184.000 de lei a investit Episcopia Hușilor în 2020 în prevenirea abandonului școlar și în performanță

Episcopia Hușilor, în parteneriat cu alte instituții bisericești, s-a implicat în anul 2020 în prevenirea abandonului școlar și în performanță prin mai multe programe de burse.

Potrivit raportului prezentat în cadrul Adunării Eparhiale din 13 februarie 2021, anul trecut Episcopia Hușilor a acordat un număr total de 126 de burse, însumând 184.000 lei.

Programele de burse de studiu, de performanță și pentru prevenirea abandonului școlar sunt următoarele:

  • Bursa „Braţele părinteşti”, susținut financiar de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, prin care au fost acordate burse sociale (30 euro/persoană) unui număr de 100 de copii de vârstă şcolară, cu rezultate bune la învăţătură, provenind din familii sărace şi cu mulţi copii;
  • Bursa „Sf. Ioan Evanghelistul”, susținută financiar de Parohia Ortodoxă Cambridge, 1 copil/ 250 lei/lună.
  • Bursa „Ioachim Mareș”, susținută financiar de Centrul Eparhial Huși, oferită elevilor și studenților cu rezultate  deosebite la învățătură (10 elevi/ 300 lei/ lună; 5 studenți/ 500 lei/lună) .
  • Bursa „Axios”, susținută financiar de Asociațiile NEPSIS și AXIOS ale Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, oferită pentru 10 elevi cu rezultate deosebite (200 lei/lună).

La aceste burse se adaugă cele oferite de mai multe parohii și mănăstiri din Episcopia Hușilor pentru tinerii merituoși, elevi și studenți.

„Nu-i lăsaţi să fie educaţi numai de televizor sau de mediul online, pentru că vor dobândi o viziune strâmbă, unilaterală şi neputincioasă asupra vieţii. Atunci când viaţa le este în sminteală şi poticnire, cultivaţi-le sufletul prin rugăciune, prin dragoste, prin sfat înţelept şi prin răbdare. Umpleţi-le sufletul de credinţă şi de nevinovăţia lui Hristos Cel născut în Betleem, pentru că numai aşa îi veţi avea luminoşi şi încrezători, chiar şi atunci când viaţa, în curgerea ei, îi poate doborî” – Episcopul Ignatie al Hușilor

Episcopia Hușilor a cheltuit pentru activități social-filantropice în 2020 un total de aproximativ 5 milioane de lei.

Vezi și: Episcopul Huşilor susţine echipa de robotică CuzaRo.Bots

Foto credit: Episcopia Hușilor

Comentarii Facebook


Știri recente