Praga, 2000;

• Congres Internațional (Germania), 2000;

• Întrunirea C.C. al C.B.E., Iași (România), 2000;

• Întâlnirea Ecumenică a Bisericilor Europei, Strasbourg (Franța), 2001;

• Simpozion Internațional „Iluminism și Isihasm”, Durău (România), 2001;

• Simpozion Internațional „Știință și Religie – antagonism sau complementaritate?”, București (România), 2001;

• Simpozion Internațional „Comunitățile Religioase și Uniunea Europeană”, Bruxelles (Belgia), 2001;

• Colocviul științific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600”, Iași (România), 2001;

• Congresul Internațional „Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin”, București (România), 2001;

• „Lumânări de Înviere”, conferință despre frescele moldave, susținută la expoziția organizată la Padova (Italia), 2001;

• Întrunirea Comitetului comun al C.C.E.E. al C.B.E., Porto (Portugalia), 2001;

• Conferința Bisericilor Europene (C.B.E.), Geneva (Elveția), 2001;

• Simpozionul „Știință și Religie” (Academia Română), București (România), 2001;

• Conferința Internațională „Bisericile și valorile euro-atlantice”, București, 2002;

• Consultarea Internațională „Autoritate și învățătură autoritativă”, organizată de C.E.B., Durău, 2002;

• Colocviul Internațional „A fi episcop astăzi, demnitatea și dificultatea unei misiuni”, Durău, 2002;

• Congresul omagial de patrologie „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman”, București, 2002;

• Congresul Internațional „Biserica și Bioetica”, Chambésy, Geneva, Elveția, 2002;

• Lucrările Prezidiului C.B.E., Atena, Grecia, 2003;

• A 12-a Adunare a Conferinței Bisericilor Europene, Trondheim, Norvegia, 2003;

• Colocviul național de presă „Biserica în mass-media și mass-media în Biserică”, Durău, 2003;

• Simpozion de oncologie, Freiburg, Germania, 2003;

• Congresul Național al Facultăților de Teologie din România, ediția I, Durău, 2003;

• Simpozionul „Părintele Dumitru Stăniloae – teolog al Ortodoxiei ecumenice”, Iași, 2003;

• Colocviul Internațional Ecumenic „Biserică și Societate”, Mănăstirea din Praglia, Padova, Italia, 2003;

• Congresul Internațional de Teologie „Acad. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae – 100 de ani de la naștere”, București, 2003;

• Conferința Internațională „Învățătura ortodoxă despre Biserică”, Moscova, 2003;

• Întrunirea Comitetului mixt KEK (CCE) în Opole, Polonia, 2004;

• Simpozionul „Ștefan cel Mare și Sfânt – 500”, Vaslui, 10 ianuarie, 2004;

• Simpozionul internațional „Drepturile omului – dimensiune spirituală și acțiune civică” – Patrimoniul cultural mondial. Drepturi și responsabilități (organizat în colaborare), Iași, 3-5 mai 2004;

• Conferința „Viața în plinătatea sa”, Consiliul Internațional al Organizației World Vision, București, 22-26 august, 2004;

• Colocviul științific internațional „Ștefan cel Mare, principe al Moldovei și Europa timpului său”, Roma, 28 septembrie, 2004;

• Simpozionul științific „Ștefan cel Mare și Sfânt – 500”, Academia de Romania, Roma (Italia), 28 septembrie, 2004;

• Expoziție de documente istorice cu tema: „Ștefan cel Mare – puncte între Orient și Occi¬dent” – Muzeul Vaticanului, 28-30 septembrie, 2004;

• „Dezvoltarea rurală în România – un nou început” – Conferința internațională dedicată agriculturii, Durău, 4-5 octombrie 2004;

• Comisia internațională mixtă de dialog ortodox-luteran, Durău, 8 octombrie 2004;

• Salonul național de carte, Iași, 12 octombrie 2004;

• Simpozionul internațional „Aspecte ale vieții spirituale în Europa de sud-est din preistorie până în perioada medievală”, Iași, 18 octombrie 2004;

• Ședința anuală de lucru a Comitetului unit KEK/CCEE, din Europa, Chartres (Franța), 3-5 februarie, 2005;

• Conferința „Péché et culpabilité dans une perspective orthodoxe”, Centrul Universitar Mediteranean, Nice (Franța), 10 martie, 2005;

• Funeraliile Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea, Roma, 6-8 aprilie 2005;

• Simpozionul Ecumenic Internațional „Hristos în mijlocul nostru: valoarea vieții liturgice pentru societatea de astăzi”, Durău, 9 – 13 mai 2005;

• Simpozion internațional iudeo-creștin „Viața – dar divin și responsabilitate umană în tradițiile iudaică și creștină”, Iași, 15-19 mai 2005;

• Conferința „Biserica Ortodoxă și noua Europă” – Prejudecăți și realizări, experiență ecu¬menică și perspective, Universitatea Marc Block din Strasbourg (Franța), 27 mai 2005;

• Simpozionul internațional „Contacte etnice și interferențe culturale la nordul și vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre”, Aula Academiei Române, Iași, 13 iunie 2005;

• Întrunirea Comitetului Central al Conferinței Bisericilor Europene – Aghios Nikolaos (Creta), 3-11 iunie 2005;

• „Biserica și societatea după Sfântul Apostol Pavel”, ediția a XI-a a Congresului Științific Internațional „Pavlia” – Veria, Grecia, 26-30 iunie 2005;

• Simpozionul „Libertatea religioasă în context românesc și european”, organizat de Ministerul Culturii și Cultelor și Asociația Conștiință și Libertate, București, 12-13 septembrie 2005;

• Congresul „Europa dialogului” sau „Cum să fii creștin într-o Europă pluralistă?”, Gniezno (Polonia), 18 septembrie 2005;

• Prima etapă a celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene – Roma (Italia), 24-27 ianuarie 2006;

• Lucrările Comitetului Comun CCEE – KEK, Roma (Italia), 27-28 ianuarie 2006;

• A II-a Consultație a Facultăților de Teologie din Europa, cu tema „The Challenges of Theology in a Pluralistic Europe” (Provocări ale teologiei într-o Europă pluralistă), Graz (Austria), Centrul pentru Educație Mariatrost, 6-9 iulie 2006;

• Conferința Pastoral-Misionară „Biserica Ortodoxă Română și integrarea europeană. Exigențe, probleme și perspective”, Iași, 21-24 august 2006;

• Pactul teritorial pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială în Regiunea Nord-Est, Piatra Neamț, 19 septembrie 2006;

• Al XVI-lea Congres Național al Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România și al VI-lea Congres Francofon de Imagistică Medicală al Țărilor Europei Cen¬trale și de Est – Iași, 28-30 septembrie 2006;

• A treia etapă pregătitoare a celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene, Wittenberg (Germania), 15-18 februarie 2007;

• Conferința „Agricultura ecologică, o alternativă sfântă și salvatoare”, Iași, 4 mai 2007;

• Simpozionul „Dialogul dintre teologie și filosofie”, Durău, 15-16 mai, 2007;

• Seminarul „Probleme actuale privind conservarea și reabilitarea clădirilor cu valoare istorică”, Iași, 18 mai 2007;

• Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală și acțiune civică”, Iași, 15-17 iunie 2007;

• Sesiunea stiințifică a Academieie Române cu tema „Bicentenarul – Mitropolit Andrei Șaguna”, București

Comentarii Facebook


Știri recente