20 martie 1847 – S-a născut în Ismail Gavriil Musicescu – compozitor, dirijor, profesor

20 martie 1847 – S-a născut în Ismail Gavriil Musicescu – compozitor, dirijor, profesor. Studii muzicale la Seminarul Teologic din Huși (1860-1864), continuând la Conservatorul din Iași (1864-1866) și cel din Sankt Petersburg (1870-1872). Bibliotecar și pedagog la Seminarul Teologic din Huși (1864), profesor de Muzică la Seminarul din lsmail (1866-1870), profesor de Armonie (1872-1903) și director (1901-1903) al Conservatorului din Iași, dirijor al Corului mitropolitan din Iași (1876-1903), profesor de Muzică la Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași (1875-1878). A dirijat numeroase concerte corale în țară și peste hotare. A cules, a notat și a prelucrat folclor. A transcris repertoriul de strană tradițional din notația psaltică în notația liniară. Muzician de înaltă pregătire, dirijor și organizator de talent al uneia dintre cele mai impunătoare formații corale din România, Corul mitropolitan din Iași; ilustru pedagog și muzician, a desfășurat o activitate deosebită de promovare a valorilor artistice românești. Lucrări: Rânduiala vecerniei de sâmbătă seara a celor opt glasuri, etc. (1883, Leipzig, în colaborare cu Gh. Dima și Gr.I. Gheorghiu). A trecut la Domnul la 8 decembrie 1903 în Iași.

Comentarii Facebook


Știri recente