21 martie 1914 – S-a născut în Negreni. jud. Teleorman, preotul și profesorul de teologie Niculae Șerbănescu

21 martie 1914 – S-a născut în Negreni. jud. Teleorman, preotul și profesorul de teologie Niculae Șerbănescu. Studii la Seminarul „Nifon” (1926-1934), la Facultatea de Teologie din București (1935-1939), care i-a conferit doctoratul în 1948, și la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București (licența în 1943). A fost funcționar superior în Administrația Patriarhală (1940-1972), preot la Biserica „Albă-Postăvari” (1947-1984), profesor la Institutul Teologic Universitar din București, catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române (1972-1984). A publicat numeroase studii de Istoria Bisericii Române, abordând teme foarte variate: activitatea ierarhilor unor eparhii, vechile tipărituri românești, monumentele de artă bisericească etc, majoritatea bazate pe material arhivistic inedit. Lucrări: Istoria Mănăstirii Snagov (1944, premiată de Academia Română); Legăturile patriarhului Meletie Pigas cu țările române (BOR, 1946); Mitropolitul Teodosie al Țării Românești (ST, 1952); Împresurarea Țarigradului în zugrăveala bisericilor noastre (1953); Antim Ivireanul tipograf (BOR, 1956); Episcopia Strehaiei (MO. 1954); Varlaam, mitropolitul Țării Românești (1672-1679), părintele tipografiei bucureștene (BOR, 1952); Mitropoliții Ungrovlahiei (BOR, 1959); Episcopii Râmnicului (BOR, 1964); A trecut la Domnul la 25 septembrie 1999 în București.

Comentarii Facebook


Știri recente